Children categories

Dezvoltare strategica

Dezvoltare strategica (21)

Proiectul Dezvoltare strategică pentru apărarea drepturilor copilului este implementat de Federaţia Organizaţiilor  Neguvernamentale Pentru Copil în parteneriat cu Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală, în perioada 15 martie 2014 -15 iulie  2015 şi are ca scop creşterea performanţelor organizaţionale atât pentru FONPC cât şi pentru ONG-urile membre ale FONPC.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România. Bugetul proiectului este de 184.531,00 Euro, din care 147.108,11 Euro finanţare nerambursabilă, restul  sumei fiind acoperită prin contribuţia FONPC şi a partenerului FPDL. 

View items...
Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România Prezentare Proiectul O Federaţie mai Puternică pentru Promovarea Drepturilor Copilului este implementat de Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale…

Recomandările FONPC pentru dezvoltarea de servicii sociale proactive pentru  copil și familie

 Bucuresti, 26 noiembrie 2015 - Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil a organizat azi, prima dezbatere „Dialog de politici publice pentru dezvoltarea de servicii sociale proactive pentru  copil și familie” prilejuită de finalizarea proiectului „Dezvoltare strategică pentru apărarea drepturilor copilului”, un eveniment fără precedent pe parcursul ultimilor ani. La eveniment au participat 35 de profesioniști, reprezentanți ai Camerei Deputaților, Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerului Fondurilor Europene, Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, Autorității pentru Protectia Persoanelor cu Dizabilitati,  reprezentanți ai Directiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului precum și ai organizațiilor neguvernamentale.Evenimentul a fost moderat de Răzvan Prișcă, jurnalist și consultant politic.

În acest context FONPC și ONG-urile partenere au atras atenția asupra faptului că asigurarea accesului la servicii sociale de calitate, asigurarea serviciilor de prevenire și intervenție timpurie, accelerarea dezinstituționalizării și orientarea către familie și comunitate a serviciilor, asigurarea accesului egal la servicii sociale pentru copiii vulnerabili sunt încă deziderate ale sistemului de protecție a copilului în Romania. În realitate este nevoie de plan concret de acțiuni și măsuri, de coalizarea forțelor statului, autorităților centrale și  locale, organizațiilor internaționale, instituțiilor europene, societății civile și întregii comunități.

Președintele FONPC, domnul Bogdan Simion, a declarat in deschiderea evenimentului că: ”Se cheltuiesc multe resurse pentru a păstra copiii în grija statului, deși programele de prevenire în comunităţi şi investiţia în resursa umană calificată ar evita luarea măsurilor speciale de protecţie pentru mulţi dintre copii, iar costurile pe care statul le-ar suporta ar fi mult diminuate”. Domnia sa a mai afirmat că este necesară diversificarea serviciilor acordate copilului, explicând că intervenţia asupra copilului înseamnă intervenţia asupra familiei, iar FONPC a subliniat obligativitatea accesului egal la finanţarea de la bugetul de stat atât a prestatorilor publici, cât şi a celor privaţi, respectiv ONG-urile.

Prezentă la eveniment Doamna Daniela Morosanu, Secretar General Adjunct MMFPSPV a subliniat faptul că România are prin Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2020, precum şi prin Planul operaţional de implementare pentru perioada 2014-2016 două documente extreme de importante  pentru dezvoltarea accesului copiilor la serviciile sociale și îndeplinirea obiectivelor strategice ale Ministerului. Domnia sa a mulțumit cu acest prilej societății civile și sectorului nonguvernamental pentru sprijinul acordat Ministerului  în elaborarea documetnelor și derularea de programe și activitati în domeniul protecției  și promovarii drepturilor copilului. De asemenea, a subliniat importanta dezvoltarii de servicii sociale de calitate și competitive, precum și dezvoltarea de parteneriate în domeniul asistenței sociale.

În intervenția sa Doamna Mihaela Ungureanu, presedinte ANPDD a atras atenția asupra faptului că în domeniul persoanellor cu dizabilități nu există suficiente ONG-uri, iar dintre cele care sunt acum pe piață multe sunt în situația de a-și ”închide porțile”  din cauza lipsei de resurse financiare. Problematica copilului cu dizabilități care împlinește 18 ani, a fost un alt aspect pe care Președintele ANPDD l-a supus dezbaterii în scopul găsirii celor mai bune soluții. ”În domeniul serviciilor sociale este necesară consolidarea bazei de reglementări, evaluare, planificare și acreditare a serviciilor, precum și diversificarea serviciilor, contractarea și finanțarea acestora.  Dacă aceste considerente sunt întărite atunci putem vorbi despre  o creștere a calității serviciilor sociale” a declarat Președintele ANPDD.

Doamna Cristina Ancuta Pocora, deputat, Camera Deputatilor, o prezență activă în domeniul social a subliniat importanța cadrului legislativ coerent și a structurilor de implementare a politicilor și legilor, apreciind astfel rolul ANPDCA și ANPDD. Domnia sa a subliniat faptul că este nevoie de o schimbare de paradigma în cadrul noului Guvern, care să ducă la o schimbare de viziune cu privire la: dezvoltarea de servicii care să răspundă nevoilor  diferitelor categorii de persoane vulnerabile, finanțarea serviciilor sociale și un control  mai strict al statului asupra destinației banilor publici  pentru a se asigura de utilitatea banilor  în stimularea procesului de integrare al acestor persoane în societate. Situația persoanelor cu dizabilități este una gravă în România iar deputatul Cristina Pocora a atras atenția asupra faptului că este nevoie de dezvoltarea unor servicii de calitate pentru aceste persoane care să fie axate pe dezvoltarea deprinderilor pentru o viață independentă a acestor persoane, ca ele să poate fi integrate în societate.

Doamna Irina Nichifor, expert în cadrul Ministerului Fondurilor Europene, a prezentat pe scurt posibilitățile de finanțare a serviciilor sociale din fonduri structurale pe noul exercitiu financiar, în special a celor care vor fi dezvoltate la nivel local. ”Pentru că vorbim aici de servicii sociale și de durabilitatea lor, sunt în masură să afirm că din fondurile structurale au fost alocate resurse importante pentru dezvoltarea intervențiilor necesare în domeniul protecției copilului. Trebuie să precizez că actualul cadru financiar, proiectat în colaborare cu reprezentanții societății civile, aduce resurse importante pentru rezolvarea dificultăților care au fost menționate aici, privind resursele financiare limitate pntru continuarea serviciilor adresate copiilor sau pentru inițierea unor noi intervenții”. Domnia sa a subliniat faptul că   proiectele pentru dezvolarea serviciilor sociale vor fi corelate, acolo unde este cazul, cu intervențiile pentru creare și / sau reabilitarea infrastructurii, astfel încât să nu ajungem să avem centre frumoase și noi care nu sunt folosite, din lipsa resurselor umane calificate. Cererile de propuneri de proiecte vor fi lansate corelat între programele de finanțare care vizează dezvoltarea infrastructurii și cele care vizează dezvoltarea resurselor umane sau dezvoltarea de servicii complexe adresate comunităților.

"Ar fi de dorit ca toţi actorii (publici şi privaţi şi cetăţeni) să colaboreze pentru dezvoltarea durabilă a comunităţii, pentru educaţia copiilor şi pentru protecţia lor", a subliniat Bogdan Simion la finalul dezbaterii.

FONPC a lansat și un document de analiză a politicilor și o serie de  recomandările pentru dezvoltarea de servicii sociale proactive pentru  copil si familie, care poate fi găsit pe pagina web a Federației: www.fonpc.ro sau pe pagina de facebook.

Seria de interviuri „D'ale Federației”

Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale Pentru Copil (FONPC) în parteneriat cu Fundaţia Parteneriat pentru Dezvoltare Locală derulează proiectul „Dezvoltare strategică pentru apărarea drepturilor copilului” care are drept scop creşterea performanţelor organizaţionale atât pentru FONPC cat si pentru ONG-urile membre  (peste 80 de organizații din domeniul drepturilor copilului).

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro) și pleacă de la nevoia de a avea pe de o parte, o imagine reală şi structurată a capacităţii organizaţionale a Federaţiei de a răspunde intereselor şi solicitărilor membrilor săi în acord cu misiunea şi viziunea sa, şi, pe de altă parte, o analiză transparentă a potenţialului ONG-urilor membre de a interveni în monitorizarea, evaluarea şi ameliorarea politicilor publice şi de a furniza servicii de calitate.

Cu alte cuvinte acest proiect își propune să sprijine organizațiile neguvernamentale să fie mai vizibile astfel încât munca lor să fie recunoscută atât de către autoritățile locale și Guvern, și de întreaga comunitate în general.

Suntem convinși că în ciuda faptului că ponderea finanţării publice a ONG-urilor este doar de 8,6% pentru ONG-uri,  autoritățile publice locale și centrale recunosc faptul că aproape jumătate dintre furnizorii de servicii sociale din România sunt organizaţii neguvernamentale și că este nevoie de un parteneriat strâns și de mecanisme coerente de finanțare pentru a  pentru a răspunde eficient la nevoia urgentă de servicii sociale a grupurilor vulnerabile din România.

Câțiva dintre liderii societății civile și un reprezentant al Parlamentului României au avut amabilitatea să răspundă unor întrebări formulate de către Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil.  Daniela Gheorghe, fostul director executiv al FONPC, în prezent expert la Consiliul Europei a deschis seria interviurilor aducând în prim plan subiecte precum contractarea serviciilor sociale, reforma în asistență socială și rolul societății civile. Este începutul unei perioada în care FONPC va comunica cu personalități publice, reprezentanți ai decidenților politici, ai autorităților publice și ai societății civile, pe tematica serviciilor sociale și imaginea ONG-urilor în România.

Recomandările FONPC pentru dezvoltarea de servicii sociale proactive pentru  copil și familie

Comunicat de presă

Bucuresti, 26 noiembrie 2015 - Federația Organizațiilor  Neguvernamentale pentru Copil a organizat conferința „Dialogul de polici publice pentru dezvoltarea de servicii sociale proactive pentru  copil și familie” prilejuită de finalizarea proiectului „Dezvoltare strategică pentru apărarea drepturilor copilului”. La eveniment au praticipat toți actorii principali în protecția copilului și a familiei pentru a încerca mutarea accentului obiectivelor de protecție a copilului spre sprijinirea familiei prin servicii sociale adecvate, pentru a-și crește, ingriji și educa copiii și, acolo unde nu este posibil și crearea unui mediu familial pentru copiii asistați în sistemul public.

Dezinstituționalizarea copiilor și asigurarea dreptului egal la servicii sociale pentru copiii vulnerabili sunt deziderate ale sistemului de protectie a copilului în Romania, apreciat ca fiind unul foarte avansat în regiune. Cu toate acestea, la sfârşitul lunii iunie, erau 58.013 copii în sistemul de protecţie specială, conform  datelor prezentate de ANPDCA. Pentru acești copii familia este un vis, copilăria o sintagmă, iar fericirea un lucru la care de cele mai multe ori le este teamă să se gândească.

http://fonpc.ro/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=61&Itemid=587&lang=ro

Pentru informații suplimentare: Adina Ovedenie  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Interviurile sunt realizate în cadrul proiectului „Dezvoltare strategică pentru apărarea drepturilor copilului” implementat de Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale Pentru Copil (FONPC) în parteneriat cu Fundaţia Parteneriat pentru Dezvoltare Locală și care are drept scop creşterea performanţelor organizaţionale atât pentru FONPC cȃt şi pentru ONG-urile membre (peste 80 de organizații din domeniul drepturilor copilului).

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro) și pleacă de la nevoia de a avea pe de o parte, o imagine reală şi structurată a capacităţii organizaţionale a Federaţiei de a răspunde intereselor şi solicitărilor membrilor săi în acord cu misiunea şi viziunea sa, şi, pe de altă parte, o analiză transparentă a potenţialului ONG-urilor membre de a interveni în monitorizarea, evaluarea şi ameliorarea politicilor publice şi de a furniza servicii de calitate.

Cu alte cuvinte acest proiect își propune să sprijine organizațiile neguvernamentale să fie mai vizibile astfel încât munca lor să fie recunoscută atât de către autoritățile locale și Guvern, cȃt și de întreaga comunitate în general.

Interviurile sunt realizate în cadrul proiectului „Dezvoltare strategică pentru apărarea drepturilor copilului” implementat de Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale Pentru Copil (FONPC) în parteneriat cu Fundaţia Parteneriat pentru Dezvoltare Locală și care are drept scop creşterea performanţelor organizaţionale atât pentru FONPC cȃt şi pentru ONG-urile membre (peste 80 de organizații din domeniul drepturilor copilului).

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro) și pleacă de la nevoia de a avea pe de o parte, o imagine reală şi structurată a capacităţii organizaţionale a Federaţiei de a răspunde intereselor şi solicitărilor membrilor săi în acord cu misiunea şi viziunea sa, şi, pe de altă parte, o analiză transparentă a potenţialului ONG-urilor membre de a interveni în monitorizarea, evaluarea şi ameliorarea politicilor publice şi de a furniza servicii de calitate.

Cu alte cuvinte acest proiect își propune să sprijine organizațiile neguvernamentale să fie mai vizibile astfel încât munca lor să fie recunoscută atât de către autoritățile locale și Guvern, cȃt și de întreaga comunitate în general.

Interviurile sunt realizate în cadrul proiectului „Dezvoltare strategică pentru apărarea drepturilor copilului” implementat de Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale Pentru Copil (FONPC) în parteneriat cu Fundaţia Parteneriat pentru Dezvoltare Locală și care are drept scop creşterea performanţelor organizaţionale atât pentru FONPC cȃt şi pentru ONG-urile membre (peste 80 de organizații din domeniul drepturilor copilului).

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro) și pleacă de la nevoia de a avea pe de o parte, o imagine reală şi structurată a capacităţii organizaţionale a Federaţiei de a răspunde intereselor şi solicitărilor membrilor săi în acord cu misiunea şi viziunea sa, şi, pe de altă parte, o analiză transparentă a potenţialului ONG-urilor membre de a interveni în monitorizarea, evaluarea şi ameliorarea politicilor publice şi de a furniza servicii de calitate.

Cu alte cuvinte acest proiect își propune să sprijine organizațiile neguvernamentale să fie mai vizibile astfel încât munca lor să fie recunoscută atât de către autoritățile locale și Guvern, cȃt și de întreaga comunitate în general.

Interviurile sunt realizate în cadrul proiectului „Dezvoltare strategică pentru apărarea drepturilor copilului” implementat de Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale Pentru Copil (FONPC) în parteneriat cu Fundaţia Parteneriat pentru Dezvoltare Locală și care are drept scop creşterea performanţelor organizaţionale atât pentru FONPC cȃt şi pentru ONG-urile membre (peste 80 de organizații din domeniul drepturilor copilului).

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro) și pleacă de la nevoia de a avea pe de o parte, o imagine reală şi structurată a capacităţii organizaţionale a Federaţiei de a răspunde intereselor şi solicitărilor membrilor săi în acord cu misiunea şi viziunea sa, şi, pe de altă parte, o analiză transparentă a potenţialului ONG-urilor membre de a interveni în monitorizarea, evaluarea şi ameliorarea politicilor publice şi de a furniza servicii de calitate.

Cu alte cuvinte acest proiect își propune să sprijine organizațiile neguvernamentale să fie mai vizibile astfel încât munca lor să fie recunoscută atât de către autoritățile locale și Guvern, cȃt și de întreaga comunitate în general.

Interviurile sunt realizate în cadrul proiectului „Dezvoltare strategică pentru apărarea drepturilor copilului” implementat de Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale Pentru Copil (FONPC) în parteneriat cu Fundaţia Parteneriat pentru Dezvoltare Locală și care are drept scop creşterea performanţelor organizaţionale atât pentru FONPC cȃt şi pentru ONG-urile membre (peste 80 de organizații din domeniul drepturilor copilului).

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro) și pleacă de la nevoia de a avea pe de o parte, o imagine reală şi structurată a capacităţii organizaţionale a Federaţiei de a răspunde intereselor şi solicitărilor membrilor săi în acord cu misiunea şi viziunea sa, şi, pe de altă parte, o analiză transparentă a potenţialului ONG-urilor membre de a interveni în monitorizarea, evaluarea şi ameliorarea politicilor publice şi de a furniza servicii de calitate.

Cu alte cuvinte acest proiect își propune să sprijine organizațiile neguvernamentale să fie mai vizibile astfel încât munca lor să fie recunoscută atât de către autoritățile locale și Guvern, cȃt și de întreaga comunitate în general.

 „Policy dialog” - pentru dezvoltarea de servicii sociale proactive pentru  copil si familie

Bucuresti, 26 noiembrie 2015

Villa Noël, str. Emille Zola, nr. 6, sector 1 Bucuresti

Vă invităm să participați la un eveniment special pentru Federatia Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil, prilejuit de finalizarea proiectului „Dezvoltare strategică pentru apărarea drepturilor copilului”. Dialogul de polici publice pentru dezvoltarea de servicii sociale proactive pentru  copil si familie este tematica pe care dorim să o dezbatem în cadrul acestui eveniment, joi 26 noiembrie 2015, la Bucuresti,Villa Noël, str. Emille Zola, nr. 6, sector 1.

Dezinstituționalizarea copiilor si asigurarea dreptului egal la servicii sociale pentru copiii vulnerabili sunt deziderate ale sistemului de protectie a copilului in Romania, apreciat ca fiind unul foarte avansat in regiune. Cu toate acestea, la sfârşitul lunii iunie, erau 58.013 copii în sistemul de protecţie specială, conform  datelor prezentate de ANPDCA. Pentru acești copii familia este un vis, copilăria o sintagmă, iar fericirea un lucru la care de cele mai multe ori le este teamă să se gândească.

Avem ocazia în fiecare zi să schimbăm viața acestor copii, însă ceva ne face să stagnăm mai bine de 20 de ani. Vă așteptăm să analizăm împreună reforma în asistență socială, impactul în intervenția timpurie și prevenirea separării copilului de familie, precum și cele mai potrivite căi de colaborare pentru de servicii sociale pro-active pentru copii si familiile lor.

Să încercăm împreună să mutăm accentul obiectivelor de protecție a copilului spre sprijinirea familiei prin servicii sociale adecvate, pentru a-si creste, ingriji și educa copiii și, acolo unde nu este posibil și crearea unui mediu familial pentru copiii asistați in sistemul public.

Moderat de Răzvan Prișcă, jurnalist și consultant politic, evenimentul este organizat în cadrul proiectului Dezvoltare strategică pentru apărarea drepturilor copilului”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, pe care Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) îl derulează în parteneriat cu Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală (FPDL) în perioada 15 martie 2014 -15 iulie 2015. Bugetul proiectului este de 184.531,00 Euro, din care 147.108,11 Euro finanţare nerambursabilă, restul sumei fiind acoperită prin contribuţia FONPC şi a partenerului FPDLIn perioada 3-14 august 2015  Federația Organizațiilor Neguvernamentale  pentru Copil (FONPC) a oferit membrilor săi primele patru cursuri de formare acreditate in domeniile Advocacy si Management strategic, în cadrul proiectului „Dezvoltare strategică pentru apărarea drepturilor copilului”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. 

Cele patru sesiuni de formare au oferit  Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil și unui număr de 27 de organizații membre, cunoștinte, abilități și instrumente pentru planificare strategică și  utilizarea tehnicilor de lobby şi advocacy pentru soluţionarea problemelor copiilor şi promovarea drepturilor acestora la nivel local sau național. 

FONPC deschide astfel o noua oportunitate de formare membrilor prin oferirea de cursuri acreditate de către Autoritatea Națională pentru Calificări, finalizate cu Certificate de perfectionare profesională recunoscute, pe domenii cheie pentru buna funcționare a organizațiilor societății civile care protejează drepturile copiilor. 

Timp de cinci zile, 17 participanti la cursul de Advocacy au dobândit cu sprijinul formatorilor Academiei de Advocacy, cunoştinţe referitoare la modalităţile de planificare a campaniei de advocacy, de organizare a unei audieri publice şi modalităţile de elaborare a unui document de poziţie și au planificat împreună acțiuni de advocacy reale, pe care le vor pune în practică la nivel local si, împreună cu FONPC, la nivel național.

 

Tematica cursului a atins următoarele subiecte:

 • Decizia publică și dialogul civic și social în democrația participativă.
 • Procesul de advocacy si lobby
 • Corelarea agendelor de priorități, din perspectiva de advocacy
 • Monitorizarea deciziei publice. Legislatia suport activitatii de advocacy/lobby 
 • Traseul deciziei publice.
 • Formularea opiniei publice
 • Audierea publică, instrument structurat de consultare publica
 • Elaborarea documentului de poziție.
 • Dezvoltarea mesajelor campaniei de advocacy și relația cu mass media.
 • gementul Planificarea si managementul campaniei de advocacy.

In paralel, cei 20 de participanti la cursul de Management strategic, au primit informatii și cunoștinte structurate despre managementul organizației, planificarea strategică, identificarea mijloacelor financiare pentru implementarea strategiilor, managementul schimbării, monitorizarea și controlul implementării strategiilor. Cursul s-a concentrat pe următoarele aspecte:

 • Management general al organizației 
 • Cultura organizaţională: caracteristici, dimensiuni, schimbare
 • Analiza strategică a organizației - metoda diamant, analiza SWOT, analiza lanţului valoric
 • Planificarea strategică participativă - proiectarea unei viziuni de dezvoltare organizațională.  Metode de planificare strategică 
 • Managementul pe bază de obiective si managementul pe bază de proiecte
 • Planificarea strategică în advocacy
 • Identificarea surselor de finanţare pentru implementare strategiei şi colectarea de fonduri

Proiectul „Dezvoltare strategică pentru apărarea drepturilor copilului” derulat în parteneriat cu Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală (FPDL) în perioada 15 martie 2014 -15 octombrie 2015, este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro) și contribuie la dezvoltarea organizațională a FONPC si a 30 de organizatii membre. Bugetul proiectului este de 184.531,00 Euro, din care 147.108,11 Euro finanţare nerambursabilă, restul  sumei fiind acoperită prin contribuţia FONPC şi a partenerului FPDL. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon/fax  021 314 66 11, telefon mobil: 0744 81 96 97, email   Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ,  persoană de contact: Adina Ovedenie, Manager Proiect.

    

 

Federatia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) solicită  o ofertă fermă pentru organizarea a patru cursuri de formare in cadrul proiectului „Dezvoltare strategică pentru apararea drepturilor copilului”, astfel:

 • Doua cursuri pentru aproximativ 18 persoane (36 de participanti in total) vor fi organizate in perioada 03-07 august 2015
 • Doua cursuri pentru aproximativ 18 persoane (36 de participanti in total) vor fi organizate in perioada 10 - 14 august 2015

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 14 iulie 2015, ora 14,00. 

Ofertele (formularul 1 si formularul 2 completate, stampilate si semnate) vor fi transmise prin email la adresele de email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. si Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. scanate color,  in format .pdf sau vor fi depuse in original la sediul FONPC, Str. Matei Basarab, nr. 41, ap.2, Bucuresti, sector 3, cod postal 020931. Orice ofertă depusă după data şi ora limită anunţată sau care nu respectă condiţiile de transmitere menţionate pentru depunerea ofertelor, nu va fi evaluată.

Termenii de referinta sunt atasati.

 

 

Descrierea achizitiei: SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA prestate in cadrul proiectului „Dezvoltare strategică pentru apararea drepturilor copilului” finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro) selectam furnizor(i) de servicii de formare profesionala pentru urmatoarele cursuri de formare:

 • Doua cursuri de formare in Tehnici de advocacy / lobby
 • Doua cursuri de formare avand ca tema „Dezvoltare organizationala / planificare strategica/ Fundraising” 

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 14 iulie 2014, ora 14,00.

Ofertele completate, stampilate si semnate, insotite de copie dupa programa de formare profesionala, inclusiv fisa de autoevaluare (anexa 1) din dosarul de autorizare si prezentarea suportului de curs (cuprins, nr. De pagini etc) vor fi transmise prin email la adresele de email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. si Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. scanate color,  in format .pdf sau vor fi depuse in original la sediul FONPC, Str. Matei Basarab, nr. 41, sector 3, Bucuresti, cod postal 020931. Orice ofertă depusă după data şi ora limită anunţată sau care nu respectă condiţiile de transmitere menţionate pentru depunerea ofertelor, nu va fi evaluată.

Procedura aplicabila: Achiziţie  COMPETITIVĂ SIMPLIFICATĂ, cf. Ordin 1120/2013 si proceduri interne.

Valoarea estimata a achizitiei: 9700 EUR plus TVA.

Detalii se gasesc in termenii de referinta care pot fi descarcati de aici:

 

In cadrul Festivalului Drepturile Copilului 2014, Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) alături de partenerii săi, Ambasada Franţei, Institutul Francez Bucureşti, Delegaţia Wallonie Bruxelles, Ambasada Elveţiei, Organizaţia Internaţională a Francofoniei,…

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), în numele celor 78 de ONG-uri membre, active în domeniul protectiei și al exercitării Drepturilor Copilului, adresează cele mai calde salutări învăţătorilor şi profesorilor de Ziua Internațională a Educației şi subliniază imperativul Dreptului la Educaţie, drept de care toţi copiii din România trebuie să poată beneficia în mod real.

Indiferent de nivelul veniturilor, de tipul şi situaţia familiei, de gradul de autonomie sau de dizabilitate al copilului de vârstă şcolară, de locul de viaţă al familiei (urban/rural), de situaţia legală a copilului (fără acte de identitate, copilul de imigranţi ilegali, copilul străzii, copilul instituţionalizat, copilul lăsat singur acasă) sau de orice alte considerente, dreptul la educaţie al copilului trebuie să se bucure de respect.

Dreptul la Educaţie constituie unul dintre Drepturile fundamentale ale Convenţiei internaţionale pentru Drepturile Copilului, semnată şi ratificată de România în urmă cu  24 de ani, asumată prin urmare la modul imperativ de către statul roman, şi devenită normă de drept intern.

Ziua internațională a Educației este celebrată anual pe 5 octombrie, începând cu anul 1994, în întreaga lume, pentru a aminti de importanta rolului educatiei. Este și momentul în care putem constata absenţa unor politici publice coerente şi integrate în domeniu, absenţa resurselor atât pentru funcţionarea corectă a sistemului de învăţământ, cât şi cele care ar trebui destinate cu precădere copiilor şi familiilor în dificultate sau cu nevoi speciale.  Statisticile oficiale  confirmă că fenomenele de abandon şcolar sau de părăsire timpurie a scolii sunt din ce în ce mai prezente, rata abandonului şcolar era de 17,4% în 2012 şi se menţine aproximativ constantă în ultimii ani, obiectivul asumat de România pentru 2020 fiind însă de 11,3%. Copiii reprezintă categoria de vârstă cea mai afectată de sărăcie,  48,7% dintre copiii României fiind afectaţi, dintre care aproximativ 320.000 trăiesc sub pragul sărăciei extreme iar 28,6% se găsesc în risc de sărăcie persistentă. Absenţa datelor statistice şi a studiilor privind categorii distincte de copii vulnerabili, precum copiii care părăsesc sistemul instituţional, copiii străzii, copiii imigranţi sau copiii rămaşi singuri acasă, ascunde o realitate încă şi mai sumbră.

Accesul la educaţie reprezintă cheia de boltă a oricărei politici reale de integrare socială.

Organizaţiile neguvernamentale membre ale Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil  - FONPC desfăşoară multiple programe de susţinere şcolară şi materială a copiilor şi familiilor aflate în dificultate, susţinând centre de zi, centre educaţionale, programe de tip « a doua şansă », programe educaţionale destinate copiilor cu nevoi speciale, programe de alfabetizare în numeroase localităţi din mediul urban şi rural.

Organizaţiile neguvernamentale nu pot însă suplini rolul statului.

Considerăm că devine urgent ca statul român să-şi asume în realitate responsabilităţile la care s-a angajat. De educaţia copiilor depinde viitorul fiecărei naţiuni.

Roxana Ogrendil,

 

Director Executiv FONPC

 

Bucureşti, 02 octombrie 2014

Într-o perioadă economică dificilă, în care numarul copiilor in situații de risc crește de la o zi la alta, în timp ce banii necesari intervenției rapide și eficiente sunt tot mai greu de obținut, Federația Organizațiilor Neguvernamentale  pentru Copil (FONPC) inițiază un demers strategic fără precedent: formarea unei echipe de elită a facilitatorilor de dezvoltare organizațională.

Programul de formare este organizat în cadrul proiectului „Dezvoltare strategică pentru apărarea drepturilor copilului”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, pe care Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) îl derulează în parteneriat cu Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală (FPDL) în perioada 15 martie 2014 -15 iulie 2015.

"În România, pentru apărarea drepturilor copilului, resursele sunt în continuare limitate. La finalul acestui program de formare, echipa de facilitatori de dezvoltare organizațională va ajuta organizațiile noastre membre să identifice resurse pe care încă nu le-au luat în considerare și să crească performanța în administrarea resurselor existente. În felul acesta, împreună, vom da și mai multă valoare fiecărui LEU și fiecărui minut de muncă voluntară investite în mai binele copiilor din România." - Roxana Ogrendil - Director Executiv FONPC

Toti cei doisprezece facilitatori care fac parte din echipa de elită sunt oameni cu expertiză recunoscuta in societatea civila din Romania și cu multa experienta în domeniul dezvoltarii organizatiilor neguvernamentale. 

"Fiecare dintre ei a obtinut rezultate, până acum, utilizând metode și tehnici diferite. Dar, în cazul federației, eficientizarea presupune standardizare. Aceleași criterii de evaluare pentru toate organizațiile din FONPC ne dau posibilitatea să înțelegem clar, unde ne aflăm și ce avem de făcut. Ne dau ocazia să învățăm unii de la ceilalți, să adoptăm mai ușor soluțiile cele mai bune, indiferent de organizația membra care le-a dezvoltat." - Roxana Ogrendil - Director Executiv FONPC

Demarată vineri, 26 septembrie, 2014, prima  etapă de formare a echipei de facilitatori de dezvoltare organizațională s-a încheiat, marti 30 septembrie, cu succes. In etapa următoare, participații se vor familiariza cu setul de metodologii, standarde și instrumente dezvoltate de experții FPDL, astfel ca, la capătul programului de formare echipa facilitatorilor de dezvoltare organizațională să fie pregătită să intervină, pe teren.

Intr-o primă fază, treizeci din cele șaptezeci și opt de organizații membre ale FONPC vor fi integrate în programul de intervenție și vor beneficia de sprijin pentru:

 • analiza stadiului de dezvoltare in care se afla
 • planificare dezvoltarii  pe termen mediu și lung
 • dezvoltarea unor sisteme eficiente de comunicare in interiorul organizatiei
 • implementarea unui sistem standardizat de evaluare a serviciilor sociale
 • dezvoltarea de noi servicii
 • imbunătățirea management-ului serviciilor curente
 • îmbunătățirea planificării financiare și a administrării resurselor umane
 • accesarea unor noi surse de finanțare

După încheierea perioadei de finanțare a proiectului, timp de un an, echipa de facilitatori va continua să acorde suport și celorlalte organizații care au nevoie de asistență în optimizarea obținerii și administrării resurselor destinate copiilor.

Pentru ca fiecare copil și familie din România, să se bucure de Respect.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Bugetul proiectului este de 184.531,00 Euro, din care 147.108,11 Euro finanţare nerambursabilă, restul  sumei fiind acoperită prin contribuţia FONPC şi a partenerului FPDL. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon/fax  021 314 66 11, telefon mobil: 0744 81 96 97, email   Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ,  persoană de contact: Adina Ovedenie, Manager Proiect.

 

Roxana Ogrendil,

Director Executiv FONPC

 

Federatia Organizatiilor Neguvernamentala pentru Copil - FONPC selecteaza furnizor de servicii pentru organizarea a doua cursuri de formare, astfel:

Pentru perioada 25-30 septembrie 2014:

 • cazare si cina pentru 4 persoane in camere single, confort max. 3 stele, cu mic dejun, parcare  si taxe hoteliere incluse. Invitatii vor sosi in 25.09.2014 dupa amiaza si vor pleca in 30.09.2014 la pranz.
 • masa de pranz pentru 15 persoane pentru zilele de 26, 27, 28, 29 si 30 septembrie 
 • noua pauze de cafea pentru 15 persoane in zilele de 26, 27, 28 si 29 septembrie cate doua pauze / zi si in 30.09.2014 o singura pauza de cafea.
 • Sala de curs cu capacitatea de 15-20 persoane

Pentru perioada 09-14 octombrie 2014:

 • cazare si cina pentru 4 persoane in camere single, confort max. 3 stele, cu mic dejun, parcare  si taxe hoteliere incluse. Invitatii vor sosi in 09.10.2014 dupa amiaza si vor pleca in 14.10.2014 la pranz.
 • masa de pranz pentru 15 persoane pentru zilele de 10, 11, 12, 13 octombrie 2014 
 • noua pauze de cafea pentru 15 persoane in zilele de 10, 11, 12, 13 octombrie 2014 cate doua pauze / zi si in 10.10.2014 o singura pauza de cafea.
 • Sala de curs cu capacitatea de 15-20 persoane

Detalii referitoare la serviciile solicitate si instructiuni pentru depunerea ofertei se gasesc in Invitatia atasata.

Cursurile de formare vor fi organizate in cadrul proiectului 'Dezvoltare strategica pentru apararea drepturilor copilului" finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România

Informatii suplimentare despre prezenta solicitare de oferte pot fi furnizate numai in scris la adresa de email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.  sau Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. pana cel mai tarziu in data de 07.09.2014.

Raspunsurile la clarificari vor fi postate pe pagina de internet a FONPC, sub prezenta solicitare de oferta.

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.  

 

11.09.2014

ANUNT IMPORTANT! Prelungim termenul pentru depunerea ofertelor pana luni 15 septembrie 2014. Multumim.

In perioada 28 - 31 iulie 2014 la Sinaia, Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) a organizat o serie de ateliere de lucru destinate revizuirii Planului Strategic şi definirii sau redefinirii direcţiilor sale de acţiune până la finele anului 2015. Pe parcursul celor patru zile, 76 de persoane, reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale cu rol de decizie în elaborarea, monitorizarea şi implementarea politicilor şi planurilor de acţiune din domeniul protecţiei drepturilor copilului, membri ai FONPC, reprezentanţi ai altor organizaţii neguvernamentale şi reţele cu care federaţia colaborează sau va colabora au dezbătut rolul şi poziţia FONPC în domeniul social, al drepturilor copilulu şi ameliorarea strategiei sale în vederea promovării sectorului ONG, al dezvoltării serviciilor sociale şi al ameliorării politicilor publice care îi privesc pe copii. în deschiderea atelierelor de lucru, Daniela Gheorghe – director executiv FONPC a precizat că de mulţi ani FONPC intenţionează să organizeze un astfel de atelier de lucru şi în urma analizelor de nevoi pe care echipa tehnică le-a facut de-a lungul anilor a reiesit că este nevoie de o întâlnire a ONG cu autorităţile  publice  pentru a reflecta asupra cooperării dintre sectoare pentru a ne sprijini împreună beneficiarii – copiii.  "Ne aflăm într-un context în care rolul pe care FONPC şi membrii săi îl au în ameliorarea politicilor publice – monitorizare, evaluare, modificare şi influenţare a acestor politici trebuie dezbătut şi clarificat – pe partea de monitorizare a drepturilor copilului, de îmbunătăţire a cadrului legislativ şi pe partea de dezvoltare a serviciilor sociale". 

In primul atelier de lucru organizat, dezbaterile au atins urmatoarele subiecte:

 • Ministerele, agentiile şi departamentele cu atributii în domeniul promovarii şi protecţiei drepturilor copilului recunosc rolul societatii civile şi al organizatiilor neguvernamentale în elaborarea strategiilor, programelor, standardelor de servicii şi de cost şi sunt dispuse sa colaboreze cu ONG-urile în definirea sau ameliorarea politicilor publice care privesc Copiii şi familiile lor
 • Autoritatile publice de la nivel central prefera sa discute cu societatea civila prin intermediul unui singur partener institutional – intituţie umbrelă, reprezentativă pentru domeniul consultărilor. 
 • Parteneriatul pe proiecte punctuale este dorit şi agreat de ambele părţi, şi cea guvernamentală şi cea neguvernamentală dar pentru ca acest parteneriat să fie real este nevoie de definirea unor mecanisme de cooperare mai clare. Legislaţia curentă permite această colaborare dar interpretarea unor prevederi legislative este dificilă şi ambiguităţile pot să conducă la rezultate nedorite
 • Strategiile guvernamentale sunt construite adeseori fără a lua în calcul toate nevoile copiilor şi de multe ori sunt centrate pe intervenţii. FONPC şi membrii săi sunt consultaţi şi ministerele /  agenţiile / departamentele recunosc rolul lor în crearea de strategii, politici, standarde precum şi expertiza în domeniul Serviciilor
 • Nu sunt clar definite mecanisme de cooperare între sectorul public şi privat în arii specifice şi astfel, atat autorităţile cât şi ONG-urile se acuză reciproc de lipsa de implicare într-un anumit domeniu
 • O prioritate pentru sistemul de asistenţă socială ar fi Dezvoltarea Serviciilor sociale la nivel comunitar – în special în comunităţile rurale unde acestea lipsesc cu desavarsire
 • Contractarea Serviciilor social ar trebui de asemenea dezbatută, pentru că acolo unde s-a dorit ca serviciile sociale să fie contractate către ONG-uri, acest lucru s-a intamplat. În jud. Alba spre exemplu, 70% dintre serviciile sociale adresate copiilor au fost externalizate către organizaţii ale societăţii civile.
 • Contractarea serviciilor sociale nu se poate realiza însă dacă nu există standarde de cost – astfel nu este prea mare flexibilitatea organizării Serviciilor adaptate nevoilor comunităţii sau unei intervenţii rapide atunci când apare o problemă în comunitate.  
 • Numărul mare de mebri pe care îl are Federaţia reprezintă pentru sectorul guvernamental o garanţie că opinia Federaţiei este reprezentativă.

Dna. Simona Oproiu, sef Serviciu, ANPDCA a menţionat în intervenţia sa că “Ministerul Muncii are în FONPC un partener serios, în majoritatea proiectelor noastre există comitete de pilotaj în care Federaţia se implica, lucreaza cu persoane din ministere pentru elaborarea şi modificarea politicilor publice. Subiectul cel mai recent în care colaboram este modificarea standardelor de calitate pentru serviciile pentru copii şi standardele de cost pentru serviciile pentru copii. Grupurile de lucru pentru modificarea standardelor din domeniu protecţiei drepturilor copilului tocmai s-au înfiinţat şi au au început să lucreze“.

Dl. Ionel Oprea – Avocat adj. al copilului a declarat:  Colaborez cu FONPC de mai bine de doi ani şi mă bucur mult ca sunteţi peste 75 de ONG adunate sub aceasta umbrelă, eu vin din societatea civilă, am lucrat foarte multi ani în ONG şi văd frecvent ca va manifestati împreună. Aveţi în Avocatul poporului un partener adevarat şi imi doresc ca de ambele părţi să înlocuim critica cu un dialog constructiv, să lucrăm în folosul copilului împreună - din perspectiva intituţiei mele  în ceea ce priveşte monitorizarea respectării drepturilor copilului, România se situează pe un loc fruntaş dar asta nu înseamnă că toate problemele copiilor sunt rezolvate“. 

Imi pare bine să aud că discutaţi de cooperare şi întărirea parteneriatelor între stat şi ONG. Ştiu că uneori este o declaraţie care dă frumos în faţa colegilor, dar de cele mai multe ori ramâne un concept. Federaţia dumneavoastră, cu care colaborăm foarte bine de mai bine de doi ani,  este singurul parteneriat puternic creat în domeniul protecţiei copilului, acest tip de organizaţie (federaţie) nu există în domeniul traficului de persoane de care noi ne ocupăm cu prioritate, şi mi-aş dori să am şi pe aceasta direcţie un singur partener instituţional. Reprezint o intituţie publica – ANITP - şi cooperarea cu sectorul neguvernamental este pentru noi extrem de importantă, de obicei nu ne consultăm cu o sută de organizaţii pentru că nu avem timpul să o facem, de aceea dacă există organizaţii care adună mai multe ONG-uri la un loc, acelea sunt cele pe care le invităm la consultări a declarat domnul Romulus Ungureanu, directorul Agenţiei Naţionale Impotriva Traficului de Persoane, prezent la eveniment

Al doilea atelier de lucru a dezbatut "Mecanismele de cooperare între autorităţile publice locale şi FONPC/ ONG-uri membre pentru dezvoltarea de strategii, în vederea construirii unor politici publice şi dezvoltarea de servicii pentru copil şi familie la nivel local". discuţiile atingand urmatoarele subiecte: 

 • la nivel local parteneriatul APL cu ONG este o necesitate
 • pentru a avea servicii adapte nevoilor copiilor, sunt necesare resurse umane specializate – chiar dacă toate mecanismele ar fi create, în acest moment în mediul rural serviciile nu ar putea functiona din cauza lipse acute de profesionisti în asistenta sociala la nivel local
 • mecanismele curente de colaborare intre APL şi ONG sunt dificile şi implica interpretarea legislatiei, de aceea multe APL nu se complica sa creeze sau sa dea curs unui parteneriat cu ONG-urile
 • in multe comunităţi sau chiar judeţe sectorul societăţii civile este slab reprezentat, FONPC ar putea adresa proiecte şi acestor comunităţi
 • nevoile sociale sunt identificate clar acolo unde funcţionează consiliile consultative la nivel local şi unde colaborarea intre public şi privat este efectiva, dar sunt foarte rare cazurile de acest fel
 • finanţarea Serviciilor sociale de către autorităţile publice este posibilă dar ambiguităţile legislative conduc la interpretări care uneori sunt sancţionate de Curtea de conturi, de aceea o lege clară privind finanţarea serviciilor şi o metodologie de aplicare a acesteia este o urgenţă pentru domeniul protecţiei copilului
 • procesele de decizie la nivel local sunt greoaie şi uneori sunt influenţate de pregătirea membrilor Consiliului local – factorul politic nu ar trebui să blocheze iniţiativele de înfiinţare / dezvoltare a Serviciilor sociale ci să le susţină.
 • modelele de bună practică privind colaborarea dintre APL şi ONG ar trebui promovate şi utilizate în fundamentarea mecanismelor concrete de colaborare între public şi privat în ceea ce priveşte furnizarea de servicii pentru copii

În data de 28 iulie a avut loc şi Adunarea Generală a membrilor FONPC, care au validat procedura de actualizare a strategiilor şi planurilor de acţiune ale FONPC şi au contribuit la analiza detaliată a elementelor cheie din activitatea FONPC, a oportunitătilor şi ameninţărilor cu care se confruntă Federaţia.

Pentru actualizarea Planului strategic al FONPC, Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală (FPDL) a construit un instrument de autoevaluare şi diagnoză a stadiului de dezvoltare în care se află Federaţia, completat de membrii Consiliului de conducere, echipa executivă, reprezentanţi ai ONG-urilor membre FONPC şi parteneri şi colaboratori externi. Concluziile preliminare ale acestui instrument au constituit fundamentul atelierelor de planificare strategică de la Sinaia. Principalele atu-uri ale FONPC sunt: 

 • Relaţia cu administraţia publică, relaţiile cu mass-media şi influenţarea politicilor publice se află la nivel superior de dezvoltare
 • Conducerea Federaţiei (directorul executiv, Consiliul Director, Adunarea Generală, personalul) sunt percepute la nivel evoluat/superior de dezvoltare
 • Procedurile şi practicile de management sunt de asemenea percepute ca aflându-se la un nivel evoluat de dezvoltare

Principalele domenii de iîmbunătaţit, rezultate din analiza preliminară sunt:

 • redefinirea misiunii FONPC, întrucât nu este pe deplin înţeleasă de către organizaţiile membre
 • contribuţia tuturor membrilor la sustenabilitatea financiară a federaţiei;
 • implicarea AG în stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale FONPC;
 • definirea clară a serviciilor furnizate de FONPC membrilor şi stakeholderilor;  
 • perfecţionarea sistemului de monitorizare şi evaluare a activităţilor şi rezultatelor / performanţelor federaţiei
 • dezvoltarea unor activităţi generatoare de venit.

    

Atelierele de lucru au fost organizate în cadrul proiectului „Dezvoltare strategică pentru apărarea drepturilor copilului”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, pe care Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) îl derulează în parteneriat cu Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală (FPDL) în perioada 15 martie 2014 -15 iulie 2015.

Bugetul proiectului este de 184.531,00 Euro, din care 147.108,11 Euro finanţare nerambursabilă, restul sumei fiind acoperită prin contribuţia FONPC şi a partenerului FPDL.

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.  

Federatia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) solicită  o ofertă fermă pentru organizarea unui seminar in perioada 27-31 iulie 2014 in cadrul proiectului „Dezvoltare strategică pentru apararea drepturilor copilului”.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 07 iulie 2014, ora 14,00.

Ofertele (formularul 1 si formularul 2 completate, stampilate si semnate) vor fi transmise prin email la adresele de email  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.  si  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , scanate color,  in format .pdf sau vor fi depuse in original la sediul FONPC, Str. Batiste nr. 11, etaj 5, ap. 13B, Bucuresti, sector 2, cod postal 020931. Orice ofertă depusă după data şi ora limită anunţată sau care nu respectă condiţiile de transmitere menţionate pentru depunerea ofertelor, nu va fi evaluată. 

Procedura aplicabila: Achiziţie  COMPETITIVĂ SIMPLIFICATĂ, cf. Ordin 1120/2013 si proceduri interne.

Oferta se va intocmi in limba romana, conform formularelor anexate, va fi exprimată in lei si va fi valabila cel putin 30 de zile de la data depunerii.  Cursul valutar la care se va calcula echivalentul in Euro al ofertei este cursul INFOREURO din luna in care se intocmeste oferta, disponibil la adresa http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

In cazul în care oferta va fi declarată câştigătoare aceasta va deveni anexă la contractul de achizitie ce va fi incheiat în perioada de valabilitate a ofertei.

Pentru informatii suplimentare privind prezenta cerere de ofertă vă rugam să ne scrieti  la adresa de email  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.  si  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. persoane de contact Adina Ovedenie si Dan Pană.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Bugetul proiectului este de 184.531,00 Euro, din care 147.108,11 Euro finanţare nerambursabilă, restul  sumei fiind acoperită prin contribuţia FONPC şi a partenerului FPDL

 

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.

In cadrul proiectului Dezvoltare strategică pentru apărarea drepturilor copilului  pe care FONPC il derulează în prezent, vor fi selectate 30 de ONG-uri membre ale Federatiei care vor primi suport pentru dezvoltarea capacităţii organizaţionale prin planificarea de activităţi în acord cu competenţele şi resursele interne şi nevoile comunităţii. Va fi de asemenea inventariat şi consolidat potenţialului ONG-urilor membre ale Federatiei de a interveni în monitorizarea, evaluarea şi ameliorarea politicilor publice şi de a furniza servicii de calitate.

Pot aplica pentru a beneficia de activităţile proiectului „Dezvoltare organizaţională pentru apararea drepturilor copilului” organizaţii neguvernamentale care îndeplinesc urmatoarele conditii:

 

-   Să fie membra a FONPC de cel puţin 1 an

-   Să aibă în derulare cel puţin două proiecte la momentul candidaturii (furnizare de servicii şi/sau advocacy)

-    Să aibă cotizaţia platită la zi (2013)

-  Să fi participat la cel puţin unul  dintre proiectele FONPC în ultimii trei ani (Raportul alternativ 2013, Platforma Naţională pentru Educaţie, Acompanierea Naşterii în România, AUDIS etc) sau să fi participat (fizic, nu prin împuterniciţi) la Adunările Generale ale FONPC

-   Să nu fi beneficiat de un alt program de evaluare organizaţională participativă / colaborativă în ultimii trei ani

-   Să-şi exprime în scris disponibilitatea de a deveni resursă pentru alţi membri FONPC care vor avea nevoie de servicii de dezvoltare organizaţională

 

Organizaţiile interesate să beneficieze de activităţile proiectului vor completa un dosar de candidatura care cuprinde:

 1. Chestionarul ataşat, completat
 2. Ultimul bilant şi raport anual al organizatie (2013)
 3. Dovada plăţii cotizaţiei pe anul 2013
 4. Declaraţie de disponibilitate pentru participarea la activităţile proiectului
 5. Declaraţie de disponibilitate pentru a deveni resursă pentru alte organizaţii membre FONPC

 

Metodologia de selectie este ataşată prezentului mesaj. Aşteptăm candidatura organizaţiei dumneavoastră pană la data de 06 iunie  2014, ora 14.00 şi sperăm ca împreună să ne dezvoltăm capacităţile şi abilităţile, spre binele copiilor pe care ii ajutăm.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine numai în scris, de la Adina Ovedenie, manager de proiect email  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .  

Pagina 1 din 2

Newsletter FONPC

Fii la curent cu toate noutatile

Sunteți aici: Home