O federatie mai puternica pentru promovarea drepturilor copilului

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România

Prezentare

Proiectul O Federaţie mai Puternică pentru Promovarea Drepturilor Copilului este implementat de Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale Pentru Copil şi se va desfăşura pe perioada 01.04.2015 31.03.2016. Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Bugetul proiecutlui este de 94.250,00 Euro, din care 75.000,00 Euro finanțare nerambursabilă, restul sumei fiind acoperită prin contribuția FONPC. Obiectivul general al proiectului este „Consolidarea dezvoltării rețelei ONG-urilor din domeniul protecţiei copilului în vederea creşterii contribuţiei acestuia la furnizarea de servicii sociale de calitate pentru copiii din categoria grupurilor vulnerabile, precum şi la o mai bună promovare, protecţie şi monitorizare a Drepturilor Copilului în România.” Prin instrumentele, resursele şi oportunităţile pe care le va genera în dinamica implementării, proiectul răspunde următoarelor nevoi ale ONG-urilor din domeniul protecţiei copilului: de a se cunoaşte mai bine, de a interacţiona, de a coopera, de a se reuni pentru a schimba experienţe şi transfera bune practici, de a-şi promova organizaţia şi proiectele/serviciile, de a identifica surse de finanţare şi parteneri pentru proiecte lor, de contribui la dezvoltarea unor acţiuni comune în domeniul drepturilor copilului şi la implicarea publicului larg în activitățile inițiate de organizații ale societății civile.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Creşterea capacităţii ONG-urilor din domeniul protecţiei copilului, din România de a construi împreună acțiuni şi instrumente/strategii şi planuri de acțiune care să le faciliteze o mai bună cunoaştere, vizibilitate,interacţiune şi cooperare. Prin activităţile planificate, proiectul va contribui la îmbunătăţirea comunicării interne şi la crearea unui sistem de suport şi cooperare între membrii FONPC activi în acelaşi domeniu de activitate. Crearea unor grupuri de lucru care să reunească sectorial organizaţiile membre, dialogul constant şi continuu atât între ele cât şi cu executivul şi structurile de conducere ale FONPC vor determina o mai bună coordonare a iniţiativelor de advocacy ale FONPC şi creşterea implicării sale în ameliorarea politicilor care îi privesc pe copii.
 2. Dezvoltarea capacităţii de comunicare, PR şi atragere de fonduri, a ONG-urilor membre ale Federatiei,active în domeniul protecţiei copilului. Serviciile flexibile şi adaptate contextelor locale, inovația şi răspunsul prompt la nevoile copiilor pe care ONG-urile le oferă vor fi mai bine promovate şi comunicate publicului larg, iar problemele urgente ale copiilor vor fi mai rapid adresate.
 3. Consolidarea capacității de cooperare între membrii Federației şi între FONPC şi alte rețele de ONG-uri din România. Prin acțiuni comune cu alte coaliții şi rețele - mese rotunde, dezbateri, schimburi de experiență - vor constitui prilej pentru schimb de informații, idei şi transferarea de bune practici între ONGuri. Astfel, inițiative cu impact demonstrat vor putea fi cunoscute şi ulterior preluate la nivelul altor comunităţi/grupuri, economisind resurse şi maximizând investiţii deja efectuate în programe de sprijin pentru grupuri vulnerabile de copii.

Principalele activitati care vor contribui la atingerea acestor obiective:

 1. Crearea şi punerea în funcţiune a patru grupuri tematice în cadrul FONPC; crearea unui instrument electronic de stocare a informaţiilor referitoare la membri (serviciile pe care le oferă, rezultate şi nevoi de sprijin organizaţional); organizare de dezbateri care să aducă în atenţia publicului şi a autorităţilor teme esenţiale în ceea ce priveşte drepturile copilului; elaborarea unui raport privind situaţia copilului în România care să devină instrumentul permanent de colectare a informaţiilor despre realizările şi minusurile sistemului public şi privat de protecţie a copilului.
 2. Organizarea, în colaborare cu experţi în comunicare, de workshop-uri menite să ajute la îmbunătăţirea comunicării şi a imaginii ONG-urilor; organizare de workshop-uri de comunicare pentru membri ai Consiliilor Directoare ale ONG-urilor pentru îmbunătăţirea activităţilor de advocacy; organizarea de mese rotunde cu reprezentanţi ai mass-media şi ai mediului de afaceri pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite de membri, dar şi pentru creşterea abilităţilor de fundraising; crearea unui portofoliu de imagine pentru FONPC.
 3. Organizarea de întâlniri regionale care vor facilita schimbul de informaţii şi idei, cât şi de bune practici, între ONG-uri; organizarea unor întâlniri de lucru lunare la sediul FONPC între membri şi consiliul director sau doar între membri pentru identificarea de proiecte comune şi crearea strategiilor de advocacy; organizarea unui eveniment pentru promovarea modelelor de bună practică adresat sectorului neguvernamental; participarea la evenimente sau dezbateri de iniţiate de alte federaţii şi pregătirea unor documente de poziţie în sprijinul iniţiativelor propuse de acestea, dar şi planificarea riguroasă a cooperării cu alte federaţii şi organizaţii.

Toate aceste activităţi vor contribui atât pentru FONPC cât şi pentru membrii săi la:

 • îmbunătățirea sistemelor de lucru / cooperare în interiorul Federației
 • îmbunătățirea comunicării interne;
 • standardizarea proceselor de colectare, transmitere, organizare, prelucrare și comunicare a informațiilor obținute în teren de organizațiile membre ale federației;
 • crearea unui sistem coerent de suport şi cooperare între membrii FONPC activi în acelaşi domeniu de activitate;
 • vizibilitatea eforturilor organizatiilor neguvernamentale active în domeniul protecției copilului în definirea și calibrarea politicilor publice adresate copiilor şi în sensibilizarea opiniei publice cu privire la nevoile copiilor şi serviciile adresate acestora;
 • intensificarea cooperarii cu alte rețele şi coalitii active în România.

Un raport anual privind situaţia copilului în România va fi proiectat şi realizat în cadrul proiectului, ca instrument permanent de monitorizare a politicilor publice adresate copiilor şi fundament al schimbărilor pe care Federaţia le va propune. În domeniul protecţiei copilului, FONPC-ul şi-a conturat rolul de partener - vizibil, de încredere şi cu expertiză – atât al autorităţilor publice naţionale, cât şi al mass-mediei. Federaţia este o reţea puternică cu peste 78 de organizaţii neguvernamentale care răspunde prin programele implementate nevoilor a 64 094 de beneficiari. Proiectul de față este complementar proiectului ”Dezvoltare strategică privind apărarea drepturilor copilului”, finantat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România in Runda 1, exploatând rezultatele evaluarilor conduse si raspunzând punctelor slabe identificate in procesul de diagnoza organizatională care nu au putut fi adresate. Prin dezvoltarea capacităţii FONPC şi a membrilor săi de a fi mai activi în monitorizarea și influențarea politicilor și practicilor autorităț ilor naționale, regionale și locale, pe subdomenii de interes, pentru a asigura acoperirea intregii problematici cu care se confrunta copiii, proiectul contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea generală a sectorului ONG în România.

Last modified on Marți, 17 Mai 2016 08:48

Newsletter FONPC

Fii la curent cu toate noutatile

Sunteți aici: Home