Legislatie Protectia si promovarea drepturilor copilului

LEGEA nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

LEGEA nr. 466 din 4 noiembrie 2004 privind Statutul asistentului social

Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, republicata

LEGEA nr. 47 din 8 martie 2006 privind sistemul national de asistenta sociala

LEGEA nr. 211 din 27 mai 2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor.

HOTARAREA nr. 686 din 12 iulie 2005 pentru aprobarea Strategiei nationale in domeniul prevenirii si combaterii fenomenului violentei in familie

HOTARAREA nr. 1007 din 1 septembrie 2005 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

HOTARAREA nr. 539 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociale, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare

LEGE nr. 488 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 86/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

ORDONANTA nr. 86 din 19 august 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

LEGE nr. 515 din 28 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

ORDONANTA nr. 68 din 28.august.2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare

LEGE nr. 324 din 14 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

LEGE nr. 48 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

ORDONANTA nr. 137 din 31 august 2000 actualizata, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

ORDINUL nr. 384 din 12 iulie 2004 pentru aprobarea Procedurii de conlucrare în prevenirea si monitorizarea cazurilor de violenta in familie

ORDINUL Nr. 383 din 12 iulie 2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie

ORDINUL nr. 385/304/1018 din 21 iulie 2004 privind aprobarea Instructiunilor de organizare si functionare a unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

Hotărâre nr.1385 - 18/11/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului

Ordin nr.253 - 28/11/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind trimiterea copiilor care beneficiază de o măsură de protecţie specială la tratament medical în străinătate

Hotărâre nr.1382 - 28/10/2008 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 617/2008 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2008 - 2009

Lege nr.174 - 10/10/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

Ordonanţă de urgenţă nr.102 - 03/09/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei

Hotărâre nr.859 - 13/08/2008 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea în domeniul protecţiei minorilor români neînsoţiţi sau în dificultate aflaţi pe teritoriul Republicii Italiene, semnat la Roma la 9 iunie 2008

Hotărâre nr.860 - 13/08/2008privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008 - 2013 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008 - 2013

Ordonanţă de urgenţă nr.78 - 18/06/2008privind stabilirea competenţei supravegherii executării obligaţiei minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal

Hotărâre nr.617 - 11/06/2008privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2008-2009

Hotărâre nr.433 - 16/04/2008pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind condiţiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

Alocaţia de stat pentru copii

Hotararea de Guvern nr. 1662 din 10.decembrie.2008 privind majorarea cuantumului lunar al alocaţiei de stat pentru copii

Legea nr. 174 din 10.octombrie.2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii

Legea nr. 175 din 10.octombrie.2008 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii

Hotararea de Guvern nr. 577 din 28.mai.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii

Ordonanta de Urgenta nr. 16 din 27.februarie.2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii

Ordonanta de Urgenta nr. 97 din 04.octombrie.2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii

Hotararea de Guvern nr. 54 din 24.ianuarie.2007 privind indexarea cuantumului lunar al alocatiei de stat pentru copii

Hotararea de Guvern nr. 1026 din 09.august.2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 591/1993 privind masurile pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii

Hotararea de Guvern nr. 2392 din 21.decembrie.2004 privind stabilirea cuantumului lunar al alocatiei de stat pentru copii

Hotararea de Guvern nr. 591 din 02.noiembrie.1993 privind masurile pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii *** Republicata

Legea nr. 61 din 22.septembrie.1993 privind alocatia de stat pentru copii *** Republicata

Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala


Hotararea de Guvern nr. 151 din 13 martie 2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru plati si Inspectie Sociala

Ordonanta de Urgenta nr. 113 din 21 decembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

Alocaţiile complementară şi de susţinere

Ordonanta de Urgenta nr. 2 din 28 ianuarie 2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei

Hotararea de Guvern nr. 38 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei

Legea nr. 277 din 24 decembrie 2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei

Legea nr. 161 din 08 mai 2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.118/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenta sociala si nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata

Legea nr. 236 din 31 octombrie 2008 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala

Hotararea de Guvern nr. 8 din 09 ianuarie 2008 privind corectarea limitelor de venituri si indexarea cuantumului alocatiei familiale complementare si al alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala

Hotararea de Guvern nr. 4 din 10 ianuarie 2007 privind corectarea limitelor de venituri si indexarea cuantumului alocatiei familiale complementare si al alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala

Legea nr. 41 din 11 martie 2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala

Hotararea de Guvern nr. 1539 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala

Ordonanta de Urgenta nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala

Asistenţa socială

Legea 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 - Legea asistentei sociale

Ordonanta de urgenta nr. 124 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala

Legea nr. 74 din 03 mai 1999 pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptata la Strasbourg la 3 mai 1996

Legea nr. 47 din 08 martie 2006 privind sistemul national de asistenta sociala

 

Hotararea de Guvern nr. 11 din 16 ianuarie 2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Hotararea de Guvern nr. 484 din 23 mai 2007 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati

Hotararea de Guvern nr. 750 din 14.iulie.2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

Hotararea de Guvern nr. 1054 din 08.septembrie.2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati

Hotararea de Guvern nr. 1703 din 14.octombrie.2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Romi

Ordonanta de Urgenta nr. 78 din 07.octombrie.2004 pentru infiintarea Agentiei Nationale pentru Romi

Hotararea de Guvern nr. 1432 din 02.septembrie.2004 privind atributiile, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului

Hotararea de Guvern nr. 1434 din 02.septembrie.2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului

Hotararea de Guvern nr. 1615 din 23.decembrie.2003 privind organizarea si functionarea Comisiei de mediere sociala

Hotararea de Guvern nr. 1624 din 23.decembrie.2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei

Hotararea de Guvern nr. 335 din 20.martie.2003 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala

Ordonanta nr. 14 din 30.ianuarie.2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

Hotararea de Guvern nr. 90 din 23.ianuarie.2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala

Legea nr. 192 din 16.mai.2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator

Legea nr. 466 din 04.noiembrie.2004 privind statutul asistentului social

Legea nr. 213 din 27.mai.2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania

Hotararea de Guvern nr. 679 din 12.iunie.2003 privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist

Ordinul nr. 318 din 07.aprilie.2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea ingrijirilor la domiciliu, precum si autorizarea persoanelor juridice si fizice care acorda aceste servicii

Ordinul nr. 619 din 14.august.2002 pentru aprobarea functionarii ocupatiei de mediator sanitar si a Normelor tehnice privind organizarea, functionarea si finantarea activitatii mediatorilor sanitari in anul 2002


Ordin nr. 1313 din 8 aprilie 2011 privind adoptarea Planului de actiune pentru implementarea Strategiei privind reforma in domeniul asistentei sociale

Cadrul general legislatie asociatia si fundatii

Legea nr. 246 din 18.iulie.2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

Ordonanta nr. 26 din 30.ianuarie.2000 cu privire la asociatii si fundatii

Legea nr. 105 din 22.septembrie.1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat

Ordinul nr. 185 din 23.februarie.2005 privind aprobarea inlocuirii anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 330/2003 pentru aprobarea modelului extrasului situatiilor financiare anuale care se publica de asociatiile si fundatiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publica

Ordinul nr. 954 din 26.aprilie.2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrului federatiilor si Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial

Subvenţii

Ordinul nr. 1634 din 06.octombrie.2009privind aprobarea liniilor prioritare pentru subventionarea in anul 2010, de la bugetul de stat, in baza Legii nr.34/1998, a asociatiilor si fundatiilor, precum si a Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de evaluare si selectionare si a Grilei de evaluare a asociatiilor si fundatiilor

Hotararea de Guvern nr. 1153 din 21.noiembrie.2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala cu modioficarile si completarile ulterioare

Legea nr. 34 din 20.ianuarie.1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

Utilitate publică


Hotararea de Guvern nr. 1344 din 22.octombrie.2008 pentru retragerea actului de recunoastere a Asociatiei "Domus" ca fiind de utilitate publica

Hotararea nr. 1033 din 03.septembrie.2008 privind recunoasterea Asociatiei Nevazatorilor din Romania ca fiind de utilitate publica

Hotararea de Guvern nr. 626 din 11.iunie.2008 privind recunoasterea Asociatiei Catharsis din Brasov ca fiind de utilitate publica

Hotararea de Guvern nr. 625 din 11.iunie.2008 privind recunoasterea Fundatiei C.I.D. Romania (Children in Distress - Copii in Dificultate) ca fiind de utilitate publica

Hotararea de Guvern nr. 494 din 14.mai.2008 privind recunoasterea Asociatiei Centrul Diecezan Caritas Iasi ca fiind de utilitate publica

Hotararea de Guvern nr. 493 din 14.mai.2008 privind recunoasterea Asociatiei pentru Promovarea Femeii din Romania ca fiind de utilitate publica

Hotararea de Guvern nr. 795 din 25.iulie.2007 privind recunoasterea Fundatiei Columna ca fiind de utilitate publica

Hotararea de Guvern nr. 286 din 02.martie.2006 privind recunoasterea Fundatiei "Un copil o speranta" ca fiind de utilitate publica

Hotararea de Guvern nr. 927 din 11.august.2005 privind recunoasterea Asociatiei Solidaritatea Umana ca fiind de utilitate publica

Legea nr. 246 din 18.iulie.2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

Hotararea de Guvern nr. 388 din 05.mai.2005 privind recunoasterea Fundatiei de Sprijin Comunitar ca fiind de utilitate publica

Hotararea de Guvern nr. 2262 din 09.decembrie.2004 privind recunoasterea Organizatiei Salvati Copiii ca fiind de utilitate publica

Hotararea de Guvern nr. 2076 din 24.noiembrie.2004 privind recunoasterea Fundatiei Familia ca fiind de utilitate publica

Hotararea de Guvern nr. 2093 din 24.noiembrie.2004 privind recunoasterea Fundatiei Humanitas Pro Deo ca fiind de utilitate publica

Hotararea de Guvern nr. 1481 din 09.septembrie.2004 privind recunoasterea Asociatiei Crestine de Caritate, Misiune si Ajutor Olanda - Romania Betania ca fiind de utilitate publica

Hotararea de Guvern nr. 1480 din 09.septembrie.2004 privind recunoasterea Organizatiei Caritas Alba Iulia din Arhidioceza Romano-Catolica Alba Iulia ca fiind de utilitate publica

Hotararea de Guvern nr. 1479 din 09.septembrie.2004 privind recunoasterea Fundatiei Romane pentru Copii, Comunitate si Familie ca fiind de utilitate publica

Hotararea de Guvern nr. 1276 din 13.august.2004 privind recunoasterea "Fundatiei pentru sprijinul familiilor de varstnici si a varstnicilor aflati in situatie de risc social" ca fiind de utilitate publica

Hotararea de Guvern nr. 795 din 19.mai.2004 privind recunoasterea Asociatiei "Organizatia Caritas Satu Mare" ca fiind de utilitate publica

Ordonanta nr. 26 din 30.ianuarie.2000 cu privire la asociatii si fundatii

 

Combaterea discriminării

Legea nr. 27 din 05.martie.2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

Hotararea nr. 1279 din 04.noiembrie.2003 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.194/2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii

Ordonanta nr. 77 din 28.august.2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

Legea nr. 283 din 26.iunie.2003 pentru ratificarea Protocolului optional la Conventia asupra eliminarii tuturor formelor de discriminare fata de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999

Hotararea de Guvern nr. 1514 din 18.decembrie.2002 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.194/2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii

Legea nr. 612 din 13.noiembrie.2002 pentru formularea unei declaratii privind recunoasterea de catre Romania a competentei Comitetului pentru Eliminarea Discriminarii Rasiale, in conformitate cu art. 14 din Conventia internationala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasiala, adoptata de Adunarea generala a Organizatiei Natiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965

Legea nr. 48 din 16.ianuarie.2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

Hotararea de Guvern nr. 1194 din 27.noiembrie.2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii

Ordonanta nr. 137 din 31.august.2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

Cuantumuri de prestaţii sociale

Cuantumuri de prestaţii sociale în vigoare

Egalitatea de şanse

 


» Cadrul general

Hotărârea nr. 237/24.03.2010 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2010 - 2012 şi a Planului general de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2010 – 2012 (M.O. nr. 242/15.04.2010)

Legea nr. 62/01.04.2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii (M.O. nr. 229/08.04.2009)

Ordonanţă de urgenţă nr. 61/14.05.2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii (M.O. nr. 385/21.05.2008)

Legea nr. 44/19.03.2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială (M.O. nr. 227/25.03.2008)

Ordonanta de Urgenta nr. 67 din 27.iunie.2007 privind aplicarea principiului egalitatii de tratament intre barbati si femei in cadrul schemelor profesionale de securitate sociala

Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (M.O. nr. 150 din 1 martie 2007***Republicată)

Hotărârea nr. 537 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă (M.O. nr. 378 din 29 aprilie 2004)

Hotararea nr. 285 din 04.martie.2004 privind aplicarea Planului national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati

Hotărârea nr. 266 din 26 februarie 2004 privind participarea echilibrată a femeilor şi a bărbaţilor în cadrul echipelor de experţi trimise în misiune la Comisia Europeană (M.O. nr. 228 din 16 martie 2004)

Lege nr. 25 din 5 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă (M.O. nr. 214 din 11 martie 2004)

Ordonanţă de urgenţă nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă(M.O. nr. 750 din 27 octombrie 2003)

Lege nr. 452 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 183/2000 privind revizuirea Convenţiei (revizuită) asupra protecţiei maternităţii din 1952, adoptată la cea de-a 88-a sesiune a Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 15 iunie 2000 (M.O. nr. 535 din 23 iulie 2002)

Hotararea de Guvern nr. 1273 din 07.decembrie.2000 privind aprobarea Planului national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati

Hotărâre nr. 244 din 10 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999(M.O. nr. 150 din 11 aprilie 2000)

Legea nr. 210 din 31 decembrie 1999 Legea concediului paternal (M.O. nr. 654 din 31 decembrie 1999)

Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între femei şi bărbaţi

Hotararea de Guvern nr. 484 din 23 mai 2007 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati

Comisia naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CONES)

Ordin nr. 157/14.09.2007 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CONES) (M.O. nr. 113/13.02.2008)

 

Incluziune social

 

Hotararea de Guvern nr. 710 din 04.iulie.2007 privind implementarea Programului de furnizare a produselor alimentare catre persoanele defavorizate din Romania, cu finantare din Fondul European de Garantare Agricola, aferenta exercitiului financiar al anului 2007

Decizia nr. 1 din 8 ianuarie 2007 pentru stabilirea componenţei nominale a Comisiei naţionale privind incluziunea socială

Hotararea de Guvern nr. 1217 din 06.septembrie.2006 privind constituirea mecanismului national pentru promovarea incluziunii sociale in Romania

Hotararea de Guvern nr. 669 din 24.mai.2006 privind aprobarea Strategiei nationale de incluziune sociala a tinerilor care parasesc sistemul de protectie a copilului

Hotararea de Guvern nr. 1827 din 22.decembrie.2005 privind aprobarea Programului de implementare a Planului national antisaracie si promovare a incluziunii sociale (PNAinc) pentru perioada 2006 – 2008

Hotararea de Guvern nr. 488 din 26.mai.2005 privind aprobarea sistemului national de indicatori de incluziune sociala

Legea nr. 116 din 15.martie.2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale

Hotararea de Guvern nr. 1149 din 17.octombrie.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale

Legea nr. 129 din 25.iunie.1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala *** Republicata

Inspecţia în domeniul asistenţei sociale

Hotararea de Guvern nr. 1059 din 05.septembrie.2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Inspectiei Sociale

Ordonanta de Urgenta nr. 130 din 21.decembrie.2006 privind Inspectia Sociala

Hotararea de Guvern nr. 1440 din 02.septembrie.2004 privind conditiile si procedura de licentiere si de inspectie a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai

Persoane cu handicap

Hotărârea nr. 89/05.02.2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 (M.O. nr. 103/15.02.2010)

Ordin nr. 517/04.11.2009 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicapprivind efectuarea plăţii dobânzii suportate din bugetul de stat de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (M.O. nr. 780/16.11.2009)

Ordin nr. 468/13.10.2009 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (M.O. nr. 702/20.10.2009)

Ordin nr. 369/17.08.2009 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a implementării proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap (M.O. nr. 611/08.09.2009)

Legea nr. 207 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Ordinul nr. 651 din 19.decembrie.2008 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a implementarii standardelor specifice de calitate in centrele pentru persoanele cu handicap

Ordinul nr. 590 din 12.noiembrie.2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Ordinul nr. 559 din 22.octombrie.2008 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap

Ordinul nr. 507 din 10.septembrie.2008 privind aprobarea Grilei de evaluare a activitatilor cu caracter inovator desfasurate in centrele-pilot pentru persoane adulte cu handicap

Ordonanţa de Urgenţă nr. 86 din 24 iunie 2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Hotărârea nr. 430/16.04.2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (M.O. nr. 339/01.05.2008)

Ordin nr. 11/09.01.2008 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicapprivind elaborarea Metodologiei de evaluare a proiectelor şi criteriilor pe baza cărora se efectuează selecţia proiectelor în domeniul protecţiei, integrării şi incluziunii sociale a persoanelor cu handicap (M.O. nr. 29/15.01.2008)

Hotararea de Guvern nr. 10 din 9 ianuarie 2008 privind indexarea cuantumului prestatiilor sociale prevazute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Ordinul nr. 256 din 03.august.2007 privind organizarea si functionarea Consiliului de analiza a problemelor persoanelor cu handicap

Ordinul nr. 671 din 24.iulie.2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpretilor limbajului mimico-gestual si a interpretilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate

Ordinul nr. 432 din 14.mai.2007 pentru aprobarea procedurii de acordare a drepturilor prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordonanta de Urgenta nr. 14 din 07.martie.2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Legea nr. 448 din 06.decembrie.2006***Republicată, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Hotararea de Guvern nr. 1175 din 29.septembrie.2005 privind aprobarea Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006 - 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 32 din 26.februarie.2001 pentru reglementarea unor probleme financiare

 

Directia Generala Protectia Persoanelor cu Handicap

http://www.anph.ro

Ordin nr. 277/15.06.2009 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap pentru aprobarea Metodologiei de preluare de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti a contractelor privind angajamentul de plată a dobânzii, încheiate de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap şi de asigurare a transferurilor financiare (M.O. nr. 451/30.06.2009)

Ordonanta nr. 14 din 30.ianuarie.2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

SĂNĂTATE

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 71 din 20 noiembrie 2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată

ORDIN Nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

HOTĂRÂRE Nr. 144 din 23 februarie 2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

ORDIN nr.12/2010 privind stabilirea modului de acordare a audienţelor în cadrul Ministerului Sănătăţii

ORDIN Nr. 326 din 16 martie 2009 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale de transparenţă

ORDIN Nr. 1030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

ORDIN Nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei

ORDIN Nr. 386 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

LEGE Nr. 46 din 21 ianuarie 2003 Legea drepturilor pacientului

ORDIN Nr. 1199 din 26 iulie 2011 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG v.1

ORDIN Nr. 886 din 19 iulie 2006 privind externalizarea serviciilor medicale şi nemedicale din unităţile sanitare

ORDONANŢĂ Nr. 53 din 30 ianuarie 2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor

 

Programele naţionale de sănătate:

Ordin nr. 988/12.08.2013 pentru aprobarea machetelor fără regim special pentru raportarea indicatorilor specifici programelor / subprogramelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 și 2014

ORDIN Nr. 422 din 29 martie 2013 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014

HOTĂRÂRE Nr. 124 din 27 martie 2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014

ORDIN Nr. 1591/1110 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012

HOTĂRÂRE Nr. 1388 din 28 decembrie 2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012

ORDIN Nr. 264/407 din 1 aprilie 2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010

HOTĂRÂRE Nr. 261 din 31 martie 2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anul 2010

 

Sănătate mintală

ORDIN Nr. 372 din 10 aprilie 2006 privind Normele de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, cu modificările ulterioare

LEGE Nr. 487 din 11 iulie 2002 Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice

EDUCAŢIE

H.G. 1252 din 12.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară

H.G. nr.1062 din 30.10.2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional

Hotărârea nr. 49 din 19.01.2011 pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă

Legea Educatiei Nationale

Legea nr. 272 din 21.06.2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Metodologie de organizare a claselor din învățământul preuniversitar în regim simultan

Ordin pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe sau clase în spitale

Ordin pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a

Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale

Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învățământul de masă

Ordin privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare si desfasurare a competitiilor scolare

Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a claselor cu frecvenţă redusă în învăţământul preuniversitar obligatoriu

Ordin privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass și Youthpass și a Metodologiei - cadru cu privire la serviciile de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții

Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar alternativ

Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat

Regulamentului de organizare și funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară

Newsletter FONPC

Fii la curent cu toate noutatile

Sunteți aici: Home