logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

DEZVOLTARE STRATEGICĂ PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR COPILULUI

Comunicate de presa

În prezenţa a 60 de profesionişti din domeniul protecţiei drepturilor copilului, reprezentanţi ai: Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţii, Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului, UNICEF, Organizaţiilor Neguvernamentale şi mass-mediei; s-au dezbătut teme legate de dezvoltarea serviciilor sociale din România. Faptul că astăzi România mai are încă aproximativ 62 000 de copii în sistemul de protecţie ne obligă să ne gândim la soluţii mult mai eficiente pentru reintegrarea lor şi pentru prevenirea părăsirii copilului. Numărul copiilor aflaţi în sărăcie absolută se apropie de 90 000 ceea ce înseamnă că nevoia de servicii sociale este mult mai mare faţă de capacitatea pe care o are sistemul de protecţie socială.

„Vreau ca anul acesta să avem rezultate palpabile, să aducem serviciile sociale la locul pe care îl merită. Dezvoltarea serviciilor sociale este deja inclusă în toate Strategiile MMFPSPV: strategia pentru drepturile copilului, strategia pentru persoanele cu dizabilităţi şi cea pentru incluziune socială”, a declarat Codrin Scutaru, Secretar de stat MMFPSPV. Domnia sa a declarat că beneficile sociale au un impact mic şi pe termen limitat asupra beneficiarilor iar rezultatele nu sunt controlabile, în comparaţie cu serviciile sociale care au impact pe termen lung şi sunt cele care dau succesul reformei în sistemul de asistenţă socială. Proiectele pe care organizaţiile neguvernamentale le vor realiza în următoarea perioadă vor  aduce cu siguranţă un sprijin în vederea dezvoltării serviciilor sociale dar şi procesului de ameliorare a politicilor publice la nivel naţional. „Componenta de reţele dar şi cea de serivcii sociale a fondurilor SEE 2009, va contribui la dezvoltarea serviciilor sociale şi sperăm ca la sfârşitul derulării tuturor proiectelor pe aceste fonduri, societatea civilă să aibă o voce puternică şi comună iar contractarea serviciilor să fie un fapt concret şi realizabil” a declarat Simona Constantinescu, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile – FDSC.

Concluziile acestei întâlniri, agreate atât de către sectorul neguvernamental, cât şi de cel public, au fost:

Sistemul actual de servicii sociale este în acest moment într-un mare risc, lipsa resurselor umane este ca „o bombă care stă să explodeze”. Faptul că, spre exemplu, un singur profesionist supraveghează pe timp de noape 30 de persoane cu dizabilităţi, cu handicap sever, reprezintă un mare risc şi pentru profesionistul în cauză dar şi pentru beneficiari.

Este nevoie de un cadru legislativ coerent şi de mecanisme concrete şi metodologii pentru realizarea contractării serviciilor sociale. Aceasta însemnă mecanisme la nivelul Consiliilor Judeţene pentru analiza nevoilor şi programarea serviciilor, precum şi de contractare a serviciilor.

Pregătirea autorităţilor publice locale şi a ONG-urilor va fi obligatorie pentru procesul de contractare. Contractarea serviciilor sociale va duce la un plus de calitate, cu aceleaşi costuri se vor derula servicii mult mai perfomante şi adaptate nevoilor. Contractarea va permite cu siguranţă angajarea personalului necesar în serviciile sociale şi va contribuil la formarea acestora.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Bugetul proiectului este de 184.531,00 Euro, din care 147.108,11 Euro finanţare nerambursabilă, restul  sumei fiind acoperită prin contribuţia FONPC şi a partenerului FPDL

Reprezentanţa UNICEF este unul dintre actorii importanţi la nivel naţional şi internaţional în ameliorarea politicilor publice şi reformei în asistenţa socială. „Trei provocări care ţin de schimbări majore de paradigmă ar trebui să fie în centrul atenţiei tuturor: trecerea de la servicii bazate pe instituţii la servicii comunitare de bază, acţionând prin prevenire în primul rând şi nu prin intervenţie; abordarea inter-sectorială, integrată a copilului şi familiei şi nu cea sectorială, izolată; reducerea disparităţilor între mediul rural şi cel urban, în ceea ce priveşte dezvoltarea de servicii”, a declarat Voica Pop, UNICEF.

„Avem o responsabilitate comună, noi Organizaţiile Neguvernamentale şi Autorităţile Publice locale şi centrale în vederea dezvoltării serviciilor sociale” a declarat Ionuţ Jugureanu Vice-preşedinte FONPC. Bogdan Simion, Fundaţia Sera a subliniat faptul că 90% din bugetul de stat pentru serviciile sociale se îndreaptă către DGASPC, în condiţiile în care datele Ministerului Muncii şi cele ale FDSC arată că ONG-urile sunt la acelaşi nivel de dezvoltare a serviciilor sociale, 49% din furnizorii acreditaţi de servicii sociale şi 49,46% din serviciile acreditate din România sunt furnizori privaţi, adică ONG-uri”.

Ionel Armeanu, Director DGASPC Vaslui a subliniat importanţa revizurii standardelor pentru serviciile sociale şi cele de cost. „Standardele existente nu sunt, din păcate, adaptate nevoilor şi condiţiilor din ţara noastră. Este nevoie de asemenea, de strategii judeţene, locale care să fie în concordanţă cu cele de la nivel naţional. Salarizarea profesioniştilor din domeniul social şi condiţiile de muncă sunt puncte extrem de importante pe care România va trebui să le abordeze cu prioritate”, a declarat domnia sa.

Discuţiile acestei întâlniri s-au purtat în jurul a două tematici: rolul Ong-urilor de furnizor de servicii şi importanţa finanţării acestor servicii din fonduri publice şi rolul pe care mass-media îl poate avea în promovarea imaginii reale a sectorului neguvernamental, al serviciilor sociale.

Active Watch, a realizat o serie de cercetări cu privire la libertatea de exprimare şi rolul mass-mediei. Concluziile au fost că „Presa are nevoie sprijin pentru a ajunge la auto-reglementare şi responsabilizare, ca să devină un partener în vederea promovării politicilor publice”.

Evenimentul a fost prilejuit de lansarea proiectului „Dezvoltare strategică pentru apărarea drepturilor copilului”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, pe care Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) îl va derula în următoarele 15 luni în parteneriat cu Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală (FPDL). Proiectul vizează consolidarea capacităţii organizaţionale a FONPC şi a membrilor săi, de a oferi copiilor servicii sociale de calitate şi performante, de a răspunde profesionist şi cu promptitudine nevoilor comunităţii şi de a monitoriza şi evalua în timp real politicile publice.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon/fax  021 314 66 11, telefon mobil: 0744 81 96 97, email adina.ovedenie@fonpc.ro,  persoană de contact: Adina Ovedenie, Manager Proiect.

Daniela Gheorghe

Te-ar putea interesa și...

Distribuie