logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Anunţ selecţie facilitatori in cadrul proiectului “Dezvoltare strategică pentru apărarea drepturilor copilului”

Programe

Proiectul Dezvoltare strategică pentru apărarea drepturilor copilului propus de Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale Pentru Copil în parteneriat cu Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală porneşte de la o nevoie reală de consolidare a capacităţii organizaţionale a FONPC pentru a oferi servicii de suport şi sprijin membrilor.

In cadrul proiectului vor fi selectate zece persoane resursă – facilitatori de dezvoltare organizaţională – ce vor realiza o analiză transparentă a  performanţei organizaţionale pentru 30 de ONG-uri membre ale Federatiei şi vor oferi suport  acestora pentru dezvoltarea capacităţii organizaţionale prin planificarea de activităţi în acord cu competenţele şi resursele interne şi nevoile comunităţii. Va fi de asemenea inventariat şi consolidat potenţialului ONG-urilor membre ale Federatiei de a interveni în monitorizarea, evaluarea şi ameliorarea politicilor publice şi de a furniza servicii de calitate.

În vederea dobândirii competenţelor necesare, facilitatorii selectati  vor beneficia de  un proces de formare teoretică şi practică de aprox. 3 săptămâni, beneficiind de dezvoltarea cunoştinţelor cu privire la dezvoltarea organizaţională (proces, etape, abordări etc.), dezvoltarea deprinderilor în utilizarea instrumentelor de diagnoză organizaţională şi abilităţilor în managementul participativ şi eficient.

Ulterior, fiecare facilitator va oferi servicii de evaluare şi facilitare a dezvoltării organizaţionale pentru trei dintre organizaţiile membre ale FONPC timp de aproximativ  patru luni (126 de ore de lucru repartizate inegal) pentru care vor fi remuneraţi.  Activităţile se vor desfasura la FONPC (Bucureşti) şi la sediul organizaţiilor evaluate.

Selecţia se va realiza exclusiv pe baza competenţelor profesionale ale candidatului. Nu sunt punctate suplimentar şi nu vor fi luate în considerare în etapa de selecţie criterii referitoare la genul, vârsta sau apartenenţa etnică a candidaţilor, competiţia se va desfăşura exclusiv în baza metodologiei de selecţie anexată.

Persoanele interesate pentru a ocupa poziţia de facilitatori în cadrul  proiectului sunt rugate să completeze şi să transmită la adresa  adina.ovedenie@fonpc.ro  următoarele documente:

         CV în format Europass – semnat şi datat

        Scrisoare de motivaţie pentru participarea la program – semnată şi datată. În scrisoarea de motivaţie, candidatul va menţiona explicit competenţele şi cunoştinţele care îl recomandă pentru poziţia de facilitator de dezvoltare organizaţională pentru ONG-uri care lucrează în domeniul protecţiei drepturilor copilului.

         Recomandare din partea organizaţiei în care lucrează – semnată, ştampilată şi datată

     Declaraţia de disponibilitate pentru a oferi servicii gratuite pentru cel puţin trei membri FONPC, în termen de 12 luni  dupa terminarea proiectului, conform modelului

Termenul limită de transmitere a documentelor este 06 iunie  2014, ora 14.00.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Bugetul proiectului este de 184.531,00 Euro, din care 147.108,11 Euro finanţare nerambursabilă, restul  sumei fiind acoperită prin contribuţia FONPC şi a partenerului FPDL

Informaţii suplimentare se pot obţine numai în scris, de la Adina Ovedenie, manager de proiect email adina.ovedenie@fonpc.ro

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.

Te-ar putea interesa și...

Distribuie