logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

România împărtășește altor țări bunele sale practici din protecția copilului

Comunicate de presa

București, 26 iunie 2014 – Reprezentanți ai coalițiilor naționale de ONG-uri pentru drepturile copilului și oficiali de stat din Armenia, Azerbaijan, Georgia și Republica Moldova au participat între 23 și 27 iunie la o vizită de studiu în București, în cadrul proiectului „ChildPact – Împreună pentru copii: Coaliţii de ONG-uri mai puternice în regiunea Mării Negre”, proiect care facilitează procesul de învăţare prin împărtășirea experienței valoroase a României.

Participanții s-au întâlnit cu reprezentanți ai Guvernului, ai organizațiilor non-guvernamentale locale si internaționale cu sediul in România, precum și cu alţi actori angajați în procesele de reformă a protecției copilului.

Agenda a inclus vizite la: Autoritătea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie .- ANPDCA,Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului ale Sectoarelor 5 și 6, Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil – FONPC, World Vision România, SOS Satele Copiilor România, UNICEF, Asociația Valentina, Asociația Fraților Mariști, Fundația Sensiblu. Participanțíi au vizitat o serie de structuri cu servicii sociale pentru copii dezvoltate în România în ultimii 20 de ani și au avut ocazia să pună întrebări practice despre organizarea lor, succesele și provocările în crearea și dezvoltarea acestora. 

Experienţa României în domeniul protecției copilului este o experienţă valoroasă, iar prin acest proiect implementat de World Vision Romania și FONPC, se dorește facilitarea unui schimb de bune practici în asigurarea unei vieți mai bune pentru cei mai vulnerabili copii din regiune. a declarat doamna Daniela Buzducea, Director de Advocacy la World Vision Romania.

Domnul Bogdan Simion, Preşedintele onorific al FONPC a prezentat participanţilor evoluţiile pe care „România le-a avut de-a lungul anilor în reforma sistemului social şi diversitatea serviciilor sociale. Un exemplu privind reala dezinsituţionalizare a copiilor este plasarea copilului la Asistentul Maternal Profesionist. Începând din anul 1997 această formă de protecţie a fost concepută ca şi alternativa temporară de protecţie. La finele lui 2007 se înregistrau 20.380 de copii plasaţi la 15.225 de asistenţi maternali profesionişti iar în 2013, 19.020 de copii erau în asistenţă maternală,menţionând totodată că această meserie a făcut posibil ca aproximativ 20.000 de  copii, anual să aibă o şansă la dezvoltare.” a spus Bogdan Simion.

Vizita de studiu face parte dintr-o suită de schimburi de experiență care vor ajuta țările din regiune să evite greșeli sau întârzieri evitabile în reforma sistemelor de protecție a copilului, să se inspire astfel încât să ia cele mai potrivite decizii în favoarea copiilor vulnerabili. „Impreună pentru copii: Coaliţii de ONGuri mai puternice în regiunea Marii Negre” este un proiect finanţat de Ministerul Afacerilor Externe, prin Programul de Asistenţa Oficiala pentru Dezvoltare și implementat de UNDP – BRC (Programul de Dezvoltare al Națiunilor Unite – Centrul Regional din Bratislava), în parteneriat cu World Vision România, Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale Pentru „Copil” (FONPC), Coaliţia pentru Copii din Armenia, Organizaţia „Reliable future” din Azerbaijan, World Vision Georgia și APSCF Moldova. 

Coaliţia ChildPact a fost creată în anul 2011 în cadrul Forumului ONG la Marea Neagră din 2011. ChildPact reprezintă 600 de organizaţii non-guvernamentale din regiune, ce lucrează cu peste 500.000 de copii vulnerabili. 

Printre modelele de servicii incluse în agenda vizitei, se numără:case de tip familial; centre de zi; programe de prevenirea abandonului și dezinstituționalizare / închidere de centre de plasament transformate în complexe de servicii sociale pentru copii; centru de consiliere pentru femei și copii victime ale violenței domestice; servicii de prevenire a abandonului școlar, program afterschool.

Doamna Gabriela Coman, Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie a afirmat următoarele:Am arătat oaspeților că este foarte important să existe o bună înțelegere a reformelor pe care doresc să le implementeze în domeniul protecției copilului. Este importantă nu doar înțelegerea la nivel politic, dar și la nivelul celor care vor implementa reformele. Am asigurat participanților interesul și disponibilitatea României de a pune la dispoziție experiența noastră în acest domeniu și a de a învăța în continuare unii de la alții despre modele de succes.”

Se estimeaza ca la nivel regional, în țările în care activează ChildPact, peste 500.000 de copii sunt în situație de vulnerabilitate datorită lipsei serviciilor de protecție a copilului la nivelul comunităților locale. Copiii din familiile cele mai vulnerabile sunt în continuare separați de familiile lor și plasați în instituții, nu au acces la servicii de recuperare dacă au o dizabilitate, nu beneficiază de servicii de sprijin pentru reintegrare socială. a declarat doamna Mirela Oprea, Secretarul General al ChildPact. 

Mira Antonyan, reprezentant al Centrului de Suport al Fundației Armene pentru Ajutor, profesor la Universitatea din Yerevan, Asociația Armeană a Lucrătorilor Sociali) a apreciat:  „Vom merge acasă cu dorinţa de a crea şi în Armenia o legislaţie în domeniul protecţiei drepturilor copilului, aşa cum are România”.

Toți participanții, atât reprezentanții ong-urilor cât și cei din structurile guvernamentale din toate țările, au apreciat complexitatea și buna structurare a programului. ”Ne-am familiarizat cu un spectru larg de servicii pentru copiii aflați în dificultate care sunt în situații de risc, rămași fără ocrotire părintească. Deasemenea, pentru fiecare țară implicată a fost imperios necesar să afle de la colegii din România despre experiențele lor privind reformele de protecție, în special a copilului, în contexțul în care țara lor a aderat la Uniunea Europeană.” a completat Anastasia Gruzin, Consultant Superior în Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei din Republica Moldova, Direcția de Politici e Protecție a Familiei și Drepturile Copilului, Secția Protecția Drepturilor Copilului.

Participanţii au agreat la final că vizita de studiu a constituit forumul ideal, întrucât ţările participante, ţări post-comuniste, împărtăşesc contexte politic şi social similare. De asemenea, vor lucra împreună la construirea unui index de protecție a copilului care să monitorizeze progresele și decalajele reformelor din protecția copiilor din țările din regiune.Totodată vizita a reprezentat o bună oportunitate pentru întărirea parteneriatului între societatea civilă şi reprezentanţii guvernelelor, întrucât din partea fiecărei ţări au participat atât reprezentanţi ai ong-urilor, cât şi ai instituţiilor publice pentru protecţia copilului. ChildPact consideră că, fiind un subiect ‚non-sensibil’, cooperarea regională pentru protecţia copilului deschide noi oportunităţi de dialog și de construire a încrederii între ţările din regiune: pacea și securitate în regiunea noastră ar trebui să înceapă prin copii.

Mai multe informaţii la : www.childpact.org.

PARTENERII DE PROIECT

World Vision România este o organizaţie creștina, care desfașoară programe de intervenţie umanitară de urgenţă, de dezvoltare comunitară și advocacy punând în centrul activităţii bunăstarea copilului. Organizaţia se concentrează asupra muncii cu copiii, familiile și comunităţile rurale, în scopul depășirii sărăciei și nedreptăţii. Inspiraţi de valori creștine, lucrăm cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen. De-a lungul celor 24 ani de activitate în România, World Vision a fost un partener important în reformarea sistemului de protecţie a copilului. Mai multe informaţii pe www.worldvision.ro

Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) din România reunește 75 de organizaţii non-guvernamentale care activează în domeniul protecţiei copilului. Fiind principalul partener de dialog al autorităţilor publice începând cu anul 1997, FONPC este specializată în dezvoltarea politicilor sociale pentru copii. Activităţile și programele FONPC sunt centrate pe: promovarea drepturilor copilului; monitorizarea respectării drepturilor copilului; întărirea capacităţii organizaţionale a federaţiei și a membrilor săi. Pentru a-și atinge obiectivele, FONPC lucrează în strânsă colaborare cu autorităţile locale și naţionale, organizaţii internaţionale, instituţii europene, organizaţii si reprezentanţi ai societăţii civile, comunităţi locale și alţi actori interesaţi în promovarea drepturilor copiilor. Mai multe informaţii pewww.fonpc.ro

„Child Protection Network” din Armenia reunește 32 de organizaţii non-guvernamentale care activează împreună pentru creșterea calităţii serviciilor sociale destinate copiilor vulnerabili și familiilor lor. Înfiinţată în 2005 pentru a aborda și a acţiona în mod sistemic în domeniul protecţiei copilului, coaliţia militează pentru îmbunătăţirea sistemului naţional de protecţia copilului. Activităţile și programele coaliţiei includ: promovarea de politici publice pentru copii; dezvoltarea de parteneriate sociale între stat și actori non-guvernamental de profil; și consolidarea organizaţiilor non-profit.

„NGO Alliance for Children Rights” din Azerbaijan reunește 80 de organizaţii non-guvernamentale care activează în domeniul protecţiei copilului. Coaliţia se implică activ în reformarea sistemului social de protecţie a copilului, activităţile sale principale fiind concentrate asupra: dezvoltarea de politici publice; sensibilizarea publică cu privire la problematicile protecţiei și drepturilor copiilor vulnerabili; întărirea capacităţii membrilor săi pentru ca aceștia să livreze servicii mai eficiente pentru bunăstarea copiilor. Una dintre reușitele remarcabile ale coaliţiei a fost iniţierea, documentarea și implementarea sistemului de justiţie juvenilă din Azerbaijan.

„The Coalition for Child and Youth Welfare” din Georgia reunește 22 de organizaţii non-guvernamentale orientate către ajutorarea copiilor și a tinerilor, care activează împreună pentru prevenţia instituţionalizări copiilor; drepturile copiilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului; înfiinţarea de servicii de justiţie juvenilă; protecţia copiilor împotriva violenţei, exploatării și abandonului. CCYW a fost fondată în 2012 cu sprijinul World Vision Georgia și activează pentru a deveni un partener de dialog pentru autortăţile publice. World Vision Georgia este partener în cadrul proiectului, în numele CCYW.

„Alianţa ONG-urilor active în domeniul protecţiei sociale a copilului și familiei” (APSCF) din Republica Moldovareunește 127 de organizaţii non-guvernamentale care activează împreună pentru asigurarea bunăstarii copiilor încă din anul 2002. Misiunea coaliţiei este aceea de a întări capacitatea membrilor săi pentru a dezvolta și a promova bune practici și politici sociale eficiente pentru protecţia copiilor și bunăstarea familiilor lor. Activităţile principale ale APSCF se concentrează asupra: dezvoltării expertizei membrilor APSCF pentru monitorizarea Convenţiei Naţiunilor Unite pentru Drepturile Copilului; încurajării participării active și responsabile  a ONG-urilor în procesul de elaborare de politici publice în domeniul protecţiei copilului; organizării de sesiuni speciale pentru formarea de experţi în domeniu; militării pentru un sistem social îmbunătăţit pentru protecţia copilului.

Toţi partenerii de proiect sunt membri ai ChildPact ChildPact, Coaliţia de protecţia copilului din regiunea extinsă a Mării Negre. Creat în 2011 la Forumul ONG la Marea Neagră (susţinut de Ministerul Afacerilor Externe și Comisia Europeană), ChildPact reprezintă 600 de organziaţii non-guvernamentale ce lucrează cu mai mult de 500.000 de copii vulnerabili din 10 ţări diferite. Obiectivele ChildPact sunt: întarirea rolului si capacitatii organizatiilor societatii civile prin dezvoltarea si monitorizarea de politici publice privitoare la protectia si bunastarea copiilor din regiunea extinsa a Marii Negre; promovarea unui mediu propice activitatii coalitiilor nationale si regionale ale societatii civile; promovarea publica a drepturilor copilului si a problematicilor legate de protectia lor în contexte nationale si regionale; promovarea cooperarii regionale. Mai multe informaţii despre ChildPact: www.childpact.org.

 

Te-ar putea interesa și...

Distribuie