logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Conferința de încheiere a fazei pilot a proiectului «AUDIS: pentru o mai bună audiere a minorilor în România !»

Stiri

Conferința de încheiere a fazei pilot a proiectului«AUDIS: pentru o mai bună audiere a minorilor în România!»s-a dorit o ocazie de a prezenta rezultatele obținute în cadrul proiectului și de a dezbate împreună cu participanții perspectiva viitoarelor măsuri necesare optimizării condițiilor în care sunt audiați minorii aflați în proceduri judiciare, precum și îmbunătățirii cadrului necesar unei justiții prietenoase copilului.

La acest eveniment au participat, alături de reprezentanți ai actorilor instituționali cheie din România, din domeniul justiției (Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Național al Magistraturii, instanțe, parchete), poliției (Ministerul Afacerilor Interne – Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANTIP), protecției copilului (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), DGASPC, ONG) și reprezentanți ai unor instituții, autorități publice și ONG din Franța, Bulgaria și Republica Moldova.

Lucrările Conferinței au fost deschise de doamna Catherine Suard, Primul Consilier al Ambasadei Franței în România. Cu această ocazie, Doamna Suard a precizat că are ”convingerea fermă că sălile de audiere pentru minori create în cadrul proiectului «AUDIS», la Craiova și Cluj, vor deveni adevărate unități de loc, timp și acțiune pentru o mai bună protecție a copiilor victime”.

Domnul Bogdan Simion, Președintele de onoare al FONPC a precizat faptul că „echipa multidisciplinară este o necesitate pentru audierea minorilor”, salutând cu această ocazie, metodologia de implementare a proiectului AUDIS, care este axată pe lucru în aceste echipe.

Principalele Recomandări ale Conferinței au vizat analiza unor eventuale îmbunătățiri ale cadrului legislativ în vederea facilitării audierii minorilor în săli specializate, precum și adoptarea de măsuri privind transpunerea în dreptul intern (până în noiembrie 2015) a Directivei UE 29/2012 privind protecția victimelor criminalității.

Numărul copiilor supuși unor forme de abuz, neglijență, exploatare a crescut în ultimii 3 ani (sursă: ANPDCA), astfel:11.036 cazuri confirmate înregistrate în anul 2011, 12.074 cazuri înregistrate în anul 2012, 12.192 cazuri confirmate înregistrate în anul 2013. Această tendință de creștere a numărului de cazuri de copii victime ale violenței în familie este cu atât mai îngrijorătoare cu cât ²numărul cazurilor de violență în familie înregistrate şi centralizate la nivel naţional de către MMFPSV nu reprezintă dimensiunea reală a fenomenului, ele reprezentând în fapt doar numărul de cazuri care au fost raportate şi înregistrate la nivelul autorităților locale. (…) numărul real al cazurilor de violență în familie este mult mai mare (…)², precizeazăStrategia națională de prevenire și combatere a violenței în familie 2013 – 2017.Doamna Magdalena Calangiu, manager de proiect în cadrul Ministerului Justiției, a subliniat caracterul inovativ și modern al proiectului AUDIS, datorită, pe de o parte, înființării primelor săli specializate de audiere  a minorilor din România și, pe de altă parte, datorită sesiunilor de training în format multidisciplinar, reunind judecători, procurori, polițiști, psihologi, asistenți sociali, care au avut un conținut foarte specializat, respectiv tehnici de audiere a minorilor autori de fapte penale sau victime. Pentru un impact durabil, doamna Calangiu a recomandat continuarea proiectului și extinderea sălilor de audiere în toată țara, în beneficiul minorilor implicați în proceduri judiciare din România.

Domnul Romulus Ungureanu, Director al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) a precizat faptul că „proiectul AUDIS aduce ceva concret în România și deschide un punct de urmat în continuare”. Cu această ocazie, domnul Ungureanu a subliniat importanța sălilor de audiere pentru reducerea efectelor negative ale audierii repetate ale minorilor victime ale traficului, precum și necesitatea îmbunătățirii asistenței minorilor victime ale traficului în România.

Proiectul « AUDIS : pentru o mai bună audiere a minorilor in Romania » a cărui faza pilot s-a derulat în perioada aprilie 2012- decembrie 2014, are ca obiectiv îmbunătățirea practicilor existente în România în ceea ce privește instrumentarea cauzelor cu minori și, în mod special, audierea minorilor implicați în proceduri judiciare. Proiectul este coordonat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) și implementat, în baza unui protocol de colaborare inter-instituțional, cu Ambasada Franței în România, Federația „La Voix de l’Enfant”(Franța), Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), Ministerul Justiției (MJ), Ministerul Afacerilor Interne  – Inspectoratul General al Poliției Române (MAI -IGPR), Ministerul Afacerilor Interne – Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANTIP), Fundația “Terre des hommes”, DGASPC Dolj și DGASPC Cluj.

Principalele rezultate obţinute în cadrul acestui proiect au fost: amenajarea şi dotarea cu echipament de înregistrare audio-video a două săli specializate în audierea minorilor aflaţi în diferite proceduri judiciare şi/sau administrative, săli amenjate la nivelul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Dolj și Cluj; organizarea a două sesiuni de training cu experți din Franța pentru formarea a 30 de profesionişti (judecători, procurori, poliţişti, asistenţi sociali, consilieri de probaţiune, psihologi, etc.) în tehnici de audiere a minorilor şi în utilizarea sălilor de audiere a minorilor. Un număr de 10 practicieni care intervin in procedura de audiere, din România, Bulgaria şi Republica Moldova au  beneficiat, în cadrul unei vizite de studiu in Franţa, de un schimb de bune practici cu profesionişti francezi (magistraţi, poliţişti, medici, asistenţi sociali, etc.).

Te-ar putea interesa și...

Distribuie