logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Lansarea proiectului „PROMOVAREA STRATEGIEI NAȚIONALE DE EDUCAȚIE PARENTALĂ”

Comunicate de presa

Conferința de presă cu privire la lansarea proiectului va avea loc la Hotel Ibis Gara de Nord – Sala de conferințe ENESCU A, situat în Calea Griviței nr. 143, București, sector 1în intervalul 09.30- 11.30.

Prin obiectivul său general, proiectul își propune îmbunătățirea politicilor naționale în domeniul educației prin promovarea unei strategii naționale de educație parentală.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. a) Transferul de experiență în România de la partenerul elvețian, a sistemului de lucru, a metodelor și instrumentelor specifice educației parentale  ca unul din domeniile cele mai importante din punct de vedere educațional și social care este încă într-o formă incipientă de dezvoltare în România;
 2. b) Crearea unui cadru legal specific pentru educația parentală, corelat și integrat în cadrul legal general din România în domeniul educației, protecției sociale, sănătății și culturii;
 3. c) Organizarea unei campanii de informare și implicare a comunității pentru promovarea Strategiei Naționale de Educație Parentală, campanie care va cuprinde activități diverse precum conferințe, mese rotunde, întâlniri în comunități rurale și orașe mici, publicare de materiale informative.

Pentru informații suplimentare vă rugăm contactați:

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), partener Fundația Copiii Noștri pentru implementarea proiectului „Promovarea Strategiei Naționale de Educație Parentală”. Persoană de contact: Cristina Iova, Coordonator proiect FONPC, Tel: 0213268458, e-mail: confirmarefcn@fonpc.ro.

Conținutul acestui material nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de Fundația Copiii Noștri (FCN) în parteneriat cu Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) și organizația elvețiană Formation des Parents-CH (Lausanne, Elveția)Proiectul are la bază un parteneriat formal cu organizația „FORMATION DES PARENTS – CH” (Lausanne, Elveția) și cu Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC). Implementarea proiectului se va face în strânsă colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), Ministerul Sănătății, autorități locale, Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Inspectorate Școlare Județene, primării. În proiect se va colabora și cu alte organizații din Elveția („Formation des parents” – Fribourg, „Ecole des parents de Genève”) și cu Federația Internațională pentru Educație Parentală (FIEP) cu sediul la Sèvre – Franța.

Aria geografică de cuprindere a proiectului va fi cât mai largă, activitățile urmând să se desfășoare în fiecare din zonele economico-geografice ale țării sau să grupeze câte două zone adiacente.

Activitățile proiectului se vor concentra pe valorizarea experienței şi a know-how–ului partenerului elvețian în acest domeniu şi pe crearea unui cadru legal coerent pentru asigurarea educației parentale în România.

Principalele beneficii ale acestei susțineri financiare a proiectului vor fi:

 •       80 de profesioniști români (cadre didactice din învățământul preșcolar și primar) vor fi formați în domeniul educației parentale și capabili să informeze, să consilieze și să susțină părinții în demersul lor educațional în familie;
 • Mai mulți copii vor fi mai bine educați și îngrijiți;
 • Rata abandonului școlar va scădea prin educarea părinților mai ales a celor din mediul rural
 • 500 de decidenți și persoane-cheie vor fi implicați în activități precum: mese rotunde, conferințe, workshopuri în vederea creării și promovării unui cadru legislativ adecvat pentru educație parentală;
 • 75 de asociații, instituții guvernamentale și neguvernamentale cu responsabilități în domeniul educației și protecției copilului vor avea instrumentele necesare pentru a oferi servicii de o mai bună calitate și sprijin pentru creșterea și educația copiilor;
 • 25 – 30 de profesioniști elvețieni vor beneficia de cunoașterea mediului social și educațional din România și vor oferi asistență tehnică pentru implementarea proiectului;
 • 400 de părinți vor participa la întâlniri în comunitate și dezbateri pe teme de educație;
 • 3000 de profesioniști, părinți și membri ai comunității vor primi sprijin și acces la informație

Te-ar putea interesa și...

Distribuie