logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

O Federație mai Puternică pentru Dezvoltarea Drepturilor Copilului

Comunicate de presa,Programe

Miercuri 27 mai 2015, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) lansează proiectul „O Federaţie Mai Puternică pentru Promovarea Drepturilor Copilului” finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG (www.fondong.fdsc.ro) în România operat de Fundația Pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), cu suma de 75,000.00 EUR.

Lansarea proiectului va avea loc la Hotel Ibis Gara de Nord – Sala de conferințe ENESCU B, situat în Calea Griviței nr. 143, București, sector 1.

Prin obiectivul său general, proiectul își propune consolidarea dezvoltării rețelei ONG-urilor din domeniul protecţiei copilului în vederea creşterii contribuţiei acestuia la furnizarea de servicii sociale de calitate pentru copiii din categoria grupurilor vulnerabile, precum şi la o mai bună promovare, protecţie şi monitorizare a Drepturilor Copilului în România.

Obiectivele specifice ale proiectului:

a) Creşterea capacităţii ONG-urilor din domeniul protecţiei copilului, din România de a construi împreună instrumente/strategii și planuri de acțiune care să le faciliteze o mai bună cunoaştere, vizibilitate, interacţiune şi cooperare. Prin activităţile planificate, proiectul va contribui la îmbunătăţirea comunicării interne şi la crearea unui sistem de suport şi cooperare între membrii FONPC activi in acelaşi domeniu.

Crearea unor grupuri de lucru care sa reuneasca sectorial organizaţiile membre, dialogul constant şi continuu atat între ele cât şi cu executivul şi structurile de conducere ale FONPC vor determina o mai bună coordonare a iniţiativelor de advocacy ale FONPC şi creşterea implicării sale în ameliorarea politicilor care îi privesc pe copii.

b) Dezvoltarea capacităţii de comunicare, PR şi atragere de fonduri, a ONG-urilor membre ale Federatiei, active în domeniul protecţiei copilului. Serviciile flexibile si adaptate contextelor locale, inovația si răspunsul prompt la nevoile copiilor pe care ONG-urile le ofera vor fi mai bine promovate și comunicate publicului larg iar problemele urgente ale copiilor vor fi mai rapid adresate.

c) Consolidarea capacității de cooperare intre membrii Federatiei şi între FONPC şi alte retele de ONG-uri din Romania. Prin acțiuni comune cu alte coaliții şi rețele – mese rotunde, dezbateri, schimburi de experiență – vor constitui prilej pentru schimb de informații, idei şi transferarea de bune practici între ONGuri.

Astfel, initiațive cu impact demonstrat vor putea fi cunoscute şi, ulterior, preluate la nivelul altor comunităţi/grupuri, economisind resurse şi maximizând investiţii deja efectuate în programe de sprijin pentru grupuri vulnerabile de copii.

Principalele activităţi care vor contribui la atingerea obiectivelor:

1. Creşterea şi punerea în funcţiune a patru grupuri tematice în cadrul FONPC; crearea instrumentelor electronice de stocare a informaţiilor referitoare la membri (serviciile pe care le oferă, rezultate şi nevoi de sprijin organizaţional); organizare de dezbateri care să aducă în atenţia publicului şi a autorităţilor teme esenţiale în ceea ce priveşte drepturile copilului; elaborarea unui raport privind situaţia copilului în România care să devină instrumentul permanent de colectare a informaţiilor despre realizările şi minusurile sistemului public şi privat de protecţie a copilului.

2. Organizarea, în colaborare cu experţi în comunicare de workshop-uri menite să ajute la îmbunătăţirea comunicării şi a imaginii ONG-urilor; organizare de workshop-uri de comunicare pentru membri ai Consiliilor Directoare ale ONG-urilor pentru îmbunătăţirea activităţilor de advocacy; organizarea de mese rotunde cu reprezentanţi ai mass-mediei şi ai mediului de afaceri pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite de membri, dar şi pentru creşterea abilităţilor de fundraising; crearea unui portofoliu de imagine pentru FONPC.

3. Organizarea de întâlniri regionale care vor facilita schimbul de informaţii şi idei, cât şi de bune practici, între ONG-uri; organizarea unor întâlniri de lucru lunare la sediul FONPC între membri şi consiliul director sau doar între membri pentru identificarea de proiecte comune şi crearea strategiilor de advocacy; organizarea unui eveniment pentru promovarea modelelor de bună practică adresat sectorului neguvernamental; participarea la evenimente sau dezbateri de iniţiate de alte federaţii şi pregătirea unor documente de poziţie în sprijinul iniţiativelor propuse de acestea, dar şi planificarea riguroasă a cooperării cu alte federaţii şi organizaţii.

Aceste activităţi vor contribui atât pentru FONPC cât şi pentru membrii săi la:

  • îmbunătătirea sistemelor de lucru/cooperare în interiorul federației;
  • îmbunățățirea comunicării interne;
  • standardizarea proceselor de colectare, transmitere, organizare, prelucrare și comunicare a informațiilor obținute în teren de organizațiile membre ale federației și intensificarea cooperarii cu alte retele și coaliții active in România;
  • crearea unui sistem coerent de suport si cooperare între membrii FONPC activi în același domeniu;
  • vizibilitatea eforturilor organizațiilor neguvernamentale active în domeniul protecției copilului în definirea și calibrarea politicilor publice adresate copiilor si în sensibilizarea opiniei publice cu privire la nevoile copiilor și serviciile adresate acestora.

Pentru informații suplimentare vă rugăm contactați Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC).

Persoană de contact: Ioana Barbu, Coordonator comunicare şi promovare,

Tel: 0213 268 458; 0753 012 866, 0753 012 896.

E-mail: ioana.barbu@fonpc.ro

Te-ar putea interesa și...

Distribuie