logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Anunţ selecţie oferte servicii hoteliere in cadrul proiectului “Dezvoltare strategică pentru apărarea drepturilor copilului”

Programe

Federatia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) solicită  o ofertă fermă pentru organizarea unui seminar in perioada 27-31 iulie 2014 in cadrul proiectului „Dezvoltare strategică pentru apararea drepturilor copilului”.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 07 iulie 2014, ora 14,00.

Ofertele (formularul 1 si formularul 2 completate, stampilate si semnate) vor fi transmise prin email la adresele de email adina.ovedenie@fonpc.ro si dan.pana@fonpc.ro, scanate color,  in format .pdf sau vor fi depuse in original la sediul FONPC, Str. Batiste nr. 11, etaj 5, ap. 13B, Bucuresti, sector 2, cod postal 020931. Orice ofertă depusă după data şi ora limită anunţată sau care nu respectă condiţiile de transmitere menţionate pentru depunerea ofertelor, nu va fi evaluată. 

Procedura aplicabila: Achiziţie  COMPETITIVĂ SIMPLIFICATĂ, cf. Ordin 1120/2013 si proceduri interne.

Oferta se va intocmi in limba romana, conform formularelor anexate, va fi exprimată in lei si va fi valabila cel putin 30 de zile de la data depunerii.  Cursul valutar la care se va calcula echivalentul in Euro al ofertei este cursul INFOREURO din luna in care se intocmeste oferta, disponibil la adresa http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

In cazul în care oferta va fi declarată câştigătoare aceasta va deveni anexă la contractul de achizitie ce va fi incheiat în perioada de valabilitate a ofertei.

Pentru informatii suplimentare privind prezenta cerere de ofertă vă rugam să ne scrieti  la adresa de email adina.ovedenie@fonpc.ro si dan.pana@fonpc.ropersoane de contact Adina Ovedenie si Dan Pană.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Bugetul proiectului este de 184.531,00 Euro, din care 147.108,11 Euro finanţare nerambursabilă, restul  sumei fiind acoperită prin contribuţia FONPC şi a partenerului FPDL

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.

Te-ar putea interesa și...

Distribuie