logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Dezvoltarea capacităţii instituţionale a ONG-urilor active în domeniul protecţiei copilului – premisa dezvoltării serviciilor sociale

Programe

In perioada 28 – 31 iulie 2014 la Sinaia, Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) a organizat o serie de ateliere de lucru destinate revizuirii Planului Strategic şi definirii sau redefinirii direcţiilor sale de acţiune până la finele anului 2015. Pe parcursul celor patru zile, 76 de persoane, reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale cu rol de decizie în elaborarea, monitorizarea şi implementarea politicilor şi planurilor de acţiune din domeniul protecţiei drepturilor copilului, membri ai FONPC, reprezentanţi ai altor organizaţii neguvernamentale şi reţele cu care federaţia colaborează sau va colabora au dezbătut rolul şi poziţia FONPC în domeniul social, al drepturilor copilulu şi ameliorarea strategiei sale în vederea promovării sectorului ONG, al dezvoltării serviciilor sociale şi al ameliorării politicilor publice care îi privesc pe copii. în deschiderea atelierelor de lucru, Daniela Gheorghe – director executiv FONPC a precizat că de mulţi ani FONPC intenţionează să organizeze un astfel de atelier de lucru şi în urma analizelor de nevoi pe care echipa tehnică le-a facut de-a lungul anilor a reiesit că este nevoie de o întâlnire a ONG cu autorităţile  publice  pentru a reflecta asupra cooperării dintre sectoare pentru a ne sprijini împreună beneficiarii – copiii.  “Ne aflăm într-un context în care rolul pe care FONPC şi membrii săi îl au în ameliorarea politicilor publice – monitorizare, evaluare, modificare şi influenţare a acestor politici trebuie dezbătut şi clarificat – pe partea de monitorizare a drepturilor copilului, de îmbunătăţire a cadrului legislativ şi pe partea de dezvoltare a serviciilor sociale”. 

In primul atelier de lucru organizat, dezbaterile au atins urmatoarele subiecte:

 • Ministerele, agentiile şi departamentele cu atributii în domeniul promovarii şi protecţiei drepturilor copilului recunosc rolul societatii civile şi al organizatiilor neguvernamentale în elaborarea strategiilor, programelor, standardelor de servicii şi de cost şi sunt dispuse sa colaboreze cu ONG-urile în definirea sau ameliorarea politicilor publice care privesc Copiii şi familiile lor
 • Autoritatile publice de la nivel central prefera sa discute cu societatea civila prin intermediul unui singur partener institutional – intituţie umbrelă, reprezentativă pentru domeniul consultărilor. 
 • Parteneriatul pe proiecte punctuale este dorit şi agreat de ambele părţi, şi cea guvernamentală şi cea neguvernamentală dar pentru ca acest parteneriat să fie real este nevoie de definirea unor mecanisme de cooperare mai clare. Legislaţia curentă permite această colaborare dar interpretarea unor prevederi legislative este dificilă şi ambiguităţile pot să conducă la rezultate nedorite
 • Strategiile guvernamentale sunt construite adeseori fără a lua în calcul toate nevoile copiilor şi de multe ori sunt centrate pe intervenţii. FONPC şi membrii săi sunt consultaţi şi ministerele /  agenţiile / departamentele recunosc rolul lor în crearea de strategii, politici, standarde precum şi expertiza în domeniul Serviciilor
 • Nu sunt clar definite mecanisme de cooperare între sectorul public şi privat în arii specifice şi astfel, atat autorităţile cât şi ONG-urile se acuză reciproc de lipsa de implicare într-un anumit domeniu
 • O prioritate pentru sistemul de asistenţă socială ar fi Dezvoltarea Serviciilor sociale la nivel comunitar – în special în comunităţile rurale unde acestea lipsesc cu desavarsire
 • Contractarea Serviciilor social ar trebui de asemenea dezbatută, pentru că acolo unde s-a dorit ca serviciile sociale să fie contractate către ONG-uri, acest lucru s-a intamplat. În jud. Alba spre exemplu, 70% dintre serviciile sociale adresate copiilor au fost externalizate către organizaţii ale societăţii civile.
 • Contractarea serviciilor sociale nu se poate realiza însă dacă nu există standarde de cost – astfel nu este prea mare flexibilitatea organizării Serviciilor adaptate nevoilor comunităţii sau unei intervenţii rapide atunci când apare o problemă în comunitate.  
 • Numărul mare de mebri pe care îl are Federaţia reprezintă pentru sectorul guvernamental o garanţie că opinia Federaţiei este reprezentativă.

Dna. Simona Oproiu, sef Serviciu, ANPDCA a menţionat în intervenţia sa că “Ministerul Muncii are în FONPC un partener serios, în majoritatea proiectelor noastre există comitete de pilotaj în care Federaţia se implica, lucreaza cu persoane din ministere pentru elaborarea şi modificarea politicilor publice. Subiectul cel mai recent în care colaboram este modificarea standardelor de calitate pentru serviciile pentru copii şi standardele de cost pentru serviciile pentru copii. Grupurile de lucru pentru modificarea standardelor din domeniu protecţiei drepturilor copilului tocmai s-au înfiinţat şi au au început să lucreze“.

Dl. Ionel Oprea – Avocat adj. al copilului a declarat:  Colaborez cu FONPC de mai bine de doi ani şi mă bucur mult ca sunteţi peste 75 de ONG adunate sub aceasta umbrelă, eu vin din societatea civilă, am lucrat foarte multi ani în ONG şi văd frecvent ca va manifestati împreună. Aveţi în Avocatul poporului un partener adevarat şi imi doresc ca de ambele părţi să înlocuim critica cu un dialog constructiv, să lucrăm în folosul copilului împreună – din perspectiva intituţiei mele  în ceea ce priveşte monitorizarea respectării drepturilor copilului, România se situează pe un loc fruntaş dar asta nu înseamnă că toate problemele copiilor sunt rezolvate“. 

Imi pare bine să aud că discutaţi de cooperare şi întărirea parteneriatelor între stat şi ONG. Ştiu că uneori este o declaraţie care dă frumos în faţa colegilor, dar de cele mai multe ori ramâne un concept. Federaţia dumneavoastră, cu care colaborăm foarte bine de mai bine de doi ani,  este singurul parteneriat puternic creat în domeniul protecţiei copilului, acest tip de organizaţie (federaţie) nu există în domeniul traficului de persoane de care noi ne ocupăm cu prioritate, şi mi-aş dori să am şi pe aceasta direcţie un singur partener instituţional. Reprezint o intituţie publica – ANITP – şi cooperarea cu sectorul neguvernamental este pentru noi extrem de importantă, de obicei nu ne consultăm cu o sută de organizaţii pentru că nu avem timpul să o facem, de aceea dacă există organizaţii care adună mai multe ONG-uri la un loc, acelea sunt cele pe care le invităm la consultări a declarat domnul Romulus Ungureanu, directorul Agenţiei Naţionale Impotriva Traficului de Persoane, prezent la eveniment

Al doilea atelier de lucru a dezbatut “Mecanismele de cooperare între autorităţile publice locale şi FONPC/ ONG-uri membre pentru dezvoltarea de strategii, în vederea construirii unor politici publice şi dezvoltarea de servicii pentru copil şi familie la nivel local”. discuţiile atingand urmatoarele subiecte:

 • la nivel local parteneriatul APL cu ONG este o necesitate
 • pentru a avea servicii adapte nevoilor copiilor, sunt necesare resurse umane specializate – chiar dacă toate mecanismele ar fi create, în acest moment în mediul rural serviciile nu ar putea functiona din cauza lipse acute de profesionisti în asistenta sociala la nivel local
 • mecanismele curente de colaborare intre APL şi ONG sunt dificile şi implica interpretarea legislatiei, de aceea multe APL nu se complica sa creeze sau sa dea curs unui parteneriat cu ONG-urile
 • in multe comunităţi sau chiar judeţe sectorul societăţii civile este slab reprezentat, FONPC ar putea adresa proiecte şi acestor comunităţi
 • nevoile sociale sunt identificate clar acolo unde funcţionează consiliile consultative la nivel local şi unde colaborarea intre public şi privat este efectiva, dar sunt foarte rare cazurile de acest fel
 • finanţarea Serviciilor sociale de către autorităţile publice este posibilă dar ambiguităţile legislative conduc la interpretări care uneori sunt sancţionate de Curtea de conturi, de aceea o lege clară privind finanţarea serviciilor şi o metodologie de aplicare a acesteia este o urgenţă pentru domeniul protecţiei copilului
 • procesele de decizie la nivel local sunt greoaie şi uneori sunt influenţate de pregătirea membrilor Consiliului local – factorul politic nu ar trebui să blocheze iniţiativele de înfiinţare / dezvoltare a Serviciilor sociale ci să le susţină.
 • modelele de bună practică privind colaborarea dintre APL şi ONG ar trebui promovate şi utilizate în fundamentarea mecanismelor concrete de colaborare între public şi privat în ceea ce priveşte furnizarea de servicii pentru copii

În data de 28 iulie a avut loc şi Adunarea Generală a membrilor FONPC, care au validat procedura de actualizare a strategiilor şi planurilor de acţiune ale FONPC şi au contribuit la analiza detaliată a elementelor cheie din activitatea FONPC, a oportunitătilor şi ameninţărilor cu care se confruntă Federaţia.

Pentru actualizarea Planului strategic al FONPC, Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală (FPDL) a construit un instrument de autoevaluare şi diagnoză a stadiului de dezvoltare în care se află Federaţia, completat de membrii Consiliului de conducere, echipa executivă, reprezentanţi ai ONG-urilor membre FONPC şi parteneri şi colaboratori externi. Concluziile preliminare ale acestui instrument au constituit fundamentul atelierelor de planificare strategică de la Sinaia. Principalele atu-uri ale FONPC sunt:

 • Relaţia cu administraţia publică, relaţiile cu mass-media şi influenţarea politicilor publice se află la nivel superior de dezvoltare
 • Conducerea Federaţiei (directorul executiv, Consiliul Director, Adunarea Generală, personalul) sunt percepute la nivel evoluat/superior de dezvoltare
 • Procedurile şi practicile de management sunt de asemenea percepute ca aflându-se la un nivel evoluat de dezvoltare

Principalele domenii de iîmbunătaţit, rezultate din analiza preliminară sunt:

 • redefinirea misiunii FONPC, întrucât nu este pe deplin înţeleasă de către organizaţiile membre
 • contribuţia tuturor membrilor la sustenabilitatea financiară a federaţiei;
 • implicarea AG în stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale FONPC;
 • definirea clară a serviciilor furnizate de FONPC membrilor şi stakeholderilor;
 • perfecţionarea sistemului de monitorizare şi evaluare a activităţilor şi rezultatelor / performanţelor federaţiei
 • dezvoltarea unor activităţi generatoare de venit.
 • Atelierele de lucru au fost organizate în cadrul proiectului „Dezvoltare strategică pentru apărarea drepturilor copilului”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, pe care Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) îl derulează în parteneriat cu Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală (FPDL) în perioada 15 martie 2014 -15 iulie 2015. Bugetul proiectului este de 184.531,00 Euro, din care 147.108,11 Euro finanţare nerambursabilă, restul sumei fiind acoperită prin contribuţia FONPC şi a partenerului FPDL.

  Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului. 

Mapa
Mapa

Te-ar putea interesa și...

Distribuie