logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Fiecare copil are dreptul la educaţie

Programe

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), în numele celor 78 de ONG-uri membre, active în domeniul protectiei și al exercitării Drepturilor Copilului, adresează cele mai calde salutări învăţătorilor şi profesorilor de Ziua Internațională a Educației şi subliniază imperativul Dreptului la Educaţie, drept de care toţi copiii din România trebuie să poată beneficia în mod real.

Indiferent de nivelul veniturilor, de tipul şi situaţia familiei, de gradul de autonomie sau de dizabilitate al copilului de vârstă şcolară, de locul de viaţă al familiei (urban/rural), de situaţia legală a copilului (fără acte de identitate, copilul de imigranţi ilegali, copilul străzii, copilul instituţionalizat, copilul lăsat singur acasă) sau de orice alte considerente, dreptul la educaţie al copilului trebuie să se bucure de respect.

Dreptul la Educaţie constituie unul dintre Drepturile fundamentale ale Convenţiei internaţionale pentru Drepturile Copilului, semnată şi ratificată de România în urmă cu  24 de ani, asumată prin urmare la modul imperativ de către statul roman, şi devenită normă de drept intern.

Ziua internațională a Educației este celebrată anual pe 5 octombrie, începând cu anul 1994, în întreaga lume, pentru a aminti de importanta rolului educatiei. Este și momentul în care putem constata absenţa unor politici publice coerente şi integrate în domeniu, absenţa resurselor atât pentru funcţionarea corectă a sistemului de învăţământ, cât şi cele care ar trebui destinate cu precădere copiilor şi familiilor în dificultate sau cu nevoi speciale.  Statisticile oficiale  confirmă că fenomenele de abandon şcolar sau de părăsire timpurie a scolii sunt din ce în ce mai prezente, rata abandonului şcolar era de 17,4% în 2012 şi se menţine aproximativ constantă în ultimii ani, obiectivul asumat de România pentru 2020 fiind însă de 11,3%. Copiii reprezintă categoria de vârstă cea mai afectată de sărăcie,  48,7% dintre copiii României fiind afectaţi, dintre care aproximativ 320.000 trăiesc sub pragul sărăciei extreme iar 28,6% se găsesc în risc de sărăcie persistentă. Absenţa datelor statistice şi a studiilor privind categorii distincte de copii vulnerabili, precum copiii care părăsesc sistemul instituţional, copiii străzii, copiii imigranţi sau copiii rămaşi singuri acasă, ascunde o realitate încă şi mai sumbră.

Accesul la educaţie reprezintă cheia de boltă a oricărei politici reale de integrare socială.

Organizaţiile neguvernamentale membre ale Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil  – FONPC desfăşoară multiple programe de susţinere şcolară şi materială a copiilor şi familiilor aflate în dificultate, susţinând centre de zi, centre educaţionale, programe de tip « a doua şansă », programe educaţionale destinate copiilor cu nevoi speciale, programe de alfabetizare în numeroase localităţi din mediul urban şi rural.

Organizaţiile neguvernamentale nu pot însă suplini rolul statului.

Considerăm că devine urgent ca statul român să-şi asume în realitate responsabilităţile la care s-a angajat. De educaţia copiilor depinde viitorul fiecărei naţiuni.

Roxana Ogrendil,

 

Director Executiv FONPC

Te-ar putea interesa și...

Distribuie