logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

FONPC anunţă finalizarea studiului asupra nevoilor de integrare socio-profesională ale tinerilor cu vârste cuprinse între 16 şi 26 de ani din mediul rural şi din sistemul de protecţia copilului din judeţele Bacău, Sibiu, Bucureşti și Ilfov

Stiri

Acesta a fost realizat în perioada 17 aprilie – 31 mai 2015 în cadrul proiectului ”Un model de servicii integrate oferite tinerilor din mediul rural şi din sistemul de protecţia copilului”. Proiectul este implementat în parteneriat de către Asociaţia SOS Satele Copiilor România şi Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil- FONPC în cadrul Programului RO 10 CORAI gestionat de Fondul Român de Dezvoltare Socială şi finanţat prin Mecanismul Financiar SEE, 2009-2014.

Cercetarea realizată este subsumată obiectivului central al proiectului ce vizează îmbunătăţirea serviciilor oferite tinerilor din grupurile dezavantajate din zonele menţionate în vederea maximizării integrării lor socio-profesionale.

În mod specific, scopul cercetării a fost radiografierea detaliată a nevoilor tinerilor din această categorie asupra a ceea ce le este necesar pentru a reuşi să aibă un loc de muncă stabil. Totodată, aceasta este prima etapă în implementarea proiectului şi reprezintă pilonul central în crearea unui model de servicii integrate adaptat nevoilor identificate.

Modelul propus oferă autorităţilor publice o invitaţie de reflecţie asupra importanţei abordării integrate şi multidisciplinare a schemei de servicii de integrare pe piaţa muncii a  tinerilor din mediul rural şi din sistemul de protecţia copilului. Acesta  porneşte de la premisa că serviciile vocaţionale nu sunt suficiente pentru toţi tinerii, cei din grupurile dezavantajate având nevoie şi de consiliere psihosocială, servicii medicale şi informări pe diverse teme de interes.

Colectarea datelor s-a realizat prin intermediul unor focus grupuri şi interviuri atât cu grupul ţintă, cât şi cu specialiştiîn domeniul asistării tinerilor la nivel local şi judeţean (autorităţi locale, DGASPC, AJOFM şi ONG-uri).Astfel, analizând perspectivele respondenţilor s-au conturat următoarele concluzii:

– deşi toţi tinerii au nevoie de repere pentru viaţa profesională  şi socială oferite de către persoane calificate, bine intenţionate şi suportive, acestea nu sunt oferite unitar nici în sistemul educaţional şi nici în instituţiile de protecţia copiilor;

–  unele DGASPC-uri au dezvoltat servicii de suport pentru tineri pentru facilitarea integrării lor socio- profesionale, dar de aceste servicii nu beneficiază şi tinerii din asistenţa maternală;

– tinerii din mediul rural au o mare nevoie de servicii suport fiind foarte dornici să se implice în activităţi, spre deosebire de tinerii din sistemul de protecţia copilului (servicii de tip rezidenţial) care beneficiază de mult mai multe oportunităţi şi nu au prea multă disponibilitate de implicare;

– majoritatea tinerilor studiază în domenii pe care le-au ales contextual şi din acest motiv consilierea şi orientarea vocaţională timpurie ar creşte nivelul de motivaţie şi implicare a tinerilor în finalizarea şcolii şi angajarea în domeniul studiat;

–  tinerii au nevoie de experienţe profesionale practice care să-i apropie de domeniul de studiu propus de şcoală, care este, din păcate, de cele mai multe ori doar teoretic.

Concluziile studiului vor fi utilizate în designul activităţilor planificate în cadrul proiectului, iar specialiştii din echipa vor aborda tinerii individual incercând să găsească împreună cu aceştia modalitatea cea mai bună prin care ei să beneficieze de acest sprijin suplimentar. Mai multe informaţii  – FONPC la adresa ioana.barbu@fonpc.ro sau Asociaţiei SOS Satele Copiilor România la adresa nicoleta.preda@sos-satelecopiilor.ro.

Te-ar putea interesa și...

Distribuie