logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Invitaţie de participare la procedura de cerere de oferte pentru achiziţia de servicii de formare şi moderare ateliere de lucru de comunicare

Stiri

în vederea organizării a 10 workshop-uri de comunicare cu reprezentanţi ai organizaţiilor membre FONPC în perioada august – decembrie 2015. Achizitia este realizată  în cadrul proiectului „O Federaţie mai Puternică pentru Dezvoltarea Drepturilor Copilului” RO2014_C5.1_55 finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondul ONG în România.

Invitația în format pdf se află în atașamentul acestui anunț.

Update 31.07.2015

Ca urmare a întrebărilor dumneavoastră în legătură cu procedura, vă facem cunoscut că cele 10 workshop-uri pe care intenționăm să le oferim membrilor FONPC pot fi desfășurate atât în sistem clasic cât (în sala), cât și online (webinar).

Update 03.08.2015

Ca urmare a întrebărilor dumneavoastră în legătură cu procedura, vă facem cunoscut că persoanele juridice  de drept privat cu si fara scop patrimonial (asociatii, fundatii, federatii) sunt invitate sa participe la procedura. Invitatia de participare si documentatia de atribuire pot fi găsite în atașament.

Update 05.08.2015

Ca urmare a solicitărilor de clarificare transmise de potentialii ofertanţi în legătura cu procedura de achiziţie,  facem următoarele precizări:

  •   în invitaţia de participare publicată iniţial numerotarea titlurilor s-a făcut printr-o eroare de dactilografiere, fiind omis punctul 8
  •  pentru a facilita transmiterea ofertelor într-o formă unitară şi transparentă, punem la dispoziţia ofertanţilor invitaţia de participare la procedura de achiziţie şi în format word,precum şi formulare tip pentru:

– Informaţii generale despre ofertant (formular 3 în documentul ataşat în invitaţia de participare)

– Declaraţie privind eligibilitatea (formular 4 în documentul ataşatîn invitaţia de participare)

– Scrisoare de înaintare (formular 5 ataşat în invitaţia de participare).

Te-ar putea interesa și...

Distribuie