logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Advocacy si management strategic pentru ONG-urile active in protectia drepturilor copilului

Programe

In perioada 3-14 august 2015  Federația Organizațiilor Neguvernamentale  pentru Copil (FONPC) a oferit membrilor săi primele patru cursuri de formare acreditate in domeniile Advocacy si Management strategic, în cadrul proiectului „Dezvoltare strategică pentru apărarea drepturilor copilului”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Cele patru sesiuni de formare au oferit  Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil și unui număr de 27 de organizații membre, cunoștinte, abilități și instrumente pentru planificare strategică și  utilizarea tehnicilor de lobby şi advocacy pentru soluţionarea problemelor copiilor şi promovarea drepturilor acestora la nivel local sau național.  FONPC deschide astfel o noua oportunitate de formare membrilor prin oferirea de cursuri acreditate de către Autoritatea Națională pentru Calificări, finalizate cu Certificate de perfectionare profesională recunoscute, pe domenii cheie pentru buna funcționare a organizațiilor societății civile care protejează drepturile copiilor. 

Timp de cinci zile, 17 participanti la cursul de Advocacy au dobândit cu sprijinul formatorilor Academiei de Advocacy, cunoştinţe referitoare la modalităţile de planificare a campaniei de advocacy, de organizare a unei audieri publice şi modalităţile de elaborare a unui document de poziţie și au planificat împreună acțiuni de advocacy reale, pe care le vor pune în practică la nivel local si, împreună cu FONPC, la nivel național.

Tematica cursului a atins următoarele subiecte:

 1. Decizia publică și dialogul civic și social în democrația participativă.
 2. Procesul de advocacy si lobby
 3. Corelarea agendelor de priorități, din perspectiva de advocacy
 4. Monitorizarea deciziei publice. Legislatia suport activitatii de advocacy/lobby 
 5. Traseul deciziei publice.
 6. Formularea opiniei publice
 7. Audierea publică, instrument structurat de consultare publica
 8. Elaborarea documentului de poziție.
 9. Dezvoltarea mesajelor campaniei de advocacy și relația cu mass media.
 10. gementul Planificarea si managementul campaniei de advocacy.

In paralel, cei 20 de participanti la cursul de Management strategic, au primit informatii și cunoștinte structurate despre managementul organizației, planificarea strategică, identificarea mijloacelor financiare pentru implementarea strategiilor, managementul schimbării, monitorizarea și controlul implementării strategiilor. Cursul s-a concentrat pe următoarele aspecte:

 1. Management general al organizației 
 2. Cultura organizaţională: caracteristici, dimensiuni, schimbare
 3. Analiza strategică a organizației – metoda diamant, analiza SWOT, analiza lanţului valoric
 4. Planificarea strategică participativă – proiectarea unei viziuni de dezvoltare organizațională.  Metode de planificare strategică 
 5. Managementul pe bază de obiective si managementul pe bază de proiecte
 6. Planificarea strategică în advocacy
 7. Identificarea surselor de finanţare pentru implementare strategiei şi colectarea de fonduri

Proiectul „Dezvoltare strategică pentru apărarea drepturilor copilului” derulat în parteneriat cu Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală (FPDL) în perioada 15 martie 2014 -15 octombrie 2015, este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro) și contribuie la dezvoltarea organizațională a FONPC si a 30 de organizatii membre. Bugetul proiectului este de 184.531,00 Euro, din care 147.108,11 Euro finanţare nerambursabilă, restul  sumei fiind acoperită prin contribuţia FONPC şi a partenerului FPDL. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon/fax  021 314 66 11, telefon mobil: 0744 81 96 97, email  adina.ovedenie@fonpc.ro,  persoană de contact: Adina Ovedenie, Manager Proiect.

Te-ar putea interesa și...

Distribuie