logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

România este singura țară din UE care și-a înrăutățit indicatorii de sărăcie a copiilor

Programe,Uncategorized

Recomandările FONPC pentru dezvoltarea de servicii sociale proactive pentru  copil și familie

Bucuresti, 26 noiembrie 2015 – Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil a organizat azi, prima dezbatere „Dialog de politici publice pentru dezvoltarea de servicii sociale proactive pentru  copil și familie” prilejuită de finalizarea proiectului „Dezvoltare strategică pentru apărarea drepturilor copilului”, un eveniment fără precedent pe parcursul ultimilor ani. La eveniment au participat 35 de profesioniști, reprezentanți ai Camerei Deputaților, Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerului Fondurilor Europene, Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, Autorității pentru Protectia Persoanelor cu Dizabilitati,  reprezentanți ai Directiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului precum și ai organizațiilor neguvernamentale.Evenimentul a fost moderat de Răzvan Prișcă, jurnalist și consultant politic.

În acest context FONPC și ONG-urile partenere au atras atenția asupra faptului că asigurarea accesului la servicii sociale de calitate, asigurarea serviciilor de prevenire și intervenție timpurie, accelerarea dezinstituționalizării și orientarea către familie și comunitate a serviciilor, asigurarea accesului egal la servicii sociale pentru copiii vulnerabili sunt încă deziderate ale sistemului de protecție a copilului în Romania. În realitate este nevoie de plan concret de acțiuni și măsuri, de coalizarea forțelor statului, autorităților centrale și  locale, organizațiilor internaționale, instituțiilor europene, societății civile și întregii comunități.

Președintele FONPC, domnul Bogdan Simion, a declarat in deschiderea evenimentului că: ”Se cheltuiesc multe resurse pentru a păstra copiii în grija statului, deși programele de prevenire în comunităţi şi investiţia în resursa umană calificată ar evita luarea măsurilor speciale de protecţie pentru mulţi dintre copii, iar costurile pe care statul le-ar suporta ar fi mult diminuate”. Domnia sa a mai afirmat că este necesară diversificarea serviciilor acordate copilului, explicând că intervenţia asupra copilului înseamnă intervenţia asupra familiei, iar FONPC a subliniat obligativitatea accesului egal la finanţarea de la bugetul de stat atât a prestatorilor publici, cât şi a celor privaţi, respectiv ONG-urile.

Prezentă la eveniment Doamna Daniela Morosanu, Secretar General Adjunct MMFPSPV a subliniat faptul că România are prin Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2020, precum şi prin Planul operaţional de implementare pentru perioada 2014-2016 două documente extreme de importante  pentru dezvoltarea accesului copiilor la serviciile sociale și îndeplinirea obiectivelor strategice ale Ministerului. Domnia sa a mulțumit cu acest prilej societății civile și sectorului nonguvernamental pentru sprijinul acordat Ministerului  în elaborarea documetnelor și derularea de programe și activitati în domeniul protecției  și promovarii drepturilor copilului. De asemenea, a subliniat importanta dezvoltarii de servicii sociale de calitate și competitive, precum și dezvoltarea de parteneriate în domeniul asistenței sociale.

În intervenția sa Doamna Mihaela Ungureanu, presedinte ANPDD a atras atenția asupra faptului că în domeniul persoanellor cu dizabilități nu există suficiente ONG-uri, iar dintre cele care sunt acum pe piață multe sunt în situația de a-și ”închide porțile”  din cauza lipsei de resurse financiare. Problematica copilului cu dizabilități care împlinește 18 ani, a fost un alt aspect pe care Președintele ANPDD l-a supus dezbaterii în scopul găsirii celor mai bune soluții. ”În domeniul serviciilor sociale este necesară consolidarea bazei de reglementări, evaluare, planificare și acreditare a serviciilor, precum și diversificarea serviciilor, contractarea și finanțarea acestora.  Dacă aceste considerente sunt întărite atunci putem vorbi despre  o creștere a calității serviciilor sociale” a declarat Președintele ANPDD.

Doamna Cristina Ancuta Pocora, deputat, Camera Deputatilor, o prezență activă în domeniul social a subliniat importanța cadrului legislativ coerent și a structurilor de implementare a politicilor și legilor, apreciind astfel rolul ANPDCA și ANPDD. Domnia sa a subliniat faptul că este nevoie de o schimbare de paradigma în cadrul noului Guvern, care să ducă la o schimbare de viziune cu privire la: dezvoltarea de servicii care să răspundă nevoilor  diferitelor categorii de persoane vulnerabile, finanțarea serviciilor sociale și un control  mai strict al statului asupra destinației banilor publici  pentru a se asigura de utilitatea banilor  în stimularea procesului de integrare al acestor persoane în societate. Situația persoanelor cu dizabilități este una gravă în România iar deputatul Cristina Pocora a atras atenția asupra faptului că este nevoie de dezvoltarea unor servicii de calitate pentru aceste persoane care să fie axate pe dezvoltarea deprinderilor pentru o viață independentă a acestor persoane, ca ele să poate fi integrate în societate.

Doamna Irina Nichifor, expert în cadrul Ministerului Fondurilor Europene, a prezentat pe scurt posibilitățile de finanțare a serviciilor sociale din fonduri structurale pe noul exercitiu financiar, în special a celor care vor fi dezvoltate la nivel local. ”Pentru că vorbim aici de servicii sociale și de durabilitatea lor, sunt în masură să afirm că din fondurile structurale au fost alocate resurse importante pentru dezvoltarea intervențiilor necesare în domeniul protecției copilului. Trebuie să precizez că actualul cadru financiar, proiectat în colaborare cu reprezentanții societății civile, aduce resurse importante pentru rezolvarea dificultăților care au fost menționate aici, privind resursele financiare limitate pntru continuarea serviciilor adresate copiilor sau pentru inițierea unor noi intervenții”. Domnia sa a subliniat faptul că   proiectele pentru dezvolarea serviciilor sociale vor fi corelate, acolo unde este cazul, cu intervențiile pentru creare și / sau reabilitarea infrastructurii, astfel încât să nu ajungem să avem centre frumoase și noi care nu sunt folosite, din lipsa resurselor umane calificate. Cererile de propuneri de proiecte vor fi lansate corelat între programele de finanțare care vizează dezvoltarea infrastructurii și cele care vizează dezvoltarea resurselor umane sau dezvoltarea de servicii complexe adresate comunităților.

“Ar fi de dorit ca toţi actorii (publici şi privaţi şi cetăţeni) să colaboreze pentru dezvoltarea durabilă a comunităţii, pentru educaţia copiilor şi pentru protecţia lor”, a subliniat Bogdan Simion la finalul dezbaterii.

FONPC a lansat și un document de analiză a politicilor și o serie de  recomandările pentru dezvoltarea de servicii sociale proactive pentru  copil si familie, care poate fi găsit pe pagina web a Federației: www.fonpc.ro sau pe pagina de facebook.

Te-ar putea interesa și...

Distribuie