logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Scrisoare Deschisă

Stiri

Stimate domnule Klaus Iohannis – Președinte al României

Stimate domnule Călin Popescu Tăriceanu – Președinte al Senatului

Stimate domnule Cătălin Boboc – Președinte Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, Senatul României

Stimată doamnă Biró Rozalia-Ibolya – Președinte Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi

Având în vedere faptul că în România numărul copiilor scade îngrijorător: la 1 ianuarie 2016, numărul copiilor era de 3976,5 mii, în scădere cu 23,4 mii comparativ cu anul anterior. Iar din acești copii 51% trăiesc în sărăcie și numai unul din trei copii dezavantajați termină școala generală, 57.279 copii în sistemul de protecție specială, peste 44 mii de copii de vârsta învățământului primar şi peste 48 mii de copii de vârsta învățământului gimnazial sunt în afara sistemului de educaţie, peste 2.700 de copii cu handicap accentuat de vârste cuprinse între 7 si 10 ani nu merg la scoală,  doi copii în medie sunt victime ale unei forme de abuz în fiecare oră, iar peste 20.000 de copii, dintre care aproape 15.000 au fost condamnați.

Federația Organizațiilor pentru Copil – FONPC voce comună a 87 de organizații active în domeniul protecției și bunăstării copilului atrage atenția asupra importanței Avocatului Copilului în România ca instituție care să fie o  garanție a protecției efective a drepturilor copiilor.

În sprijinul acestui demers de înființare a Avocatului Copilului în România reamintim recomandările Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului adresate României în 2009 din care cităm:

„13. Comitetul își manifestă preocuparea cu privire la faptul că Avocatul Poporului nu îndeplinește criteriile stabilite în Principiile de la Paris și notează că existența acestei instituții nu este foarte cunoscută. Prin urmare, aceasta primește un număr redus de plângeri legate de copii, număr aflat în scădere în comparație cu totalul plângerilor depuse. Comitetul notează cu o oarecare preocupare respingerea de către Parlament a unui proiect de act normativ prin care se dorea înființarea instituției Avocatului Copilului.”

„14. Comitetul recomandă ca, ținând cont de comentariul său general nr. 2 (2002) cu privire la rolul instituțiilor naționale independente pentru apărarea drepturilor omului din domeniul promovării și protecției drepturilor copilului, dar și de recomandările sale anterioare, statul parte să revizuiască statutul și eficiența instituției Avocatului Poporului în domeniul promovării și protecției drepturilor copilului, luând în considerare și criteriile prevăzute în Principiile de la Paris. Acest organism trebuie să beneficieze de toate resursele umane și financiare necesare pentru a-și putea duce la îndeplinire mandatul într-un mod eficient și semnificativ, în special în ceea ce  privește capacitatea sa de a primi și de a examina plângeri de la/ sau în numele copiilor legate de violarea drepturilor acestora.Convenția ONU pentru Drepturile Copilului, convenție internațională semnată şi ratificată de România încă din 1990 şi care stă la baza reformei din protecţia copilului începută de România încă din 1997 precizează în „ARTICOLUL 3, Alin. 1.:  În toate acţiunile care privesc copiii, întreprinse de instituţiile de asistenţă socială publice sau private, de instanţele judecătoreşti, autorităţile administrative sau de organele legislative, interesele copilului vor prevala.” Așadar dat fiind faptul că ne referim la viitorul țării, la drepturile unei categorii vulnerabile, drepturile copilului trebuie să fie o prioritate pentru România.

În acest context, vă cerem să sprijiniți înființarea în România a instituţie Avocatul Copilului, care să asigure un mecanism de verificare şi monitorizare a implementării prevederilor Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului şi care să apere interesul superior al copilului, uneori chiar de abuzurile statului.

Propunerea legislativă de înfiinţare a instituţiei Avocatului Copilului ca autoritate publică autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică, care veghează la respectarea drepturilor copilului definite în Constituţia României, Convenţia cu privire la drepturile copilului şi alte prevederi legale, se află în Senatul României. Conform standardelor ENOC, instituţia de tip Avocatul Copilului are atribuţii şi misiuni ce exced aria de competenţe pe care le are în prezent un adjunct al Avocatului Poporului, motiv pentru care, în România nu putem vorbi încă de o structură corespunzătoare în totalitate funcţiei de monitorizare a drepturilor copilului și protejării copilului împotriva violenței, a neglijării, a abuzului și a exploatării, precum și împotriva excluziunii sociale și a discriminării.

Comitetul recomandă ca statul parte, în concordanță cu recomandările anterioare, să realizeze în continuare eforturi pentru înființarea unei instituții independente a Avocatului Copilului.”

De altfel şi Raportorul ONU Philip Alston în raportul final realizat în urma vizitei în România în 2015 a susţinut faptul că este nevoie de o instituție de tipul Comisarului pentru Copii, care să aibă un madat clar și puterea de a proteja drepturile copiilor, dar în acelaşi timp și resursele adecvate pentru a promova şi proteja drepturile copilului, precum și independență. La nivel european Avocatul Copilului sau Comisarul pentru Drepturile copilului sunt instituții identice, cu denumiri diferite de la o țară la alta.

Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil militează de mai bine de 10 ani pentru înființarea Avocatul Copilului în România. Credem cu putere că veți susține Avocatul Copilului și înființarea un mecanism independent de monitorizare a drepturilor copilului care va garanta respectarea drepturilor tuturor copiilor și îi va proteja de abuzuri de toate tipurile. Cu deosebită considerație,

Bogdan Simion                                                                      Daniela Gheorghe

Președinte FONPC                                                                Director executiv

Te-ar putea interesa și...

Distribuie