logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Raport Al Federatiei Organizatiilor Neguvernamentale Pentru Copil către Comitetul Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului – Geneva referitor la cel de-al Patrulea Raport Periodic al Guvernului României pentru intervalul 2009-2013

Stiri

Metodologia raportului derivă în mare măsură din Convenția ONU, adoptată de Guvernul român în 1992. Acest Raport Alternativ se bazează pe informațiile culese de FONPC și pe datele prezentate în Raportul de analiză privind respectarea Drepturilor Copilului in Romania, elaborat în cadrul proiectelor derulate de FONPC. Prin urmare, datele colectate între 2009 și 2015 de către FONPC sunt reflectate în raportul de analiză a situației drepturilor copilului în România pentru perioada 2009 – 2013. Raportul alternativ reprezintă o analiză comprimată a raportului anterior. Capitolele urmăresc clusterele de drepturi, așa cum sunt clasificate de ghidul de raportare pentru ONG-uri, furnizat de către Comitetul ONU de la Geneva prin intermediul Child Rights Connect.

La realizarea acestui Raport de analiză au participat un număr de peste 90 de ONG-uri și  asociații profesionale, precum și peste 160 de profesioniștii din domeniul Protecției și Bunăstării Copilului. Aceștia au participat în mod direct în grupurile de lucru, în procesul de colectare a datelor, în elaborarea analizei, monitorizarea rapoartelor și crearea produsului final, Raportul Alternativ. De asemenea, 300 de profesioniști au participat la mese rotunde și activități de advocacy organizate de FONPC iar peste 100 de profesioniști au fost implicați în faza de pre-testare și de punere în aplicare a ghidurilor de monitorizare a drepturilor copilului. În total, peste 550 de profesioniști au fost direct implicați în procesul de elaborare a Raportului Alternativ. Grupuri de lucru, revizuirea documentelor, colectarea de date din teren și mesele rotunde, toate au contribuit la realizarea ghidurilor de monitorizare.

Dat fiind informațiile culese de copii, FONPC va trimite către Comitetul ONU și raportul copiilor.

Fundația SERA România și Hope and Homes for Children România a jucat un rol important atât în elaborarea cât și finanțarea raportului alternativ.Începând cu 2009 și până în prezent, împreună cu suportul oferit de UNICEF România, FONPC a realizat cinci instrumente de monitorizare ale respectării drepturilor copilului. Acestea se referă la următoarele categorii de drepturi: Dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare – Itemul Sărăcie; Educație, activități culturale și recreative; Mediu familial și protecție alternativă; Protecție specială; Sănătatea de bază și bunăstarea. Tot în această perioadă FONPC a realizat și „Analiza structurilor de monitorizare, promovare și protecție a drepturilor copilului” ce cuprinde rolul și tipul instituțiilor la nivel internațional și național, precum și recomandări privind sistemul de monitorizare a drepturilor copilului din România. O Mare parte a acestor ghiduri a fost aplicată de către membrii FONPC și s-au realizat rapoarte de monitorizare.

Proiectul “Dezvoltarea strategică pentru apărarea drepturilor copilului”, și “O federatie mai puternica pentru promovarea drepturilor copilului ” finanțat prin granturile EEA 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG din România,(www.fondong.fdsc.ro) și mai multe proiecte derulate în parteneriat cu UNICEF România au avut un rol esențial pentru mobilizarea membrilor FONPC pentru a promova un mecanism de monitorizare a drepturilor copilului în România, cât și pentru finalizarea Raportului Alternativ. Începând cu anul 2010, FONPC a implicat activ copiii în procesul de monitorizare. Astfel, un grup de 28 de copii a creat ghidurile de monitorizare pentru patru categorii de drepturi: dreptul la educație, dreptul la sănătate, mediu familial și îngrijirea alternativă și măsuri speciale de protecție. Acest grup de copii a realizat și două rapoarte de monitorizare urmărind implementarea ghidului. Implicarea copiilor a continuat pe parcursul anilor în cadrul Festivalului Pentru Drepturile Copilului, proiect implementat de FONPC în parteneriat cu Fundația World Vision, precum și în cadrul Conferinței Regionale Europene ISPCAN – The International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect, unde s-a derulat un Youth Forum la care au participat peste 100 de copii și tineri.

Te-ar putea interesa și...

Distribuie