logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Dezvoltare stragegica

Programe

Proiectul Dezvoltare strategică pentru apărarea drepturilor copilului este implementat de Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale Pentru Copil în parteneriat cu Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală, în perioada 15 martie 2014 -15 iulie 2015 şi are ca scop creşterea performanţelor organizaţionale atât pentru FONPC cât şi pentru ONG-urile membre ale FONPC.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Bugetul proiectului este de 184.531,00 Euro, din care 147.108,11 Euro finanţare nerambursabilă, restul sumei fiind acoperită prin contribuţia FONPC şi a partenerului FPDL.

Dezvoltarea Organizațională a ONG-urilor active în domeniul protecţiei drepturilor copilului este una din priorităţile cele mai importante şi mai provocatoare ale proiectului. Pe parcursul celor 16 luni în care va fi implementat, proiectul va oferi suport pentru dezvoltarea organizaţională atat a Federaţiei cât şi a cel putin 30 de organizaţii neguvernamentale membre FONPC cu scopul de a reprezenta într-un mod mai eficient beneficiarii săi şi interesele lor, de a îmbunătăţi gestionarea internă, sistemele de management aplicate şi viabilitatea financiară a ONG-urilor.

Proiectul pleacă de la nevoia identificată de către echipa FONPC, Consiliul Director, membrii FONPC şi stakeholderii externi de a avea, pe de o parte, o imagine reală şi structurată a capacităţii organizaţionale a Federaţiei de a răspunde intereselor şi solicitărilor membrilor săi în acord cu misiunea şi viziunea sa, şi, pe de altă parte, o analiză transparentă a potenţialului ONG-urilor membre de a interveni în monitorizarea, evaluarea şi ameliorarea politicilor publice şi de a furniza servicii de calitate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Dezvoltarea capacităţii interne a FONPC de a oferi servicii de suport şi sprijin membrilor prin dezvoltarea unui instrument de autoevaluare organizaţională şi revizuirea strategiei şi planului de acţiune.

Creşterea performanţei organizaţionale pentru cel putin 30 de ONG-uri membre FONPC prin evaluare organizaţională, consiliere pentru elaborarea unui plan strategic pentru dezvoltarea organizaţiei şi furnizarea de programe de instruire concentrate pe nevoile identificate.
Creşterea gradului de implicare a FONPC în elaborarea şi modificarea politicilor publice din domeniul social prin iniţierea unor campanii de advocacy la nivel naţional şi local cu implicarea membrilor FONPC.

În domeniul protecţiei copilului, FONPC-ul şi-a conturat rolul de partener – vizibil, de încredere şi cu expertiză – atât al autorităţilor publice naţionale, cât şi al mass-mediei. Federaţia este o reţea puternică cu peste 75 de organizaţii neguvernamentale care răspunde prin programele implementate nevoilor a 64 094 de beneficiari. Astfel, dezvoltarea capacităţii FONPC şi a membrilor săi de a organiza proiecte şi programe având ca temă centrală promovarea şi respectarea drepturilor copilului, contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea generală a sectorului ONG în România.

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

Te-ar putea interesa și...

Distribuie