logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Asociaţia Casa de Copii “Sf. Maria” Ajutorul creştinilor

Bacau,Membri FONPC
Str. Prunilor Nr. 2, Bărati, com. Mărgineni
0234 211 229
csf.maria@yahoo.fr
www.fundatiamara.ro

Scopul organizaţiei este acela de a asigura şanse egale copiilor şi tinerilor în dificultate în vederea integrării socio-profesionale a acestora.
Obiectivele strategice ale organizaţiei noastre sunt :
– Contribuţia la dezvoltarea sistemului de servicii comunitare pentru familia şi copilul în dificultate.
– Contribuţia la dezvoltarea sistemului de servicii pentru adolescenţi şi tineri în dificultate.
– Contributia la crearea unui sistem coerent de formare iniţiala şi continuă a personalului din asistenţa socială de la nivelul judeţului.
Pentru atingerea acestor obiective am iniţiat şi derulat proiecte prin care am creat servicii care să vină în întâmpinarea nevoilor specifice fiecărei categorii de beneficiari – copii cu deficienţe mentale, sindrom Down sau deficienţe de auz; părinţi, copii şi tineri care se confruntă cu dificultăţi de adaptare şi integrare socială, şcolară sau profesională.

Alte organizații

Distribuie