logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative

Bucuresti,Membri FONPC
Str.Banu Udrea, Nr.4, Bl.G8, Sc.A, Ap.16, Sector3, Bucuresti
021 330 08 12
ficeromania@hotmail.com
www.ficeromania.org/ro/

Forum international al practicienilor si al cercetatorilor pentru schimb de idei asupra problemelor si orientarilor educatiei extra – familiale FICE – International este singura organizatie internationala pentru toti profesionistii din domeniul educatiei extra – familiale, numarând actualmente 27 de sectiuni nationale în Europa, Canada si Africa. FICE este organizatie neguvernamentala si detine statut cu rol consultativ pe lânga UNESCO.

activitati de formare si perfectionare a personalului din institutiile de protectie sociala;
activitati de sprijinire a copiilor / tinerilor, famililor aflate în dificultate;
organizeaza schimburi de experienta si stagii de practica în domeniul psiho-socio-pedagogic în tara si în strainatate;
publica materiale de specialitate;
organizeaza anual simpozioane si conferinte nationale si internationale;
propune institutiilor guvernamentale masuri de perfectionare a legislatiei în domeniul protectiei sociale;
intervine în cazurile de nerespectare a drepturilor copilului.

Alte organizații

Distribuie