logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Analiza privind implicarea actuala a ONG-urilor in ingrijirea alternativa a copiilor

Publicatii,Uncategorized

1. MULTUMIRI
Autorii studiului doresc să mulțumească participanților la realizarea studiului pentru calitatea informațiilor furnizate și pentru timpul și disponibilitatea de care au dat dovadă!
Mulțumirile se îndreaptă către: Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Bacău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Prahova, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sector 3, București, ADRA România, Asociația “Sprijinirea Integrării Sociale”, Asociația de Ajutor AMURTEL România, Asociația Ador Copiii, Asociația Centrul Român pentru Copii Dispăruți și Exploatați Sexual Focus, Asociația Educ, Asociația Federeii, Asociația Fraților Mariști ai Școlilor din România, Asociația Valentina, Federația Internațională a Comunităților Educative (FICE) Romania, Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie “Dr. Alexandra Zugrǎvescu”, Fundația de Sprijin Comunitar, Fundația Copiii Noștri, Fundația Inocenți, Fundația Leonardo Murialdo, Fundația Loc, Fundația Parada, Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie, Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Fundația Talentum, Fundația World Vision România, Organizația Comunitară Concordia, Organizația Trebuie Filiala Brăila.
MULŢUMIRI SPECIALE: Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) și SOS Satele Copiilor România.

3. METODOLOGIE Ca obiective principale, Analiza privind implicarea actuală a ONG-urilor în îngrijirea alternativă a copiilor își propune identificarea: 1. tipurilor de servicii acordate copiilor aflati în îngrijire alternativă în ONG-urile membre FONPC; 2. dificultăților cu care se confruntă ONG-urile în furnizarea de servicii și propuneri de soluționare; 3. percepției autorităților privind rolul ONG-urilor și nevoia acestora de sprijin din partea autorităților publice.
Pentru colectarea datelor, au fost utilizate două chestionare distincte, primul chestionar, adresat celor 82 de ONG-uri membre ale FONPC, a îmbinat întrebările cu răspuns predefinit cu întrebările cu răspuns deschis care să permită și colectarea unor date calitative ce au fost ulterior codificate pentru interpretare, iar cel de-al doilea chestionar a fost adresat DGASPC-rilor implicate în implementarea proiectului, în județele în care ONG-urile sunt bine reprezentate, respectiv în Bacău, Sibiu, Bihor, Timișoara, Vâlcea, Constanța, Prahova și în municipiul București (au răspuns DGASPC Bacău, DGASPC Prahova și DGASPC sector 3, București). Acesta a urmărit identificarea percepției DGASPC-urilor consultate asupra dificultăților, soluțiilor și colaborării cu ONG-urile.
S-a optat pentru completarea online a chestionarelor datorită facilității aplicării și costurilor reduse, ținând cont de accesul ridicat la internet al grupului țintă.
Deși realizarea analizei a vizat toate cele 82 de ONG-uri membre FONPC, rata de răspuns a fost de aprox. 25% (21 răspunsuri complete și 3 incomplete), o parte dintre ONG-urile consultate declinând participarea, fie pentru că nu furnizează în prezent servicii de îngrijire alternativă, fie din pricina supraîncărcării în această perioadă sau a lipsei de personal, fie din alte motive. Dintre ONG-urile care au completat chestionarul, 16 oferă servicii de îngrijire alternativă (vezi Anexa 1).
Din 8 chestionare adresate DGASPC-urilor, au fost completate trei, de către DGASPC Prahova, DGASPC Bacău și DGASPC București, sector 3. Nu se cunosc motivele pentru care celelalte cinci DGASPC-uri nu au completat chestionarul transmis, acestea putând varia de la refuzul implicării, supraîncărcare până la lipsă de personal, perioadă de concedii sau alte motive.
Au fost solicitate 6 interviuri și au fost confirmate și realizate 4 interviuri, fie prin Skype, fie, acolo unde timpul nu a permis respondentului realizarea interviului, s-au primit răspunsuri la întrebările din ghidul structurat de interviu. Astfel, s-au înregistrat răspunsuri din partea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Fundației Serviciilor Sociale Bethany, Fundației Inocenți Bistrița Năsăud, și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sector 3, București

2. CONTEXT GENERAL
Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil – FONPC, în calitate de partener al Asociaţiei SOS Satele Copiilor România, implementează în perioada aprilie 2015- martie 2016 proiectul „Rolul organizaţiilor neguvernamentale în îngrijirea alternativă a copiilor – Investiţie comună în calitate”, nr. ref. 2014 C5.2_37 (1998).
Proiectul este finanţat prin Programul Fondul ONG în România – Componenta Dezvoltarea Capacităţii ONG-urilor. Reţele şi Coaliţii/ Subcomponenta 5.2 Sprijin pentru iniţiative care contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri în România şi creşterea reprezentării sectorului neguvernamental. Acest program este derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014.
Scopul proiectului este acela de a contribui la îmbunătăţirea cadrului în care funcţionează ONG-urile din domeniul îngrijirii alternative a copiilor îndeosebi în ceea ce priveşte finanţarea serviciilor sociale, iar activităţilor proiectului se adresează principalele probleme identificate la nivel naţional.
În acest sens, activităţile proiectului vizează:
 analizarea gradului de implicare a ONG-urilor în îngrijirea alternativă a copiilor;
 identificarea bunelor practici privind colaborarea între ONG-uri şi autorităţile publice, stimularea dialogului contrustructiv între părţi, facilitarea schimbului de experienţă între ONG-uri prin organizarea de întâlniri regionale;
 elaborarea unui document de poziţie care va fi realizat pornind de la documentele întocmite pentru întâlnirile regionale şi de la concluziile acestor întâlniri;
 dezvoltarea strategiei şi a planului de acţiune al Asociaţiei SOS Satele Copiilor România în domeniul voluntariatului.
Grupul ţintă este reprezentat, pe de-o parte, de organizaţiile neguvernamentale active în domeniul protecţiei copilului, şi, în special, de cele care oferă servicii specializate copiilor, cele care intenţionează să se dezvolte în această direcţie şi cele interesate de modul în care este organizată şi funcţionează îngrijirea alternativă a copiilor și, pe de altă parte, beneficiari ai proiectului sunt şi autorităţile administraţiei publice locale, respectiv Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), cărora le revine responsabilitatea de a oferi protecţie copiilor lipsiţi de îngrijirea părintească, precum şi autoritatea centrală prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA).
Conform celor mai recente date statistice1, la 31 martie 2015 doar 4138 de copii beneficiau de îngrijire alternativă în serviciile ONG-urilor, din care 4062 de copiii în servicii de tip rezidenţial (comparativ cu 17.923 copii care se aflau în servicii de tip rezidenţial publice), iar restul de 76 se regăseau în asistenţă maternală (18851 copii la asistenţi maternali angajaţi ai DGASPC). Din cei 4062 de copii aflați în servicii de tip rezidenţial private, 4038 de copii se aflau în centre de plasament și 24 de copii se aflau în centre maternale. Din 21.448 beneficiari ai centrelor de zi, inclusiv ai centrelor de recuperare, 8811 au fost sprijiniți în centrele aflate în subordinea organismelor private acreditate și din 34.375 beneficiari ai altor servicii de prevenire (centre de consiliere şi sprijin pentru părinţi, servicii de prevenire a abandonului prin planning familial, monitorizarea femeii gravide, etc.), 2696 sunt beneficiari ai serviciilor de prevenire care funcţionează în subordinea organismelor private acreditate.

Etape în realizarea studiului:
Pilotarea chestionarelor s-a desfășurat în perioada 30.06.2015 – 1.07.2015.
Revizuirea chestionarelor, ca urmare a sugestiilor evaluatorilor implicați în pilot, a avut loc în perioada 01.07.2015 – 02.07.2015.
Completarea chestionarelor (auto-aplicate, online) s-a realizat în perioada 03 – 16 iulie 2015 pentru ONG-urile mebre al FONPC și 06 – 17 iulie pentru DGASPC-uri.
Interviurile s-au desfășurat în perioada 21-28 iulie, după prelucrarea primară a datelor cantitative.
Interpretarea datelor a fost finalizată la data de 31 iulie 2015.

Te-ar putea interesa și...

Distribuie