logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

AUDIS – Pentru o mai buna Audiere a Minorilor

SCOPUL PROIECTULUI

Proiectul isi propune sa dezvolte in Romania, intr-o perspectiva sustenabila, capacitati umane si logistice, precum si un cadru legal conform cu standardele europene si internationale in domeniul audierii minorilor victime ale unor infractiuni, minori martori si minori in conflict cu legea. Prin schimburi de bune practici regionale si prin expertiza tehnica a consultantilor proiectului, proiectul isi propune sa îmbunătățească practicile existente în România în ceea ce privește instrumentarea cauzelor cu minori.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

⦁ Evaluarea situației audierii minorilor în România, a nevoilor prioritare pentru a dezvolta într-o perspectivă sustenabilă, capacități umane și logistice, precum și un cadru legal conform cu standardele europene și internaționale în domeniul audierii minorilor
⦁ Organizarea unor sesiuni de formare pluridisciplinară a profesioniștilor din domeniul justiției, poliției și asistenței sociale/protecția copilului, ONG, psihologi în tehnici de audiere a minorilor, psihologia copilului, violența în familie, lucru în echipa pluridisciplinară, folosirea sălii de audiere pentru minori….
⦁ Reducerea impactului psihologic negativ asupra minorilor victime ale unor infracțiuni, minorilor martori și minorilor aflați în conflict cu legea, prin amenajarea unor săli specializate în cadrul DGASPC DOLJ și DGASPC CLUJ, care să asigure condiții optime pentru audierea minorilor
⦁ Advocacy pentru o audiere a minorilor, care să fie conformă cu standardele europene și internaționale în domeniu.
⦁ Îmbunătățirea condițiilor de audiere pentru minorii victimă și / sau a autorilor din București și etapa de instalare și de folosire a sălii de audiere din Bucureşti, în parteneriat cu Ministerul Justiției, Ministerul Muncii, protecţiei sociale și familiei, Ministerul Afacerilor Interne – și ANITP, IGPR / Inspectoratul General al Poliției.

REZULTATELE AȘTEPTATE ALE PROIECTULUI

⦁ Amenajarea şi dotarea cu echipament de înregistrare audio-video a două săli specializate în audierea minorilor aflaţi în diferite proceduri judiciare şi/sau administrative, săli amenjate la nivelul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Dolj și Cluj;
• Organizarea a două sesiuni de training cu experți din Franța pentru formarea a 30 de profesionişti (judecători, procurori, poliţişti, asistenţi sociali, consilieri de probaţiune, psihologi, etc.) în tehnici de audiere a minorilor şi în utilizarea sălilor de audiere a minorilor.
• Un număr de 10 practicieni care intervin in procedura de audiere, din România, Bulgaria şi Republica Moldova beneficiază, în cadrul unei vizite de studiu in Franța, de un schimb de bune practici cu profesionişti francezi (magistrați, poliţişti, medici, asistenţi sociali, etc.).
• Inaugurarea sălii de audiere a minorilor a Parchetului de pe lângă Tribunalul București

ACTIVITATILE PROIECTULUI

Activități ale anului 2013
• Lansarea proiectului AUDIS – Masa Rotunda cu privire la condiţiile care sunt audiați minorii în România, Franța, Bulgaria și Republica Moldova
• Semnarea Protocolului de colaborare între Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii, FONPC, Ambasada Franței în România și organizația franceză « La Voix De l’Enfant ».
• Elaborarea și depunerea, în cadrul unor linii de finanțare ale Comisiei Europene, a 2 proiecte în parteneriat cu FONPC, Terre des Hommes, l’organisation bulgare SAPI si « La Voix De l’Enfant ».
• Întâlniri de lucru lunare ale Comitetului de pilotaj central al proiectului și crearea comitetelor locale la Cluj și Craiova pentru amenajarea a două Săli de audiere minori
• Prima sesiune de formare pluridisciplinară în tehnici de audiere minori, susținută de un formator de la UAMJ/sala de audiere minori a organizației « La Voix De l’Enfant » și un formator de la Centrul naţional de Formare al Politiei Judiciare din Fontainbleau (Franța).
• Vizită de studiu la Paris și Angers a unei delegații din Romania și Republica Moldova

Activități ale anului 2014
• A doua sesiune de formare pluridisciplinara in tehnici de audiere minori, care a fost susținută de un formator de la UAMJ/sala de audiere minori a organizației « La Voix De l’Enfant » și un formator de la Centrul naţional de Formare al Politiei Judiciare din Fontainbleau (Franța) și un formator magistrat
• Finalizare amenajare 2 săli specializate pentru audierea minorilor în cadrul DGASPC DOLJ și DGASPC CLUJ. Instalare oglindă unidirecţională și echipament de înregistrare audio-video.
• Inaugurare oficială sala de audiere Craiova/Conferință de presă în cadrul Consiliului Judeţean DOLJ
• Inaugurare oficiala sala de audiere Cluj/Conferință de presa în cadrul Consiliului Judeţean CLUJ
• Sesiune de formare pluridisciplinara în tehnici de audiere minori (beneficiari: judecători, procurori, consilieri de probaţiune, poliţişti, asistenţi sociali, psihologi, etc)
• Monitorizarea și evaluarea funcționarii sălilor de audiere a minorilor;
• conferința Naţională « Audierea minorilor în condiții optime: de la standarde europene la practici naționale » /Evaluarea și încheierea fazei pilot a proiectului «AUDIS»/ propuneri de amendamente legislative pentru Parlamentul României și Parlamentul european.

Activități ale anului 2015
• Continuarea monitorizării și evaluării sălilor de audiere a minorilor din cadrul DGASPC DOLJ și DGASPC Cluj
• Pregătirea și organizarea reuniunilor lunare de lucru ale Comitetului de pilotaj în vederea amenajării unei săli de audiere a minorilor la București
• Pregătirea unor Protocoale de colaborare interinstituţionale la nivel naţional/Protocol cadru și la nivel local/Protocol operaţional care să fie semnate de partenerii proiectului.
• Facilitarea și coordonarea- în strânsă colaborare cu organizația «La Voix De l’Enfant» care va dona echipamentul de înregistrare audio-video a audierilor minorilor – amenajării salii de audiere din Bucuresti.
• Organizarea unei vizite de studiu în Franța/Angers pentru un grup de profesionişti din Romania/Bucureşti (judecători, procurori, poliţişti, specialist din domeniul protecţiei copilului, etc.) în vederea cunoașterii bunelor practici din Franța în ceea ce priveşte audierea minorilor victime ale unor infracţiuni.
• Organizarea primei sesiuni de formare pluridisciplinară în tehnici de audiere a minorilor, prevăzută pentru luna octombrie 2015, la București.

Activități ale anului 2016
• Inaugurarea oficială a sălii de audiere a minorilor a Parchetului de pe lângă Tribunalul București
• Elaborarea Protocolului de funcționare operațională a sălii de audiere a minorilor a Parchetului de pe lângă Tribunalul București
• Elaborarea unei broșuri informative despre camerele de audiere, drepturile victimelor, înainte / în timpul și după procesul de audiere + Tel verde și alte informații utile.
• Organizarea celei de a doua sesiune de formare în tehnici de audiere a minorilor
• Monitorizarea camerelor de audiere pentru minori din Cluj și Dolj
• Pregătirea și organizarea de întâlniri lunare ale comitetului de pilotaj privind deschiderea unei noi unități în București

 

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI

Studiile psihologice situează copilul în categoria persoanelor cu o vulnerabilitate victimală crescută, datorită particularităților psiho-comportamentale și de vârstă specifice. De aceea, este deosebit de importantă cunoașterea și aplicarea tuturor dispozițiilor legislative existente referitoare la copiii victime, precum și abordarea tuturor aspectelor legate de cunoașterea copilului, a etapelor de dezvoltare psihologica ale acestuia, cu implicații directe asupra conduitei de urmat din partea celui care instrumentează cauza, precum și identificarea și implementarea unor bune practici în materie de audierea copilului victime a unei infracţiuni.
Extrase din Revista « Drepturile minorilor si ale violentei in familie » Nr.1/2007- Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justiţie/ Mariana Dumitrache – Prim Procuror Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău : (…) Audierea minorilor victima trebuie sa fie făcută în principiu de o echipa pluridisciplinara formata din polițist, procuror, psiholog si asistent social (In prezent, un copil trebuie sa compara in mod succesiv in fata mai multor persoane pe care nu le cunoaște, adulte, care lucrează în instituţii impozante, austere nu fac decât sa-l streseze suplimentar si sa-i adâncească suferințele psihice.
Ideal ar fi ca minorul să fie audiat de cat mai puține dăți. În prezent, acesta este ascultat cu ocazia sesizării iniţiale de familie sau de persoanele ce-l au în grijă, apoi de poliţistul care înregistrează plângerea, de procuror; în fața instanței de judecată – în faza de cercetare judecătorească, poate fi ulterior audiat în faza de control judiciar (în apel) și în fața instanței de recurs. Pot urma discuțiile cu psihologul terapeut și impactul cu presa, care în genere, mediatizează astfel de cazuri. În toate aceste etape procesuale, minorul întâlnește spații deschise, austere, intrând în contact cu persoane față de care poate simți jenă, rușine.
Audierea minorului de către o echipa de specialiști formați în tehnica audierii minorilor și înregistrarea declarației minorului cu mijloace audio-video, ar scurta numărul audierilor și ar creste gradul de sensibilitate și de protecţie față de victimele minore.
În același sens, se impune crearea unor spatii afectate exclusiv audierii minorilor, care să fie dotate cu mijloace audio-video discret amplasate, eliminarea pe cât posibil a contactului copilului cu alte persoane care populează în mod obișnuit secțiile de politie sau unitățile de parchet.

Perioada de desfășurare
2013 – 2016
Bugetul proiectului
82.640 Euro