logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Empowering Child’s Strenghts for Violence Prevention

OBIECTIVELE PROIECTULUI

 Proiectul urmărește să:

  • Îmbunătățească mediul de viață al copiilor prin creșterea capacității adulților din jurul lor de a înțelege și de a le respecta nevoile, de a le respecta opiniile și de a le asigura drepturile folosind abordarea de reziliență.
  • Îmbunătățească capacitatea profesioniștilor și a părinților, precum și a structurilor formale și informale din comunitate, pentru asigurarea unui mediu familial și școlar sigur.
  • Ajute adolescenții în identificarea competențelor și a resurselor lor împotriva violenței și a eșecurilor.

 

REZULTATELE AȘTEPTATE ALE PROIECTULUI

1.1 Creșterea gradului de conștientizare pentru punerea în practică a formărilor și sprijinirea eforturilor de punere în aplicare a acesteia – schimbări în respectarea nevoilor și viziunilor copiilor, de ex. Instrumente dezvoltate pentru implementarea noii abordări, schimbări în mediul organizațional.

1.2. Nivel crescut de competență a cursanților, legat de cunoștințe și abilități pentru educația pozitivă și participarea copiilor

1.3 Materiale disponibile legate de abordarea de reziliență pentru profesioniști și părinți.

 

2.1. Îmbunătățirea capacității cadrelor didactice, a părinților, a medicilor și a asistenților sociali pentru un tratament bun în școală și prevenirea violenței împotriva copiilor, legate de modelele dezvoltate și implementate în practică.

2.2. Posibilitate crescută de comunicare între profesori și părinți în legătură cu activitățile comune.

2.3. Profesioniștii care lucrează cu copiii și părinții caută practici educaționale pozitive și introduc și sprijină părinții în implementarea lor.

2.4. Creșterea sensibilității părinților la necesitatea unui tratament mai bun și a recunoașterii timpurii a nevoilor copiilor.

 

3.1. Creșterea oportunităților pentru copii de a influența procesul educațional, de ex. Să inițieze activități. Crearea unor forme durabile de participare a copiilor la luarea deciziilor la școală, de ex. modificarea deciziilor ca urmare a luării în considerare a propunerilor copiilor

3.2 Îmbunătățirea comunicării dintre copii, profesori și părinți la școală

3.3. Copiii participă activ la viața școlară

3.4. Profesorii cunosc abordarea care provoacă participarea studenților și oferă o ocazie pentru discuțiile inițiate de studenți

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

1.a. Dezvoltarea unei rețele de resurse bazate pe abordarea de reziliență (puncte forte și sprijin) în țările din Europa de Est, care vizează psihologi, asistenți sociali, pedagogi sociali, educatori, profesori și medici, care să sprijine calitatea muncii lor.

 

     – Analiza situației din țări, la începutul proiectului

     – Adunarea unui Consiliu de Suport al proiectului în fiecare țară, care va include reprezentanți ai structurilor guvernamentale și municipale, organizațiilor universitare, educaționale și științifice, elevi, tineri și mass-media.

 

Elaborarea unui plan de monitorizare și gestionare a schimbării în fiecare țară

1.b. Dezvoltarea rețelelor locale de profesioniști din țările partenere care vor implementa abordarea de reziliență în activitatea lor de prevenire a abuzurilor.

  • Formare națională a formatorilor de către doi formatori – 3 zile – pentru 15 persoane în fiecare țară.

Întâlniri naționale anuale pentru formatori instruiți în 8 țări pentru sprijin metodologic / supervizare – 2-5-lea an

1.c. Formarea internațională a formatorilor. Furnizarea unui pachet de servicii de sprijin pentru formatorii de reziliență – formare avansată pentru formatori, supravegherea formatorilor instruiți, desfășurarea de laboratoare profesionale pentru formatori, desfășurarea unor întâlniri de lucru sau clinice pentru a discuta cazurile în care să se identifice tendințele dificultăților și să se ia decizii profesionale.

1.d. Crearea de comunități profesionale și de grupuri de intervenție în fiecare țară.

1.e. Manuale și materiale

1.f. Lansarea unui Institut Online de Reziliență în Bulgaria – dezvoltarea unei platforme pentru schimbul de practici, dificultăți etc .; Furnizarea de formare online; Biblioteca online în bulgară, engleză; Dezvoltarea programelor pentru cursuri de învățământ la distanță; Organizarea cercetărilor online – evaluarea nevoilor, planuri de sprijin; Platforma de supraveghere online, consiliere metodologică, bazată pe abordarea de reziliență.

1.g. Implicarea consultanților internaționali, a experților în domeniul prevenirii violenței și implementarea abordării de reziliență în prevenirea abuzului pe parcursul întregului proces.

 

2.a. Evaluarea amplorii agresiunii școlare și a violenței în școli, evaluarea nevoilor de prevenire a violenței și eficiența intervențiilor pentru copiii victime prin efectuarea de cercetări la începutul, la mijlocul și la finalul proiectului

2.b. Formări pentru îmbunătățirea capacității cadrelor didactice, a părinților, a medicilor și a asistenților sociali pentru un tratament bun în școală și pentru prevenirea violenței împotriva copiilor.

 

      – Formări pentru îmbunătățirea capacității cadrelor didactice, a părinților și a medicilor de a beneficia de un bun tratament în școală și de prevenire a violenței împotriva copiilor.

     –  Formarea cadrelor medicale și a cadrelor didactice în recunoașterea semnelor de violență, raportare și intervenție.

     – Crearea unei comunități interdisciplinare bazate pe abordarea rezilienței pentru prevenirea violenței.

     –  Formarea cadrelor didactice și a părinților cu privire la adolescență, pe punctele forte și pe factorii de protecție ai mediului pentru îmbunătățirea relațiilor cu copiii.

     – Formarea cadrelor didactice pentru implicarea copiilor în viața și managementul școlii în scopul prevenirii violenței.

 

2.c. Dezvoltarea unei comunităţii a profesorilor-părinților, cadrele didactice, ale căror sarcini se vor baza pe informațiile furnizate de standardele SAPI de bună practică în instituțiile de învăţământ, pentru ca aceştia să-și dezvolte propriile standarde și politici pentru un tratament mai bun în școală.

2.d. Desfășurarea unei campanii naționale privind un bun tratament al copiilor la școală și adolescența – vârsta oportunităților.

2.e. Crearea laboratoarelor reformiste pentru generarea de idei și lobby în fața autorităților de stat, pentru introducerea unor bune practici inovatoare

3.a. Implicarea copiilor în organizarea și gestionarea școlilor, prin crearea Consiliilor de Copii ca o posibilă formă de participare a copiilor și prin conducerea comună a profesorilor și copiilor.

3.b. Formarea adolescenților pentru a facilita atelierele „de la egal la egal” pe teme care ar îmbunătăți relațiile de tip „de la egal la egal”, experiențele copiilor, punctele forte și resursele pe care le găsesc în viața lor, forța relațiilor și influența oamenilor în viața lor. – 10 copii x 4 întâlniri în fiecare țară

3.c. Organizarea și desfășurarea de ateliere de lucru ale copiilor instruiți, care să ducă la o relație de tip de la egal la egal, experiențele copiilor, punctele forte și resursele pe care le găsesc în viața lor, forța relațiilor și influența oamenilor în viața lor.

3.d Includerea copiilor victime în grupuri de lucru cu alți copii pentru a discuta despre consecințele violenței.

3.e. Schimbul și discutarea de povestiri despre agresiunea școlară între copii și profesori.

3.f. Dezvoltarea de proiecte de către copii pe teme legate de adolescență și prevenirea violenței.

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI

Proiectul “Empowering child’s strengths for violence prevention” este finanțat de către OAK Foundation și coordonat de Social Activities and Practices Institute (SAPI) în parteneriat cu: Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC),  Organizația “Ave Copiii” (Moldova), Organizația “Social Services Agency” (Letonia),  “First Children’s Embassy in the World – Megjashi” (Macedonia), Network of Organizations for Children of Serbia – MODS, Tirana Legal Aid Society /TLAS (Albania), The Association for a better world  (Slovenia).

Perioada de desfășurare
2016 – 2021