logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Model de intervenție multidisciplinară și intersectorială pentru un răspuns coordonat și eficient la nevoile copiilor victime ale violenței în familie

SCOPUL PROIECTULUI

Proiectul vizează îmbunătăţirea condițiilor privind accesul și furnizarea serviciilor sociale adresate copiilor victim ale violenţei în familie din România, print-un model edicient de intervenţie în echipă multidisciplinară și interinstituţională, porind de la HG. 49/2011 și pilotat în județele Dolj și Cluj

OBIECTIVELE PROIECTULUI

⦁ Creșterea capacității actorilor instituționali cu atribuții legale în prevenirea și combaterea violenței asupra copilului, din județele Dolj și Cluj, de a sprijini eficient echipele multidisciplinare și interinstituționale, prevăzute de HG.49/2011, în managementul cazurilor copiilor victime ale violenței în familie.
⦁ Dezvoltarea capacității echipelor multidisciplinare și interinstituționale din județele Dolj și Cluj, de a testa o soluție inovativă în plan național – audierea comună (polițist și psiholog/manager de caz) – recunoscută ca bună practică la nivel internațional (Elveția, Canada, Suedia etc.) pentru optimizarea etapei de evaluare a managementului de caz în protecția copilului și audierii ca procedură juridică a copiilor victime ale violenței în familie.
⦁ Dezvoltarea unui serviciu social de suport completat cu intervenții terapeutice, adecvate nevoilor de creștere a capacității de reziliență și reabilitare a copiilor victime ale violenței în familie care va fi furnizat de DGASPC din județele Dolj și Cluj, cu sprijinul ONG-urilor din comunitate.

 

REZULTATELE AȘTEPTATE ALE PROIECTULUI

Rezultate așteptate pentru activitatea 1
• Achiziție/selecție 1 sociolog
• Achizitie/selectie 2 coordonatori locali, 1 per DGASPC Dolj si Cluj
• 1 reuniune lucru pentru elaborarea cadrului metodologic de analiză, minim 8 participanți, 1 zi, București
• 2 întâlniri de lucru cu actorii instituționali, 1/Craiova și 1/Cluj-Napoca, pentru prezentarea proiectului și a rezultatelor analizei de context, minim 25 participanți per întâlnire de lucru, 1 zi/per întâlnire
• Interviuri individuale și de grup aplicate

Rezultate așteptate pentru activitatea 2
• 2 ateliere de lucru ale actorilor instituționali din județele Dolj și Cluj, un atelier per județ, minim 20 participanți per atelier, 1 zi per atelier, pentru elaborarea Protocolului Protocolul de colaborare interinstituțională și intersectorială

Rezultate așteptate pentru activitatea 3
• 1 nou Acord de parteneriat încheiat între FONPC și Ministerul Afacerilor Interne/MAI sau o instituție parteneră/subordonată, pentru implementarea proiectului și selecția 1 expert polițist în audierea copilului
• 1 atelier de lucru pentru elaborarea Protocolului de interviu, minim 22 participanți, 2 zile cu 1 zi si 1/5 de lucru efectiv, București
• 1 Draft de Protocol interviu elaborat de EMI în atelierul de lucru
• 1 Protocol de interviu finalizat și avizat conform prevederilor HG.49/2011

Rezultate așteptate pentru activitatea 4
• 2 ateliere de lucru în Dolj și Cluj, 1 per județ pentru adaptarea la audiere comună, a Protocolului de interviu elaborat în proiect, 1 zi, minim 9 participanți per atelier
• Rapoarte lunare de monitorizare per județ, lunar, 6 luni, total 12 rapoarte de monitorizare
• 1 Raport de evaluare a 6 luni de testare a procedurii de audiere comună + Concluziile și recomandările instituțiilor semnatare ale Protocolului de colaborare cu privire la testarea comună

Rezultate așteptate pentru activitatea 5
• 2 sesiuni de formare, 1 în Craiova și 1 în Cluj susținute de partenerul FICF
• 2 sesiuni de formare, 1 în Craiova și 1 în Cluj susținute de partenerul TDH

Rezultate așteptate pentru activitatea 6
• 2 Grupuri de lucru, (1 Dolj și 1 Cluj) pentru elaborarea unei metodologii de lucru furnizarea serviciului de suport și a unui set de indicatori M&E
• 2 Reuniuni de lucru, (1 Dolj și 1 Cluj) pentru evaluarea furnizării serviciului
• Întâlniri lunare de lucru ale profesioniștilor DGASPC Dolj și Cluj, cu ONG din comunitate
• Sprijin din partea ONG (asistență tehnică, feedback, etc.) pentru optimizarea furnizării serviciului
• 1 sesiune de feedback cu beneficiari ai serviciului la finalul celor 6 luni
• 1 serviciu social de suport cu componentă terapeutică furnizat copiilor victime ale violenței în familie, aflați în evidența DGASPC Dolj și Cluj furnizat pe o durată de 6 luni
• 12 Rapoarte lunare de monitorizare per județ
• 1 Raport de evaluare a 6 luni de furnizare a serviciului

Rezultate așteptate pentru activitatea 7
• Elaborarea unui plan de promovare in conformitate cu Strategia de Comunicare a Programului de Cooperare Elvetiano-Roman.
• Elaborare și transmitere către toate canalele audio-video și presă scrisă a unui comunicat de lansare a proiectului (prima lună de implementare) și a unui comunicat de presă de final proiect (după organizarea Conferinței finale a proiectului)
• Elaborarea și publicarea de materiale de promovare a proiectului si sfinantatorului
• Elaborarea unui Ghid de capitalizare a rezultatelor proiectului
• Prezentări si promovare pe website FONPC și partenerii proiectului
• 1 Conferință națională de final proiect, București, 2 zile cu 1 si 1/5 zile de lucru efectiv, sesiuni de plen și ateliere, minim 70 de participanți.

ACTIVITATILE PROIECTULUI

⦁ Analiză de context a situației copiilor victime ale violenței în familie în județele Dolj și Cluj
⦁ Elaborarea unui Protocol de colaborare interinstituțională în județele DGASPC Cluj și Dolj
⦁ Elaborarea unui Protocol de interviu pentru audierea/intervievarea copilului victimă a violenței
⦁ Testarea pe o perioadă de 6 luni, în județele Dolj și Cluj, a audierii comune (polițist și psiholog/manager de caz din protecția copilului)
⦁ Organizarea a 2 cursuri în tehnici terapeutice pentru copii
⦁ Furnizarea pe o perioadă de 6 luni a unui serviciu social de suport cu o componentă terapeutică
⦁ Activități de promovare

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI

Proiectul își propune să contribuie la îmbunătățirea condițiilor privind accesul și furnizarea serviciilor sociale adresate copiilor victime ale violenței în familie din România printr-un model eficient de intervenție în echipă multidisciplinară și interinstituțională, pornind de la HG.49/2011 și pilotat in județele Dolj și Cluj.
Acest model va avea ca priorități protecția și interesul superior al copilului, asumarea unor roluri și responsabilități clar definite printr-un Protocol de colaborare interinstituțională, elaborarea/aplicarea unui Protocol național/standard de interviu pentru audierea/evaluarea copiilor victime ale violenței, după un model internațional validat, testarea unei soluții inovative pentru eficientizarea managementului de caz în protecția copilului – audierea comună a copiilor de către binomul polițist și reprezentant DGASPC și furnizarea unui serviciu social de suport de tip terapie pentru copiii victime ale violenței prin cooperarea furnizorilor publici și privați de servicii sociale.
În prezent, numărul copiilor victime ale violenței în familie din România este în creștere, iar consecințele violenței pe termen, scurt, mediu și lung asupra sănătații fizice și psihice a copiilor impun măsuri urgente pentru un acces prompt la servicii sociale adecvate nevoilor lor de reabilitare și recuperare.

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermendiul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă

Perioada de desfășurare
15Ianuarie 2016 – 14 Ianuarie 2017
Bugetul proiectului
133.375,80 CHF (din care 119.275,80 finantare nerambursabila FDSC/Fonduri Elvetiene)