logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

O Federatie Mai Puternica

SCOPUL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului este „Consolidarea dezvoltării rețelei ONG-urilor din domeniul protecţiei copilului în vederea creşterii contribuţiei acestuia la furnizarea de servicii sociale de calitate pentru copiii din categoria grupurilor vulnerabile, precum şi la o mai bună promovare, protecţie şi monitorizare a Drepturilor Copilului în România.”

OBIECTIVELE PROIECTULUI

⦁ Creşterea capacităţii ONG-urilor din domeniul protecţiei copilului, din România de a construi împreună acțiuni şi instrumente/strategii şi planuri de acțiune care să le faciliteze o mai bună cunoaştere, vizibilitate,interacţiune şi cooperare. Prin activităţile planificate, proiectul va contribui la îmbunătăţirea comunicării interne şi la crearea unui sistem de suport şi cooperare între membrii FONPC activi în acelaşi domeniu de activitate. Crearea unor grupuri de lucru care să reunească sectorial organizaţiile membre, dialogul constant şi continuu atât între ele cât şi cu executivul şi structurile de conducere ale FONPC vor determina o mai bună coordonare a iniţiativelor de advocacy ale FONPC şi creşterea implicării sale în ameliorarea politicilor care îi privesc pe copii.
⦁ Dezvoltarea capacităţii de comunicare, PR şi atragere de fonduri, a ONG-urilor membre ale Federatiei,active în domeniul protecţiei copilului. Serviciile flexibile şi adaptate contextelor locale, inovația şi răspunsul prompt la nevoile copiilor pe care ONG-urile le oferă vor fi mai bine promovate şi comunicate publicului larg, iar problemele urgente ale copiilor vor fi mai rapid adresate.
⦁ Consolidarea capacității de cooperare între membrii Federației şi între FONPC şi alte rețele de ONG-uri din România. Prin acțiuni comune cu alte coaliții şi rețele – mese rotunde, dezbateri, schimburi de experiență – vor constitui prilej pentru schimb de informații, idei şi transferarea de bune practici între ONGuri. Astfel, inițiative cu impact demonstrat vor putea fi cunoscute şi ulterior preluate la nivelul altor comunităţi/grupuri, economisind resurse şi maximizând investiţii deja efectuate în programe de sprijin pentru grupuri vulnerabile de copii.

REZULTATELE AȘTEPTATE ALE PROIECTULUI

⦁ Îmbunătățirea sistemelor de lucru / cooperare în interiorul Federației
⦁ Îmbunătățirea comunicării interne;
⦁ Standardizarea proceselor de colectare, transmitere, organizare, prelucrare și comunicare a informațiilor obținute în teren de organizațiile membre ale federației;
⦁ Crearea unui sistem coerent de suport şi cooperare între membrii FONPC activi în acelaşi domeniu de activitate;
⦁ Vizibilitatea eforturilor organizatiilor neguvernamentale active în domeniul protecției copilului în definirea și calibrarea politicilor publice adresate copiilor şi în sensibilizarea opiniei publice cu privire la nevoile copiilor şi serviciile adresate acestora;
⦁ Intensificarea cooperarii cu alte rețele şi coalitii active în România.

ACTIVITATILE PROIECTULUI

⦁ Crearea şi punerea în funcţiune a patru grupuri tematice în cadrul FONPC; crearea unui instrument electronic de stocare a informaţiilor referitoare la membri (serviciile pe care le oferă, rezultate şi nevoi de sprijin organizaţional); organizare de dezbateri care să aducă în atenţia publicului şi a autorităţilor teme esenţiale în ceea ce priveşte drepturile copilului; elaborarea unui raport privind situaţia copilului în România care să devină instrumentul permanent de colectare a informaţiilor despre realizările şi minusurile sistemului public şi privat de protecţie a copilului.
⦁ Organizarea, în colaborare cu experţi în comunicare, de workshop-uri menite să ajute la îmbunătăţirea comunicării şi a imaginii ONG-urilor; organizare de workshop-uri de comunicare pentru membri ai Consiliilor Directoare ale ONG-urilor pentru îmbunătăţirea activităţilor de advocacy; organizarea de mese rotunde cu reprezentanţi ai mass-media şi ai mediului de afaceri pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite de membri, dar şi pentru creşterea abilităţilor de fundraising; crearea unui portofoliu de imagine pentru FONPC.
⦁ Organizarea de întâlniri regionale care vor facilita schimbul de informaţii şi idei, cât şi de bune practici, între ONG-uri; organizarea unor întâlniri de lucru lunare la sediul FONPC între membri şi consiliul director sau doar între membri pentru identificarea de proiecte comune şi crearea strategiilor de advocacy; organizarea unui eveniment pentru promovarea modelelor de bună practică adresat sectorului neguvernamental; participarea la evenimente sau dezbateri de iniţiate de alte federaţii şi pregătirea unor documente de poziţie în sprijinul iniţiativelor propuse de acestea, dar şi planificarea riguroasă a cooperării cu alte federaţii şi organizaţii.

 

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI

Prin acest proiect Asociatia SOS Satele Copiilor Romania urmareste sa promoveze un model de servicii integrate pentru tineri din grupuri dezavantajate. Proiectul se adreseaza tinerilor din mediul rural si din sistemul de protectia copilului din judetele Sibiu, Bacau, Ilfov si din municipiul Bucuresti si presupune acordarea de servicii integrate unui numar de 245 tineri in baza unor planuri individualizate si a unor planuri de lucru locale. Proiectul pune accent pe parteneriatele incheiPrin instrumentele, resursele şi oportunităţile pe care le va genera în dinamica implementării, proiectul răspunde următoarelor nevoi ale ONG-urilor din domeniul protecţiei copilului: de a se cunoaşte mai bine, de a interacţiona, de a coopera, de a se reuni pentru a schimba experienţe şi transfera bune practici, de a-şi promova organizaţia şi proiectele/serviciile, de a identifica surse de finanţare şi parteneri pentru proiecte lor, de contribui la dezvoltarea unor acţiuni comune în domeniul drepturilor copilului şi la implicarea publicului larg în activitățile inițiate de organizații ale societății civile.

 

Proiect finanţat prin Granturile SEE 2009-2014 în cadrul programului Fondului ONG în România.
Pentru informaţii oficiale despre aceste granturi accesaţi www.eeagrants.org si www.fondong.fdsc.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FDSC şi a Granturilor SEE 2009 – 2014.

 Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

Perioada de desfășurare
1 Aprilie 2015 – 31 Martie 2016
Bugetul proiectului
94.250 Euro (din care 75.000 Euro finanțare nerambursabilă, restul sumei fiind acoperită prin contribuția FONPC)