logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Prevenirea Abuzului Sexual

SCOPUL PROIECTULUI

Proiectul dezvoltat de Novotel Bucarest City Centre si rețeaua hotelieră ACCOR împreună cu Federația ONG-urilor pentru Copil (FONPC își propune informarea publicului larg din România și a industriei hoteliere asupra importanței prevenirii exploatării sexuale a copiilor, a traficului și a turismului sexual la nivel național prin acțiuni comune ale industriei hoteliere, autorităților publice și organizațiilor neguvernamentale din România implicate în protecția drepturilor copilului. Proeictul își propune să aducă împreună principalii actori astfel încât aceștia să conlucreze și să mobilizeze toate resursele disponibile în vederea dezvoltării unui parteneriat durabil între sectorul non-guvernamental,  autorități publice centrale și locale și industria hotelieră în vederea prevenirii și protejării copiilor de exploatarea sexuală, trafic și turismul sexual .

OBIECTIVELE PROIECTULUI

• Dezvoltarea unor parteneriate strategice pentru prevenirii exploatării sexuale a copiilor, a traficului și a turismului sexual la nivel național prin promovarea protocolului de colaborare semnat de către ACCOR, FONPC, ANITP, ANPDCA și IGPC, către alte instituții și organizații in vederea implicării lor in acțiunile de prevenire.
• Informarea comunității, a publicului larg prin intermediul unei campanii naționale de prevenire a exploatării sexuale a copiilor, a traficului și a turismului sexual la nivel național.
• Formarea angajaților din industria hoteliera astfel încât aceștia să poată identifica posibilele cazuri de trafic, turism sexual și exploatare sexuală a copiilor și mai ales pentru a putea raporta cazurile autorităților cu responsabilități în domeniul protecției drepturilor copilului.
• Întărirea cooperării interinstituționale prin crearea unui instrument comun, o metodologie de acțiune în rețeaua inter-instituțională, pluri-disciplinară în vederea prevenirii și intervenției în situații de abuz, trafic, exploatare și turism sexual.
• Dezvoltarea unor parteneriate la nivel european în vederea diseminării rezultatelor proiectului și a identificării de modele de intervenție la nivel european.
⦁ Promovarea la nivel național a unui Cod de Conduită pentru Protejarea Copiilor împotriva exploatării sexuale și a turismului sexual, în vederea prevenirii exploatării sexuale a copiilor și a turismului sexual la nivel național.

REZULTATELE AȘTEPTATE ALE PROIECTULUI

Unitățile hoteliere din rețeaua ACCOR, ONG-0urile și autoritățile publice împreună să contribuie la:
⦁ Stabilirea unor metode și proceduri împotriva exploatării sexuale a copiilor, politici de identificare, intervenție și raportare a cazurilor de abuzuri;
⦁ Formarea și informarea angajaților așa încât aceștia să poată să identifice posibilele cazuri de exploatare sexuală a copiilor, să poată interveni în situațiile confirmate și să raporteze cazurile către autorități pentru rezolvarea lor;
⦁ Includerea unor clauze în contractele comerciale cu partenerii cu privire la drepturile copiilor, valori comune pentru drepturile copiilor care să se reflecte în întregul lanț hotelier, respectiv de respingere și toleranță zero față de exploatarea sexuală a copiilor;
⦁ Oferirea de informații turiștilor cu privire la drepturile copiilor, consecințele abuzului și exploatării, prevenirea acestor evenimente și modul în care să semnalizeze și raporteze cazurile suspecte: fie prin materiale prezentate în hotel, fie prin informări directe, prin angajați, prin evenimente organizate pentru a sensibiliza comunitatea asupra acestor pericole, fie prin colaborări și parteneriate cu instituții și ONG-uri specializate.
⦁ Sprijinirea, colaborare și implicare în prevenirea exploatării sexuale a copiilor, să ofere recomandări, prin mijloacele detaliate la punctul anterior, organizațiilor non-guvernamentale și autorități.
⦁ Realizarea de rapoarte anuale care să conțină detalii privind respectarea criteriilor acestui cod de conduită.

ACTIVITATILE PROIECTULUI

Pentru anul 2016:
• Semnarea Codului de Conduită Cod de Conduită pentru Protejarea Copiilor împotriva exploatării sexuale și a turismului sexual în România de către ACCOR, ORBIS și FONPC
⦁ Formarea inițială a unui număr de 22 de profesioniști din rețeaua hotelieră ACCOR
⦁ Organizarea unei Conferințe de lansare a proiectului și de semnare a Codului la București.

Pentru anul 2017:
⦁ Semnarea unui acord de parteneriat între ACCOR și partenerii săi: FONPC, Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție (ANPDCA), Serviciul de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Direcției Generale București Poliție (DGPMB), Agenția Națională împotriva traficului de ființe umane (ANITP).
⦁ Promovarea acordului de parteneriat către alți parteneri (UNICEF, Ambasada Franței, Asociația
⦁ Hotelierilor, Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției etc) în vederea implicării acestora în acțiunile proiectului. Extinderea acestui protocol către toți actorii interesați.
⦁ Realizarea unei campanii naționale de informare a publicului larg, a comunității. Se vor realiza o serie de materiale informative tipărite și on-line în vederea informării și educării publicului larg și a comunității cu privire la sesizarea cazurilor de abuz, trafic, exploatare și turism sexual cu minori și al responsabilității sociale a companiilor din mediul hotelier și turism pentru a se implica activ în prevenirea acestor fenomene. Campania va beneficia de un spot audio și video ce vor fi promovate în mediul on-line, social-media în principal, dar și la radiourile care vor fi de acord să promoveze benevol mesajul acesteia.
• Formarea angajaților din industria hoteliera astfel încât aceștia să poată identifica posibilele cazuri de trafic, turism sexual și exploatare sexuală a copiilor și mai ales pentru a putea raporta cazul autorităților cu responsabilități în domeniul protecției drepturilor copilului. În mod specific acest proiect își propune să contribuie la formarea personalului hotelier din cadrul rețelei ACCOR (hoteluri Novotel, Ibis, Pullman Bucharest World Trade Center și Mercure Bucharest City Center ), rețea prezentă în România: Constanța, Sibiu și București, pentru a sesiza și raporta suspiciunea sau/și cazurile de copiii exploatați sexual, victime ale traficului sau ale turismului sexual.
• Elaborarea unui plan comun de acțiune al profesioniștilor din industria hotelieră și turism și al autorităților publice (domeniul social, de poliție și justiție) cu scopul de a preveni aceste fenomene dar și de a interveni rapid pentru a proteja drepturile copilului. Stabilirea unui instrument comun, o metodologie de acțiune în rețeaua inter-instiuțională, pluri-disciplinară in vederea prevenirii și intervenției în situații de abuz, trafic, exploatare și turism sexual.
• Crearea unei rețele de intervenție și de formare pentru profesioniștii care lucrează în domeniu pentru a lupta împotriva exploatării sexuale, a traficului și turismului sexual. Organizarea unor ateliere de lucru pentru asistenți sociali, psihologi, ofițeri de poliție și profesioniști care lucrează în industria hoteliera.
• Realizarea unui plan de promovare la nivel european a rezultatelor proiectului: acțiuni la care partenerii acestui proiect vor participa și la acre vor prezenta acest proiect. Realizarea unor materiale de promovare în limba engleză și franceză care să reflecte acțiunile și rezultatele acestui proiect dar și situația din România.

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI

Pentru situațiile în care copiii sunt expuși unui risc de abuz sexual trafic si turism sexual există o serie de profesioniști și instituții care trebuie să intervină și să comunice în același timp și publicului larg informațiile necesare. Profesioniștii implicați sunt: asistenți sociali, mediatori, asistente medicale, psihologi, ofițeri de poliție, preoți, profesori, avocați și medici, iar ca instituții implicate putem enumera: Serviciile Publice de Asistență Socială – la nivel local, Direcțiile Generale de Asistență Socială și protecție a Copilului( DGASPC) – la nivel județean, poliție, școli, spitale, familia lărgită, biserica, instanțele de judecată.
Este foarte important ca toți actorii enumerați mai sus, să știe cum să intervină în mod eficient în situațiile în care copiii sunt expuși riscului de abuz, trafic sau exploatare, să colaboreze în primul rând pentru trasarea unui plan de acțiune comun.

Perioada de desfășurare
Octombrie 2016 – Decembrie 2017
Bugetul proiectului
30.000 Lei