logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Reforma Serviciilor Sociale

SCOPUL PROIECTULUI

Creșterea calității serviciilor sociale oferite persoanelor în situație de risc social,  obiectivele acestuia fiind strâns legate de abordarea unitară a calității practicilor profesionale acordate beneficiarilor de către serviciile sociale, de calitatea managementului resurselor umane și financiare, de capacitatea de a construi parteneriate în rețea, una dintre ocupațiile cheie cu impact în acest sens fiind Managerul de Servicii Sociale (cod COR 112039) și Supervizorul în servicii sociale (cod COR 263513).

OBIECTIVELE PROIECTULUI

⦁ Dezvoltarea capacității organizaționale a serviciilor sociale publice sau private, prin elaborarea standardului ocupațional pentru managerul în servicii sociale, inclusiv a programei de formare, în vederea furnizării unor servicii de calitate.
⦁ Creșterea performanțelor profesionale și organizaționale în cadrul serviciilor sociale private sau publice, prin elaborarea standardului ocupațional supervizorul în servicii sociale, inclusiv a programei de formare, în vederea prevenirii epuizării profesionale (burnout) și implicării active a profesioniștilor în servicii de calitate.
⦁ Creșterea gradului de implicare a membrilor FONPC și a serviciilor publice de asistență socială în vederea creșterii calității serviciilor și a consolidării organizaționale prin organizarea unor activități de advocacy pentru promovarea managementului și a supervizării în serviciile sociale.
⦁ Creșterea calității serviciilor publice și private de asistență socială și a performanțelor organizaționale, precum și profesionalizarea serviciilor și creșterea performanțelor profesionale ale profesioniștilor, prin pilotarea unor sesiuni de formare pentru managerii de servicii sociale și supervizorii în serviciile sociale.

 

REZULTATELE AȘTEPTATE ALE PROIECTULUI

⦁ Două standarde ocupaționale: pentru managerul de servicii sociale și pentru supervizorul în servicii sociale redactate și depuse spre validare și aprobare la ANC
⦁ Programa de formare și curriculum pentru standardele ocupaționale elaborate și depuse către aprobare la ANC
⦁ Profesioniștii din sistemul public, privat și universitar consultați și implicați în ameliorarea standardelor ocupaționale
⦁ Pilotarea unui curs de formare de manager în servicii sociale și un curs de formare pentru supervizorul în servicii sociale organizate în rândul ONG-urilor membre ale FONPC și autorităților publice, cu sprijinul mediului Universitar
⦁ Organizarea de mese rotunde în București și în țară pentru promovarea managerului și a supervizorului în servicii sociale
⦁ Conferință de presă organizată cu mass media pentru promovarea celor două standard ocupaționale
⦁ Întâlniri cu factori de decizie: Parlament și Guvern
⦁ Ședințe de echipă pentru planificarea activităților, monitorizarea și evaluarea proiectului,
⦁ Cel puțin un document de planificare și de monitorizare
⦁ Cel puțin două rapoarte financiare și narative ale proiectului

ACTIVITATILE PROIECTULUI

⦁ Organizarea a două grupuri de lucru în vederea elaborării standardului ocupațional pentru managerul în serviciile sociale și a celui pentru supervizorul în servicii sociale și elaborarea curriculumului de formare pentru ambele standarde
⦁ Elaborarea documentelor și managementul administrativ în vederea aprobării standardelor ocupaționale (verificarea documentației, validarea documentației și depunerea spre avizarea standardului)
⦁ Pilotarea unei sesiuni de formare pentru fiecare din cele două standarde ocupaționale – participanții vor fi profesioniștii din serviciile publice și din cadrul ONG-urilor
⦁ Conferință de presă – se va organiza într-un moment în care FONPC și partenerii vor considera că este oportună o astfel de acțiune (probabil când vor fi lansate standardele ocupaționale)
⦁ Întâlniri cu reprezentanții Parlamentului și ai Guvernului pe tematica abordată de proiect
⦁ Organizarea de consultări cu peste 150 de profesioniști din domeniu (personal din conducerea serviciilor organizate de DGASPC – șef de centre, șef de servicii, Directori de DGASPC, Directori sau manageri de programe din cadrul ONG-urilor, profesioniști din conducerea SPAS-urilor și a serviciilor dezvoltate de SPAS-uri, formatori din domeniu/centre de formare, autorități centrale și mediul universitar.
⦁ Consultările vor fi făcute atât pentru standardul ocupațional pe managerul în servicii sociale, cât și pe cel de supervizor.
⦁ Două mese rotunde organizate în București și în țară pentru promovarea managerului și a supervizorului în servicii sociale

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI

⦁ Proiect implementat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil – FONPC, în parteneriat cu Reprezentanța UNICEF în România
⦁ Proiectul beneficiază de sprijinul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Organizația Umanitară Concordia, Fundația Internațională pentru Copil și Familie ”Dr. Alexandra Zugrăvescu”, Hope and Homes for Children România, SERA România, Fundația Serviciilor Sociale Bethany și Asociația Română a Supervizorilor.
⦁ Proiectul își dorește să ajungă prin acțiuni directe: grupuri de lucru, întâlniri, mese rotunde, conferință, întâlniri cu factori de decizie, formări, consultări publice on-line, conferință de presă, la peste 500 de profesioniști din întreaga țară, la mass media, factori de decizie și beneficiari.

Perioada de desfășurare
Noiembrie 2016 – Decembrie 2017
Bugetul proiectului
291.630 Lei