logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Rolul ONG-urilor în Îngrijirea Alternativă

SCOPUL PROIECTULUI

Este acela de a contribui la îmbunătăţirea cadrului în care funcţionează ONG-urile îndeosebi în ceea ce prive
şte finanţarea serviciilor sociale.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

⦁ Până la sfarşitul proiectului, autorităţile publice participante la proiect vor înţelege mai bine rolul ONG-urilor în îngrijirea alternativă a copiilor şi vor fi mai deschise către un parteneriat eficient cu acestea, care să presupună inclusiv acordarea standardului de cost pentru copiii plasaţi în serviciile ONG-urilor.
⦁ De asemenea ONG-urile participante în proiect vor cunoaşte cum să răspundă mai bine nevoilor locale identificate de autorităţile publice şi vor fi mai deschise către un parteneriat eficient cu acestea.
⦁ Totodată, SOS Satele Copiilor România îşi va întări capacitatea în domeniul voluntariatului, prin dezvoltarea unui sistem pentru recrutarea, formarea și sprijinirea voluntarilor.

 

REZULTATELE AȘTEPTATE ALE PROIECTULUI

⦁ 1 parteneriat durabil stabilit cu partenerii proiectului – SOS Norvegia şi Federatia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil
⦁ Un raport final de analiză elaborat şi aprobat de echipa de proiect
⦁ 8 întâlniri regionale organizate • 160 persoane participante la intâlniri
⦁ 90% din participanţi multumiţi de discuţiile din cadrul întâlnirilor
⦁ 70% din participanţi declară faptul că au conştientizat mai bine provocările celeilalte părţi şi sunt mai deschişi dialogului şi găsirii de soluţii
⦁ 90% din participanţi declară faptul că au inţeles importanţa şi susţin măsurile propuse prin proiect în vederea creşterii sustenabilităţii financiare a ONG-urilor
⦁ Cel puţin 5 organizaţii participante la întâlniri îşi vor exprima intenţia de a deveni membru FONPC
⦁ Un document de poziţie elaborat şi care conţine măsuri concrete privind creşterea sustenabilităţii financiare a ONG-urilor active în domeniul îngrijirii alternative a copiilor
⦁ Cel puţin 30 de răspunsuri de feedback primite pe marginea documentului de poziţie
⦁ Cel puţin 90% din feedback –ul primit este unul favorabil
⦁ O sesiune de formare de 4 zile organizată pentru 12 persoane din SOS România
⦁ 90% din participanţi declară faptul că informaţiile primite vor fi imediat folosite în activitatea curentă şi că astfel le-a fost îmbunătăţită munca
⦁ O strategie şi un plan de acţiune privind voluntariatul elaborate şi aprobate de echipa naţională de management a SOS Satele Copiilor România
⦁ 2 evenimente privind promovarea proiectului şi a rezultatelor obţinute sunt organizate
⦁ 80 persoane sunt informate direct cu privire la proiect prin intermediul evenimentelor organizate
⦁ Un plan de măsuri pentru asigurarea sustenabilităţii rezultatelor proiectului elaborat şi prezentat în cadrul conferinţei finale
⦁ 90% din participanţii la conferinţa finală declară faptul că proiectul a contribuit la îmbunătăţirea cadrului în care functionează ONG-urile din domeniu
⦁ 90% din participanţi declară faptul că au înţeles importanţa şi susţin măsurile propuse prin proiect în vederea creşterii sustenabilităţii financiare a ONG-urilor

ACTIVITATILE PROIECTULUI

⦁ Elaborarea unei analize privind implicarea actuală a ONG-urilor în îngrijirea alternativă a copiilor
⦁ Organizarea a 8 întâlniri regionale cu participarea reprezentanţilor ONG-urilor şi ai autorităţilor publice
⦁ Elaborarea unui document de poziţie privind rolul ONG-urilor în îngrijirea alternativă a copiilor
⦁ Elaborarea strategiei şi a planului de acţiune al Asociaţiei SOS Satele Copiilor România în domeniul voluntariatului
⦁ Desfăşurarea a două evenimente de promovare în cadrul proiectului (o conferinţă de lansare a proiectului şi o conferinţă de închidere a proiectului cu tema „Ingrijire alternativă – rolul organizaţiilor neguvernamentale”).

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI

Proiectul implementat de SOS Satele Copiilor România contribuie la îmbunătăţirea cadrului în care funcţionează ONG-urile active în domeniul îngrijirii alternative a copiilor. Numărul copiilor aflaţi în serviciile furnizorilor privaţi este mic şi astfel este utilă o analiză privind cauzele acestei situaţii. Există un potenţial privind creşterea gradului de implicare al ONG-urilor, dar acesta poate fi valorificat numai printr-un parteneriat eficient cu autorităţile publice, prin dezvoltarea unui mecanism clar de cooperare şi prin stabilirea unui mecanism corect de finanţare. Toate aceste aspecte sunt adresate prin proiect şi vor fi integrate într-un document de poziţie discutat şi agreat cu autorităţile locale şi centrale. Proiectul va fi implementat în parteneriat cu FONPC, care va avea un rol important în realizarea tuturor activităţilor proiectului, precum şi cu SOS Norvegia care va contribui la proiect prin asigurarea cofinanţării proiectului şi a bunei guvernări, precum şi prin punerea la dispoziţia echipei de proiect a unor materiale relevante.

Proiectul are şi o componentă de dezvoltare organizatională în vederea creşterii capacităţii SOS Satele Copiilor România în domeniul voluntariatului.

 

Perioada de desfășurare
1 Aprilie 2015 – 31 Martie 2016