logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Servicii Integrate Oferite Tinerilor

SCOPUL PROIECTULUI

Proiectul contribuie la imbunatatirea serviciilor oferite tinerilor din grupuri dezavantajate (tineri din mediu rural si tineri din sistemul de protectia copilului) din judetele Bacau si Sibiu si din regiunea Bucuresti-Ilfov in vederea unei mai bune integrari socio-profesionale.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

⦁ Imbunatatirea abilitatilor de viata si a sanselor de integrare pe piata muncii pentru 245 tineri beneficiari ai proiectului
⦁ Cresterea capacitatii actorilor inplicati in furnizarea de servicii tinerilor de la nivel local si judetean
⦁ Crearea unor retele locale si judetene care sa raspunda mai bine nevoilor tinerilor prin utilizarea metodologiilor dezvoltate in cadrul proiectului

 

REZULTATELE AȘTEPTATE ALE PROIECTULUI

⦁ A fost organizat evenimentul de lansare in data de 31 martie 2015;
⦁ Au fost incheiate parteneriate incheiate cu DGASPC Sibiu, Sector 3, Sector 2 si Sector 5, cu primarii din judetele Sibiu (Rosia, Chirpar, Vurpar) si Bacau (Blagesti, Hemeius, Letea Veche, Saucesti, Girleni si Racova), precum si cu scoli din judetul Bacau;
⦁ Au fost inscrisi in proiect peste 245 tineri din mediul rural si din sistemul de protectia copilului (aflati in plasament la rude, la asistenti maternali sau in servicii de tip rezidential publice sau private);
⦁ A fost elaborat un studiu pentru a cunoaste mai bine nevoile tinerilor din mediu rural si din sistemul de protectia copilului din judetele Bacau si Sibiu si din regiunea Bucuresti-Ilfov si pentru o mai buna fundamentare a masurilor prevazute in proiect
⦁ 23 specialisti din cadrul Asociatiei SOS Satele Copiilor Romania, din DGASPC-urile din judetele vizat si din autoritatile de la nivel local au fost certificati ANC in ocupatia de consilier vocational;
⦁ 17 specialisti si-au imbunatatit abilitatile in domeniul metodelor si instrumentelor non-formale in lucrul cu tinerii;
⦁ Aproape toti tinerii inscrisi in proiect au fost consiliati vocational, utilizandu-se in acest sens si testele SDS Holland si JVIS
⦁ O parte din tinerii inscrisi in proiect au fost consiliati psihologic;
⦁ O parte din parintii tinerilor inscrisi in proiect au beneficiat de activitati de grup si de consiliere;
⦁ Au fost organizate 12 excursii la care au participat tinerii inscrisi in proiect. Excursiile au fost organizate la Busteni- Sinaia, Crivat – judetul Calarasi, Aventura Park Brasov, Cheile Bicazului, Risnov, Targu Ocna, Praid – Sighisoara, Turda, Paltinis. Tinerii au participat la cel putin 2 excursii pe perioada proiectului;
⦁ 78 de tineri au beneficiat de meditatii la diferite materii (romana, matematica, engleza, franceza, istorie, informatica) pentru a obtine rezultate bune la examene sau pentru a reduce riscurile de corigenta/repetentie. Beneficiind de acest suport, o parte din tineri au obtinut rezultate deosebite la examenul de BAC;
⦁ Au fost elaborate manuale pentru specialistii care lucreaza cu tineri in domeniile: Educatie pentru sanatateEducatie financiara, AnteprenoriatDezvoltare personala si Agricultura si Cresterea animalelor si au fost organizate 23 sesiuni de informare la care au fost invitati sa participe tinerii inscrisi in proiect si specialistii care lucreaza cu tineri;
⦁ Asociatia SOS Satele Copiilor Romania a depus cererea de a deveni furnizor acreditat pentru oferirea de servicii de informare si consiliere profesionala;

In data de 13 mai, in urma unei aplicatii depuse de Asociatia SOS Satele Copiilor Romania, a fost semnat un act aditional la contract si, astfel, au fost adaugate activitati noi (activitati PLUS) si a fost prelungit proiectul pana la data de 31 octombrie 2016.
⦁ 15 specialisti din cadrul Asociatiei SOS Satele Copiilor Romania, FONPC (partenerul proiectului), DGASPC Sibiu si Ministerul Tineretului si Sportului au participat in perioada 6-10 iunie 2016 la o vizita de studiu in Norvegia, organizata cu sprijinul deosebit al partenerului norvegian SOS Children’s Villages Norway (activitate PLUS) .
⦁ Au fost elaborate metodologii de lucru privind lucru cu tinerii din grupuri dezavantajate – tinerii din mediu rural si tinerii din sistemul de protectia copilului
⦁ In data de 19 ianuarie 2017, a fost organizata o conferinta cu tema “Tinerii pe drumul catre o viata si un loc de munca decente”

 

ACTIVITATILE PROIECTULUI

⦁ Elaborarea unui studiu privind nevoile tinerilor din mediu rural si din sistemul de protectia copilului in judetele Sibiu si Bacau si din regiunea Bucuresti Ilfov
⦁ Acreditarea Asociatiei SOS Satele Copiilor Romania ca furnizor de servicii specializate de informare si consiliere pe piata muncii
⦁ Selectia beneficiarilor proiectului si incheierea de parteneriate
⦁ Actiuni adresate specialistilor
⦁ Elaborarea planurilor de lucru pentru fiecare locatie
⦁ Furnizarea de servicii integrate oferite tinerilor in baza planurilor individualizate si a planurilor de lucru pentru fiecare locatie
⦁ Elaborarea unei metodologii de lucru privind lucru cu tinerii din grupuri dezavantajate – tinerii din mediu rural si tinerii din sistemul de protectia copilului
⦁ Activitati de promovare si comunicare

 

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI

Prin acest proiect Asociatia SOS Satele Copiilor Romania urmareste sa promoveze un model de servicii integrate pentru tineri din grupuri dezavantajate. Proiectul se adreseaza tinerilor din mediul rural si din sistemul de protectia copilului din judetele Sibiu, Bacau, Ilfov si din municipiul Bucuresti si presupune acordarea de servicii integrate unui numar de 245 tineri in baza unor planuri individualizate si a unor planuri de lucru locale. Proiectul pune accent pe parteneriatele incheiate la nivel local si judetean, pe mobilizarea resurselor existente la nivelul autoritatilor, comunitatilor si a tinerilor si raspunde nevoilor identificate la nivel local. Proiectul va fi implementat de Asociatia SOS Satele Copiilor Romania in parteneriat cu Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil. Promotorul de proiect are o experienta de mai bine de 15 ani in furnizarea de servicii tinerilor separati de parinti si de mai bine de 6 ani in furnizarea de servicii tinerilor din mediu rural, iar prin acest proiect isi propune o extindere si o dezvoltare a serviciilor oferite pana in prezent. Partenerul va fi implicat in toate activitatile proiectului si va contribui in mod semnificativ la cele care presupun elaborare de studii, metodologii, promovare si advocacy.

 

NOUTATI

Asociatia SOS Satele Copiilor Romania relanseaza procedura de atribuire a contractului/contractelor de Servicii de elaborare materiale de instruire si de sustinere sesiuni de informare tineri – lot 1 „Educatie pentru sanatate”, lot 2 „Educatie financiara”, lot 3 „Anteprenoriat”, lot 4 „Dezvoltare personala” si lot 5 „Agricultura si cresterea animalelor”.

Raspunsuri la clarificari: set 1set 2, set 3set4set5

 

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.
Pentru informaţii oficiale despre aceste granturi accesaţi www.eeagrants.org şi www.granturi-corai.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009 – 2014.

Perioada de desfășurare
21 Ianuarie 2015 – 31 Decembrie 2016
Bugetul proiectului
1.859.160 lei (90% Grant SEE si 10% cofinantare SOS Satele Copiilor Romania)

 

Zona de derulare a proiectului