logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Strategia pentru Educație Parentală

SCOPUL PROIECTULUI

Scopul acestui proiect este îmbunătățirea politicilor naționale în domeniul educației si crearea unui cadrul legal privind dezvoltarea educatiei parentale in Romania.
Proiectul vizeaza actualizarea demersurilor făcute de Fundația Copiii Noștri, UNICEF și Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice perioada 2007 – 2008 pentru crearea unei prime variante a Strategiei Naționale pentru Educație Parentală.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

⦁ Aria geografică de cuprindere a proiectului va fi cât mai largă, activitățile urmând să se desfășoare în fiecare dintre zonele economico-geografice ale țării, sau să grupeze câte două zone adiacente.

 

REZULTATELE AȘTEPTATE ALE PROIECTULUI

⦁ Să sprijinim părinții în vederea respectării interesului superior al copilului înseamnă să creăm o nouă cultură a familiei, bazată pe dialog, cunoaștere și participare și să oferim șanse egale tuturor copiilor, dându-le oportunitatea să devină cetățeni europeni activi și respectați.
⦁ Crearea unei prime variante a Strategiei Naționale pentru Educație Parentală.

ACTIVITATILE PROIECTULUI

⦁ Activitatile se vor concentra pe valorizarea experienţei şi a know-how–ului partenerului elveţian în acest domeniu şi pe crearea unui cadru legal coerent pentru asigurarea educaţiei parentale în România. Vor avea loc următoarele activități: 4 seminarii de formare pentru profesionişti români de către formatori din Elveţia, editarea unor materiale de educație parentală adresate părinților și profesioniștilor, o campanie de informare a persoanelor de decizie şi a societăţii civile referitor la necesitatea adoptării unui cadru organizat pentru asigurarea serviciilor de suport şi educaţie parentală: 3 conferințe, 8 mese rotunde, 16 întâlniri în comunități rurale sau orașe mici, elaborarea unui „Ghid adresat profesioniștilor care lucrează cu părinții”.
⦁ Proiectul prevede si actualizarea, după aproximativ 5 ani a studiului cu privire la necesitatea educației parentale, așa cum va reieși din părerile persoanelor de decizie, ale părinților si a profesionistilor care vor fi intervievați.
⦁ Întreaga activitate de elaborare a Strategiei Naționale de Educație Parentală va fi realizată prin contribuția unui Comitet de Coordonare din care actualmente fac parte 13 membri: reprezentanți ai autorităților guvernamentale din domeniul educației, protecției și sănătății copilului, reprezentanți UNICEF, profesori universitari, reprezentanţi ai societăţii civile, experţi independenţi. Toţi membrii Comitetului de coordonare sunt profesionişti cu o lungă experienţă în domeniul educaţiei parentale și a căror contribuţie la elaborarea Strategiei Naţionale de Educaţie este deosebit de importantă. Selecţia membrilor Comitetului de Coordonare s-a făcut prin invitaţii directe adresate profesioniştilor respectivi, iar pentru reprezentanţii ministerelor s-a solicitat acordul şi nominalizarea acestora de către conducerea superioară a instituţiilor respective.
⦁ Activitatea Comitetului de coordonare este susţinută de Reprezentanța UNICEF în România care oferă atât asistenţa tehnică, cât şi susţinerea financiară a participării membrilor comitetului care se deplasează de la distanţă pentru a participa la întâlniri.
⦁ Comitetul de Coordonare se va reuni pe parcursul proiectului în 10 întâlniri, la fiecare două luni, în perioada iunie 2015 – ianuarie 2017. Până în prezent au avut loc 8 întâlniri ale Comitetului de coordonare. Conţinutul şi deciziile fiecărei întâlniri sunt consemnate în „Minutele” respective şi transmise tuturor membrilor. Fundaţia Copiii Noştri are rolul de secretariat şi de „placă turnantă” pentru difuzarea informaţiilor respective.

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI

Proiectul se bazează pe parteneriatul formal cu organizația „FORMATION DES PARENTS- CH” (Lausanne, Elveția) și parteneriatul cu Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC). Implementarea proiectului se va face în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării Stiintifice, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopții (ANPDCA), Ministerul Sănătății, autorități locale, Direcții Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului, Inspectorate Școlare județene, primării. În proiect se va colabora și cu alte organizații din Elveția („Formation des parents” – Fribourg, „Ecole des parents de Geneve”) și cu Federația Internațională pentru Educație Parentală (FIEP).

Perioada de desfășurare
Octombrie 2016 – Decembrie 2017
Bugetul proiectului
30.000 Lei