logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Creșterea eficacității sistemului de protecție specială a copilului printr-o mai bună utilizare a metodei managementului de caz

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă!

 

Sistemul de protecție a copilului, reprezentat de serviciile primare, de prevenire și de serviciile specializate, de îngrijire alternativă, necesită intervenții corelate pentru a ne putea aștepta la schimbări sustenabile privind creșterea calității vieții copiilor în situații de risc. Astfel, toate demersurile legate de dezinstituționalizare, de închidere a instituțiilor mari și de dezvoltare a serviciilor comunitare este nevoie să fie acompaniate de operaționalizarea unor principii fundamentale, sub forma metodologiilor de lucru și a ghidurilor practice, și de programe de formare, inițială și continuă, și de supervizare a personalului. Astfel, prin acest proiect ne propunem să contribuim la operaționalizarea principiilor necesității, adecvării și a participării copiilor și a familiilor acestora prin revizuirea legislației privind aplicarea metodei managementului de caz în domeniul protecției copilului.

 

Primul act normativ care a reglementat si introdus oficial metoda managementului de caz în domeniul protecției copilului este din 2006 (Ordinul ANPDC nr.288/2006). Sunt 14 ani de atunci, timp în care au fost adoptate noi acte normative atât la nivel național, în domeniul protecției copilului (Hotărârea nr. 691/2015 – ref. la copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate și la colaborarea DGASPC-SPAS, HG 502/2017 ref la organizarea și funcționarea CPC, Ordinele nr.25, 26, 27 și 81/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile pentru copii etc.), și în domeniul social (ORDIN Nr. 393/630/4236/2017 ref la serviciile comunitare integrate, Ordin nr.1218/2019 ref la standardele minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protectia persoanelor adulte cu dizabilități etc.), cât și la nivel international (Liniile de îndrumare ONU privind îngrijirea alternativă a copiilor – 2009, Linii directoare privind reintegrarea copiilor, 2016, Rezoluția ONU privind protecția și promovarea depturilor copilului – 2019 etc.).

Totodată, aproape fiecare analiză/raport/studiu elaborate în ultimii ani subliniază faptul că sunt numeroase dificultăți în aplicarea metodei managementului de caz. Dintre acestea, menționăm:

  • nr mare de cazuri repartizate unui manager de caz (2013)
  • copii aparținând unor grupuri de frați au manageri de caz diferiți (2016)
  • există diferențe de abordare între manageri de caz (2016)
  • realizarea managementului de caz de către furnizorii privați este insuficient reglementată și nu este costificată (2017)
  • peste 30% dintre copiii din centrele de plasament au avut 3-9 manageri de caz (2018)
  • timp insuficient alocat interacțiunilor cu copiii și cu părinții acestora din cauza numărului mare de documente ce trebuie completate/întocmite (2020)

Toate aceste dificultăți contribuie la intrarea anuală în sistem a unui număr constant de 10.000 de copii, la durata mare de ședere a copiilor în îngrijire alternativă (peste 7,5 ani), la ieșirea neplanificată și nepregătită a tinerilor din îngrijire etc.

 

SCOPUL PROIECTULUI

Prin proiect vom contribui la creșterea calității serviciilor oferite copiilor din grupuri vulnerabile (peste 100.000 copii care și-au pierdut sau sunt în situație de risc de a pierde îngrijirea părintească) prin îmbunătățirea modului în care este utilizată metoda managementului de caz. Utilizarea îmbunătățită a metodei va presupune o abordare participativă (implicarea beneficiarilor din grupurile vulnerabile), integrată (acces la servicii sociale, educaționale și medicale) și individualizată.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

  1. Elaborarea standardelor minime obligatorii privind utilizarea metodei managementului de caz în domeniul protecției copilului, în termen de 18 luni, prin participarea a cel puțin 96 copii și părinți din grupuri vulnerabile, 100 specialiști din servicii publice și private, din domeniul social, educațional și medical, a 60 manageri de caz și a 10 decidenți de la nivel național și județean/local. Totodată, structurile asociative și organizațiile profesionale vor fi implicate în acest proces.
  2. Dezvoltarea capacității a cel puțin 60 de profesioniști care utilizează metoda managementului de caz, în termen de 13 luni de la debutul proiectului, prin participarea la sesiuni de formare de 3 zile organizate pe baza standardelor revizuite. Această activitate va avea o abordare multi-stakeholder, la cursurile de formare, ONG-urile vor asigura conexiunea între toți actorii: ONG-uri, autorități și instituții publice locale și centrale, organizații profesionale și structuri asociative.
  3. Derularea unei campanii de advocacy având ca scop promovarea proiectului de standarde minime obligatorii privind utilizarea metodei managementului de caz, în termen de 18 luni. Campania de advocacy va avea ca scop convingerea decidenților de a adopta standardele minime, așa cum au fost ele elaborate în cadrul proiectului și se va derula în baza unui plan de advocacy. Ca instrumente de advocacy vom folosi întâlniri cu factorii interesați (MMPS, ANDPDCA, CNASR, CTI, directori DGASPC) și scrisori.

Proiect derulat de Asociația SOS Satele Copiilor România, în partneriat cu Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit, Federația ONG-urilor pentru copil și SOS Children’s Villages Norway, și beneficiază de o finanțare de 99.987,43 euro prin programuul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

 

DURATA PROIECTULUI

18 luni (1 mai 2021 – 31 octombrie 2022)

 

BUGETUL PROIECTULUI

108.404,75 euro, din care finanțare nerambursabilă 99.987,43 euro și cofinanțare 8.417,32 euro