logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

“Forma schimbării” Tinerii și FONPC – dialog pentru schimbare

Play Video about Parents holding hands of smiling child

Context

În contextul reducerii capacității de advocacy a ONG-urilor pe parcursul anului 2018 drept consecință a relațiilor deteriorate cu guvernanții (Indexul Sustenabilitătii OSC Romania 2018, FDSC), dar și dat fiind faptul că România se confruntă cu unul dintre cele mai mari riscuri de sărăcie și excluziune socială a populației la nivel european ( 35,7% din populație și 40,9% dintre copii se află în risc de sărăcie și excluziune socială în 2017 – EUROSTAT, 2019) serviciile sociale care să răspundă nevoilor persoanelor din grupurile vulnerabile reprezintă o necesitate.

 

Proiectul “Forma schimbării” Tinerii și FONPC – dialog pentru schimbare își propune creșterea gradului de coordonare a membrilor FONPC pentru a se implica activ și a încuraja participarea tinerilor la dialogul cu autoritățile publice, la monitorizarea și influențarea politicile publice ce vizează drepturile omului/copilului, prin crearea unor instrumente de monitorizare a respectării drepturilor copilului, a unor mecanisme de sesizare și alertă, prin activități de tip watchdog și advocacy si prin promovarea Raportului alternativ cu privire la respectarea Drepturilor Copilului, dar și prin crearea Consiliului Tinerilor FONPC ce va participa la activitățile de advocacy, de programare strategică și de luare a deciziilor la nivelul Federației. Astfel se va asigura un mediu mai accesibil, transparent, participativ în procesul decizional la nivel local și central, atât pentru tineri, cât și pentru profesioniști pentru îmbunătățirea politicilor publice și adaptarea lor la nevoile actuale

 

Proiectul are în vedere profesionalizarea modului de monitorizare a drepturilor copilului și a mecanismelor de raportare și va avea activități ca:

  • implicarea tinerilor și a copiilor într-un Consiliu al tinerilor
  • elaborarea unui raport alternativ al copiilor
  • acțiuni de advocacy.

 

Scopul este îmbunătățirea cadrului legislativ și a politicilor publice pentru o mai bună protecție și participare a copiilor și a tinerilor la viața publică. Acest proiect este cu atât mai important cu cât abuzurile împotriva copiilor din România sunt o problemă gravă și sistemică.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea capacității FONPC și a organizațiilor membre de a se implica activ și de a încuraja participarea tinerilor la elaborarea și monitorizarea politicilor publice ce vizează copiii, la dialogul cu autoritățile publice și la influențarea deciziilor privind drepturile copilului, ale persoanelor vulnerabile sau cu risc de marginalizare/excluziune, cu scopul de a responsabiliza autoritățile, instituțiile și factorii de decizie și de a contribui la o cultură democratică la nivel local/național.

 

Obiectivele specifice:

         Obiectivul nr.1:

Întărirea capacității membrilor Federației de a avea o reacție rapidă la noile politici publice din Romania/UE, la încălcări ale drepturilor copilului, dar și consolidarea culturii participative

și de conștientizare civică prin crearea a 5 instrumente de monitorizare a respectării drepturilor copilului și a unor mecanisme de sesizare, raportare și alertă pe 5 tematici prioritare și minimum 2 activități de tip watchdog, advocacy la nivel local și central și prin promovarea Raportului alternativ

         Obiectivul nr.2:

Creșterea implicării și participării eficiente a tinerilor în monitorizarea drepturilor copilului, activități de advocacy, programare strategică și în procesele de luare a deciziilor la nivelul FONPC prin crearea Consiliului Tinerilor (CT_FONPC) care va asigura integrarea vocii copiilor/tinerilor ce provin din rândul ONG-urilor membre ale FONPC în dialogul cu autoritățile publice și factorii de decizie, promovarea valorilor democrației și a dreptului la participare în deciziile care îi privesc

         Obiectivul nr.3:

Consolidarea capacității de cooperare între membrii și tinerii Consiliului Tinerilor al FONPC în vederea implementării unei campanii de advocacy cu privire la îmbunătățirea cadrului legal în domeniul drepturilor copilului/omului prin atragerea de campioni (personalități, profesioniști) care să asigure accesul persoanelor vulnerabile sau cu risc de marginalizare și excluziune la servicii de calitate în comunitate și respectarea drepturilor fundamentale ale democrației participative.

         Obiectivul de dezvoltare organizatională:

Întărirea capacității organizaționale a FONPC în vederea creșterii eficienței organizaționale, prin acțiuni de team building ale echipei Federației cu Consiliul Director pentru a servi mai bine intereselor și nevoilor membrilor FONPC. Implicarea echipei FONPC, a celor 9 membri ai Consiliului Director și a cel puțin 30 de organizații membre ale FONPC în realizarea strategiei FONPC 2021-2025, precum și în realizarea unor proceduri eficiente de management care să includă reguli și proceduri coerente.

Proiectul este derulat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil și beneficiază de finanțare în valoare de 277786 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestei pagini nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro .