logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Susținerea parentalității în scopul prevenirii violenței și al consumului excesiv de alcool”

Scopul proiectului

Programul ” Susținerea parentalității în scopul prevenirii violenței și al consumului excesiv de alcool” își propune prevenirea consumului excesiv de alcool și a violenței în contextul consumului excesiv de alcool, prin dezvoltarea competențelor parentale, promovarea bunelor tratamente, a metodelor pozitive de educație în rândul familiilor din România. Programul dorește, de asemenea, să sprijine formarea profesioniștilor din domeniul educației, parentalității și din domeniul social, care să contribuie la sprijinirea părinților astfel încât să fie prevenit abuzul împotriva copiilor și consumul excesiv de alcool și să se creeze un mediu favorabil vindecării, rezilienței.

Obiectivele proiectului

  • Îmbunătățirea mediului de viață al copiilor prin susținerea parentalității și creșterea capacității adulților din jurul lor de a înțelege și de a le respecta nevoile prin organizarea unei campanii online dedicată părinților și celor care îngrijesc copii între 12-18 ani și a unor ateliere pentru părinți în cele 8 județe în care activează proiectul.
  • Îmbunătățirea capacității profesioniștilor din sistemul de educație și a părinților pentru promovarea bunelor tratamente în școală și familie, în vederea unei bune dezvoltări a copiilor, a prevenirii violenței și a consumului excesiv de alcool în familie și a prevenirii consumului de alcool în rândul minorilor

 

Beneficiile companiei

Susținerea derulării acestui proiect în comunitate:

  • Contribuie la o schimbare semnificativă a viitorului copiilor și tinerilor prin crearea unor factori de reziliență și prin promovarea bunelor tratamente și a practicilor educaționale pozitive;
  • Sensibilizează părinții pentru prevenirea consumului de alcool și a violenței;
  • Are un impact social mare prin informarea grupului țintă: părinți şi profesioniști în educație timpurie, învățători şi profesori;
  • Contribuie la dezvoltarea comunității în jurul copilului și a familiei, prin colaborarea inter-instituțională.

Finanțator: Ursus Breweries

Expert colaborator: Daniela Gheorghe

Beneficiari: Peste 240 de părinți de adolescenți cu vârste între 12-18 ani din cele 8 județe în care proiectul își va derula activitățile; peste 100 de profesioniști care lucrează în sistemul Step by Step, in școli din sistemul public de educație școlară, profesioniști din domeniul educației.

Perioada desfășurării proiectului: decembrie  2020 – decembrie 2021