logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Anunț Recrutare - Expert în vederea realizării și facilitării procesului de elaborare a stategiei FONPC

Anunț

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copii recrutează Expert în vederea realizării și facilitării procesului de elaborare a stategiei FONPC asumată prin  proiectul “Forma schimbării” Tinerii și FONPC – dialog pentru schimbare derulat prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

 

Expertul facilitator va organiza intalniri de lucru cu membrii federației, va propune atât o lista de stakeholderi, precum și intalniri cu aceștia în scopul identificării celor mai importate obiective ce urmează a fi stabilite și inserate în stategia FONPC.

 

Rezultatul estimat este reprezentat de elaborarea Strategiei FONPC pentru perioada 2022 -2026 care va fi aprobata de către Adunarea Generala a FONPC

 

 

Responsabilitățile Expertului facilitator grup:

  • Organizează și conduce întâlnirile de lucru ale GTL.
  • Se asigură informațiile rezultate în urma întâlnirilor a GTL vor fi inserate in draftul strategiei;
  • Este responsabil pentru pentru atingerea obiectivului GTL-ului, respectiv elaborarea strategiei.
  • Asigură comunicarea GTL, asigură legătura membrilor GTL cu echipa de proiect, executivul FONPC și Consiliul Director al FONPC. Participă la întâlnirile GTL și reprezintă GTL în fata echipei de proiect, a executivului și a CD a FONPC:
  • prezintă rezultatele GTL, și alte documente în funcție de cerințele CD și executivului FONPC.
  • Realizează chestionare și le aplica membrilor GTL pentru identificarea obiectivelor principale ale strategiei.
  • participa activ la elaborarea Strategie
  • Elaborează și transmite spe aprobare CD și Adunării Generale strategia FONPC

 

 

Candidații vor transmite FONPC o propunere de colaborare precum și CV -ul până cel târziu la data de 06 decembrie 2021 orele 16,00, o condiție definitorie este aceea de a avea expertiză profesională în domeniul pe care urmează să-l coordoneze.

 

Persoanele selectate vor fi contractate prin contracte de tip drepturi de autor pe o perioada de 3 luni cu posibilitatea prelungirii lui în funcție de momentul derulării Adunării Generale a FONPC

Proiectul “FORMA SCHIMBĂRII – Tinerii și FONPC – dialog pentru schimbare” este derulat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea capacitații FONPC si a organizațiilor membre de a implica activ si de a încuraja participarea tinerilor la elaborarea si monitorizarea politicilor publice care privesc copiii, la dialogul cu autoritățile publice si influențarea deciziilor ce vizează drepturile copilului, ale persoanelor vulnerabile sau cu risc de marginalizare/excluziune, cu scopul de a responsabiliza autoritățile, instituțiile si factorii de decizie si de a contribui la o cultura democratica la nivel local/național.

 

 

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.