logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Anunț recrutare experți achiziții publice

Stiri

Important!

Data limită pentru transmiterea CV-ului și a scrisorii de intenție: 21.10.2022

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil – FONPC, organizează recrutări, pentru perioada 01.11.2022 – 28.02.2023, pentru ocuparea postului de Expert achiziții publice, un post cu experiență de minim 5 ani. 

Ce oferim:

 • Salariu atractiv;
 • Participare la activitățile proiectului proiectului ”FONPC intervention – The refugee crisis in Ukraine”, Cod proiect: CARE/SERA, finanțat de către CARE;
 • Posibilitatea de a fi integrat într-o echipă dinamică și pluridisciplinară;

Modalitatea de desfășurare a recrutării

Procesul de recrutare constă în: depunerea CV-ului, scrisoare de intenție și interviu; 

Astfel, persoanele interesate sunt invitate să transmită o scrisoare de intenție, un CV, inclusiv atașarea documentelor care demonstrează studiile absolvite și certificările profesionale obținute la adresa de email daniela.gheorghe@fonpc.ro;

FONPC invită candidații selectați să susțină un interviu cu reprezentanții Federației. Acest interviu este utilizat ca vehicul pentru evaluarea abilităților interpersonale care derivă din specificațiile postului, în special cele care sunt relevante pentru interactiunea și colaborarea cu reprezentanții părților interesate într-un proces de achiziții publice centralizate. 

Calendar

Data publicării anunțului de recrutare este 10.10.2022;

Data limită pentru transmiterea CV-ului și a scrisorii de intenție este 21.10.2022;

Interviul va avea loc la sediul FONPC din Strada Occidentului 44;

Informații privind orele la care candidații se vor prezenta în vederea susținerii probei scrise și a interviului vor fi comunicate pe e-mail.

Cerințe privind CV-ul și scrisoarea de intenție

CV-ul va fi redactat în limba română, în format Europass, “cu toate rubricile solicitate completate”, inclusiv atașarea documentelor care demonstrează studiile absolvite și certificările profesionale obținute;

Scrisoarea de intenție va fi redactată în limba română și va avea cel mult o pagină;

Atribuții principale ale postului:

 • participă, pe domeniul de competență, împreună cu responsabilii tehnici la elaborarea caietului de sarcini;
 • elaborează împreună cu echipa de proiect Planul anual al achizițiilor publice și îl abdatează după caz;
 • întocmește documentele necesare iniţierii procedurilor/modalităţilor de achiziţii;
 • întocmeşte dosarele achiziţiilor publice și derulează procedurile de achiziţie în cadrul proiectului;
 • asigură publicarea și derularea achiziţiilor în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice pe https://sicap-prod.e-licitatie.ro, dacă este cazul;
 • completează Formularul de integritate, în SICAP, pe tot parcursul derulării procedurii de atribuire;
 • elaborează răspunsuri la solicitările de clarificare ale ofertanţilor;
 • organizează evaluarea ofertelor depuse;
 • elaborează documentele de finalizare a procedurilor de atribuire;
 • publică în SICAP Documentele constatatoare;

Condiţii specifice:

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Certificat de absolvire curs în domeniul achizițiilor publice, acreditat în condițiile legii;
 • Experiență în derularea procedurilor de achiziție publică– minimum 5 ani;
 • Experiența în derularea procedurilor de achiziție publică de tip licitație deschisă și procedură simplificată-constituie avantaj;
 • Cunoașterea și utilizarea sistemului informatic SICAP;
 • Cunoștințe avansate de operare PC (Microsoft Office).

Criterii de selecție

Selecția CV-urilor se realizează după următoarele criterii:

 • Vechime în achiziții publice: minim 5 ani respectiv minim 3 ani, indiferent de rolul îndeplinit prin raportare la achizițiile publice.
 • Studii de specialitate: Studii superioare absolvite cu diplomă de licență (sau echivalent).

Perfecționări (specializări):

 • Certificări profesionale în achiziții, cel puțin în forma certificatului de expert achiziții publice;
 • Certificări profesionale în managementul proiectelor și/sau în managementul proceselor sunt considerate un avantaj.

Cunoașterea domeniului IT și înțelegerea pieței reprezintă un avantaj.

Competențe digitale:

 • privind centralizarea datelor: navigarea, căutarea, filtrarea informațiilor și a conținutului de date; evaluarea datelor, informațiilor și a conținutului digital; managementul informațiilor, datelor și al conținutului digital – avansat ;
 • privind comunicarea și colaborarea: interacționarea cu ajutorul tehnologiei digitale; partajarea informațiilor cu ajutorul tehnologiei digitale; administrarea identității digitale- avansat;
 • privind măsurile de securitate: aplicarea și utilizarea tehnologiei cu privire la protejarea dispozitivelor electronice; aplicarea și utilizarea tehnologiei cu privire la protejarea datelor cu caracter personal avansat.

Competențe lingvistice: limba română și limba engleză – nivel utilizator experimentat.

Te-ar putea interesa și...

Distribuie