logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Anunț Recrutare - Experți Facilitator Grup pentru Grupurile Tematice de Lucru

Anunț

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copii recrutează Experți Facilitator Grup pentru Grupurile Tematice de Lucru înființate la nivelul FONPC ca urmare a derulării proiectului “Forma schimbării” Tinerii și FONPC – dialog pentru schimbare derulat prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

 

Scopul înființării acestor grupuri tematice de lucru (GTL) este de a îmbunătății capacitatea FONPC și a organizațiilor membre în a identifica dificultăţile cu care se confruntă ONG-urile dintr-un anumit sector de activitate şi de a întări capacitate de advocacy a Federaţiei pentru a reacționa rapid și eficient în vederea îmbunătăţirii situaţiei copiilor.

 

Totodată, GTL vor avea și rolul de a sprijini membrii FONPC în demersurile lor de advocacy și de învățare, fiind în permanenţă conectate la noutățile care apar pe plan internațional, european și național în aria pe care grupul de lucru o tratează.

 

Privitor la rolul lor, în cadrul GTL se vor constitui şi grupuri de dezbatere și de reacție, în scopul influențării politicilor publice la nivel național, european și internațional.

 

Privitor la rolul lor în procesul de învătătare, aceste grupuri vor crea un cadru necesar pentru schimbul de informații, diseminarea de experiențe şi bune practici în cadrul reţelei.

 

Grupuri tematice de lucru (GTL):

GTL îngrijirea și protecția copiilor (GTL1)

GTL va considera legislația, practicile și politicile din zona îngrijirii și protecției copiilor, cum ar fi: situația copiilor aflați în protecție specială și în îngrijiri alternative, dezinstituționalizarea, copiii cu dizabilitati, impactul pandemiei COVID-19 asupra copiilor educația parentala, etc.

 

GTL servicii prietenoase pentru copii – servicii sociale, educație, justiție, sănătate (GTL 2).

GTL va considera legislația, practicile și politicile din domeniul serviciilor sociale, al educației, justiției și sănătate. Mai concret, GTL se va ocupa de asigurarea unor instrumente de monitorizare menite să facă serviciile oferite în aceste domenii sensibile la nevoile copiilor și la vulnerabilitatea inerentă acestora.

 

GTL participarea copiilor și tinerilor (GTL 3)

GTL va încuraja participarea copiilor și tinerilor la toate activitățile din cadrul proiectului și în special la adoptarea unor instrumente de monitorizare inclusive, adecvate copiilor și tinerilor și menite a promova implicarea tinerilor și a copiilor in politici publice. Va fi măsurat gradul de implicare al copiilor/tinerilor în deciziile ce se iau la toate nivelurile (local, central, public-privat).

 

GTL dezvoltare organizațională (GTL 4)
GTL se va implica în dezvoltarea organizațională, atât prin identificarea nevoilor Federației, cât și prin elaborarea celor mai bune instrumente menite sa crească gradul de capacitate al Federației în special în a raspunde la situațiile în care sunt încălcate drepturile copiilor. Sprijinirea întăririi capacității membrilor FONPC va fi unul din obiectivele acestui grup de lucru.

 

GTL prevenirea și combaterea violenței împotriva copiilor (GTL 5)

GTL va activa în domeniul prevenției și combaterii violenței împotriva copiilor, prin identificarea celor mai predispuse domenii de violență împotriva copiilor, prin promovarea prevenției violenței împotriva copiilor și prin identificarea celor mai bune metode de combatere a violenței împotriva copiilor.

 

Grupurile tematice (GTL) vor putea funcționa atât prin întâlniri fizice cât și virtuale astfel încât membrii GTL să poată primi informații în același timp.

 

Responsabilitățile Expertului facilitator grup:

 • Organizează și conduce întâlnirile lunare/trimestriale de lucru ale
 • Se asigură că fiecare întâlnire a GTL are un raport al întâlnirii și o listă de prezență;
 • Este responsabil pentru realizarea planului de acțiune și pentru atingerea obiectivelor Expertului facilitator grup sprijină realizarea planului de acțiune, culege informațiile de la membrii GTL, echipa și CD-ul FONPC și realizează planul de acțiune. Trimite spre aprobare membrilor GTL, echipei și CD al FONPC planul. Urmărește implementarea planului de actiune și participa la evaluarea acestuia și impactul împreună cu echipa și CD-ul FONPC
 • elaborează, împreună cu experții GTL instrumentul de monitorizare in conformitate cu planul de acțiune și metodologia grupului tehnic de
 • Asigură comunicarea GTL, asigură legătura membrilor GTL cu echipa de proiect, executivul FONPC și Consiliul Director al FONPC. Participă la întâlnirile GTL și reprezintă GTL în fata echipei de proiect, a executivului și a CD a FONPC:
 • prezintă rezultatele GTL, planul de acțiune, prioritățile GTL și alte documente în funcție de cerințele CD și executivului
 • Realizează Rapoarte periodice de evaluare ale Toate materialele vor fi realizate conform unor modele standard oferite de executivul FONPC.
 • participa activ la elaborarea Raportului alternativ cu privire la implementarea drepturilor Copilului către Comitetul ONU de la Geneva
 • Propune invitații la întâlnirile GTL după consultarea cu membrii GTL, echipa și CD al FONPC și stabilește agenda întâlnirilor
 • Moderează grupul virtual de lucru al GTL, sprijinit de echipa FONPC și CD al
 • Reprezintă sau delegă reprezentarea GTL în diverse întâlniri, acțiuni la care FONPC este invitată și în care expertiza GTL este necesară. Reprezentarea se va face cu înștiințarea și aprobarea în prealabil din partea CD și echipei FONPC. Pregătește documentele care vor fi prezentate în cadrul acestor întâlniri cu sprijinul echipei FONPC și cere aprobarea CD al
 • Promovează împreună cu echipa și CD al FONPC activitățile GTL și

Candidații vor transmite FONPC o scrisoare de intenție și CV -ul până cel târziu la data de

18 ianuarie 2022 orele 16,00, o condiție definitorie este aceea de a avea expertiză profesională în domeniul pe care urmează să-l coordoneze.

 

Persoanele selectate vor fi contractate prin contracte de tip drepturi de autor și contracte de voluntariat (5 luni contractare + voluntariat pe toată perioada de implementare a proiectului) și vor fi implicate în procesele de monitorizare a respectării drepturilor copilului, implicit în consultări cu organisme publice/private.

Proiectul “FORMA SCHIMBĂRII – Tinerii și FONPC – dialog pentru schimbare” este derulat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea capacitații FONPC si a organizațiilor membre de a implica activ si de a încuraja participarea tinerilor la elaborarea si monitorizarea politicilor publice care privesc copiii, la dialogul cu autoritățile publice si influențarea deciziilor ce vizează drepturile copilului, ale persoanelor vulnerabile sau cu risc de marginalizare/excluziune, cu scopul de a responsabiliza autoritățile, instituțiile si factorii de decizie si de a contribui la o cultura democratica la nivel local/național.

 

 

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.