logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

ANUNȚ RECRUTARE  –  SPECIALIST HUMANITARIAN RESPONSE & ADVOCACY 

Stiri

Important!

Data limită pentru transmiterea CV-ului și a scrisorii de intenție: 13.01.2023

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil – FONPC, organizează recrutări, pentru perioada 16.01.2023 – 31.07.2023, pentru ocuparea postului SPECIALIST HUMANITARIAN RESPONSE & ADVOCACY, un post cu experiență de minim 5 ani. 

Ce oferim:

Salariu atractiv;

Participare la activitățile proiectului proiectului ”FONPC intervention – The refugee crisis in Ukraine”, Cod proiect: CARE/SERA, finanțat de către CARE;

Posibilitatea de a fi integrat într-o echipă dinamică și pluridisciplinară; 

Modalitatea de desfășurare a recrutării

Procesul de recrutare constă în: depunerea CV-ului, scrisoare de intenție și interviu; 

Astfel, persoanele interesate sunt invitate să transmită o scrisoare de intenție, un CV, inclusiv atașarea documentelor care demonstrează studiile absolvite și certificările profesionale obținute la adresa de email daniela.gheorghe@fonpc.ro;

FONPC invită candidații selectați să susțină un interviu cu reprezentanții Federației. Acest interviu este utilizat ca vehicul pentru evaluarea abilităților interpersonale care derivă din specificațiile postului, în special cele care sunt relevante pentru interactiunea și colaborarea cu reprezentanții părților interesate într-un proces de achiziții publice centralizate. 

Calendar

Data publicării anunțului de recrutare este 10.01.2023;

Data limită pentru transmiterea CV-ului și a scrisorii de intenție este 31.01.2023;

Interviul va avea loc la sediul FONPC din Strada Occidentului 44;

Informații privind orele la care candidații se vor prezenta în vederea susținerii probei scrise și a interviului vor fi comunicate pe e-mail.

Cerințe privind CV-ul și scrisoarea de intenție

CV-ul va fi redactat în limba română, engleză și franceză, în format Europass, “cu toate rubricile solicitate completate”, inclusiv atașarea documentelor care demonstrează studiile absolvite și certificările profesionale obținute;

Scrisoarea de intenție va fi redactată în limba română și va avea cel mult o pagină;

Scop / Rol

Dezvoltarea unei strategii de advocacy  pentru raspunsul la criza din Ukraina coordonat de FONPC  pe baza bunelor practici si a reflectiilor generate de sistemul umanitar internațional în timpul unei crize umanitare. Acest rol va include o componenta de colaborare cu echipele de management a programelor si de comunicare, informand evenimente de communicare strategice, facand recomandari programatice pe baza la evaluari, reflectii, lessons learnt, date disponibile legat de Raspunsul din Ukraina, si informand decizii startegice ale echipei de management FONPC pentru faza a doua a Raspunsului din Ukraina. Rolul va include si un element de reprezentare in mecanismele de coordinare a raspunsului umanitar pentru refugiatii Ukrainieni din Romania si cu entitatile relevante din comunitatea internationala implicate in raspuns (oficiali guvernamentali, agencii ONU, donatori, ONG-uri internationale).

Responsabilitati

Reprezentare FONPC in forumuri relevante programelor umanitare de urgenta

Informarea deciziilor stategice pentru faza a doua a programelor, pe baza reflectiilor din faza 1, a pozitiei stratefice pe care FONPC o poate juca in mecanismele de coordonare a crizei si in raport cu membrii sai.  

Responsabil pentru dezvoltarea și implementarea prioritatilor de advocacy care vizează stabilirea și consolidarea păcii, salvgardarea (protejarea) drepturilor omului și/sau îmbunătățirea securității și accesului umanitar pentru beneficiari și comunitatea umanitară…

El/el va fi responsabil de consilierea biroului din țară cu privire la cadrele juridice naționale și internaționale, politicile sau rezoluțiile aplicabile crizei (exemplele pot include legile naționale, dreptul internațional umanitar, rezoluțiile ONU privind femeile, pacea și securitatea, donația umanitară, principii, Codul de conduită al Crucii Roșii, Protocoale privind returnarea forțată etc.). 

El/el va conduce o analiză a modului în care aceste standarde sunt respectate de autoritățile relevante, agențiile de intervenție și (dacă este cazul) părțile în conflict. El/el se va asigura că personalul superior este informat cu privire la mediul legal și că informațiile pertinente sunt distribuite personalului de teren, dacă este necesar.

El/el va dezvolta poziții strategice; întreprinde activități de influență a politicilor publice cu factorii de decizie; organizeaza întâlniri periodice de consultare și ședințe de informare cu părțile interesate cheie, de exemplu donatori, oficiali guvernamentali, reprezentanți ai ONU.

El/el va fi responsabil de supravegherea conceperii și implementării strategiei de advocacy și se asigura că scopurile și obiectivele programului sunt implementate conform planurilor convenite. 

Acolo unde este cazul, va conduce sau va sprijini biroul din tara în monitorizarea încălcărilor drepturilor omului în zonele de operare ale programului implementat in parteneriat cu CARE pentru criza din Ukraina, cat si recomandari pentru intarirea capacitatilor institutionale ale membrilor FONPC

Sarcini specifice

1. Cercetare și formularea politicilor publice

• Determinarea rapida a contextului de politică aplicabil legat de criza  din Ukraina la nivel regional si national (Romania si Moldova).

• Monitorizarea și analizarea evoluțiilor umanitare și politice din țară.

• Asistență la scrierea și publicarea lucrărilor de cercetare și politici publice bazate pe analize comune.

• Formularea pozițiilor politice legate de conflicte cheie, drepturile omului și teme umanitare.

• Dezvoltarea de strategii care sporesc impactul programului de asistență umanitară imediată al FONPC, precum și informarea lucrărilor viitoare.

• Reprezintă și pledează cu entitati relevante si factorii de decizie și factorii de decizie la nivel național și internațional.

2. Comunicare

• Producerea periodică de informări, actualizări, documente de politică publică și documente de discuție privind evoluțiile din sfera politică și umanitară, atât pentru publicul extern, cât și pentru publicul intern.

• Asistență la stabilirea unor legături eficiente de politică/comunicare cu comunitatea umanitară din țară, bilateral si in mecanisme de coordonare existente 

• Distribuirea de informații despre evenimentele viitoare, vizite și întâlniri strategice în timp util și eficient.

• Participarea la întâlniri și evenimente și asigurarea unei raportări clare a recomandărilor și punctelor de acțiune.

• Asistență la dezvoltarea și implementarea unei strategii media.

3. Coordonarea/Legătura activităților

• Planificarea și contribuiția la întâlniri de politică/comunicare și strategie a programelor pentru criza din Ukraina.

• La cerere, să reprezinte pozițiile politice la întâlniri externe, conferințe și consultări și să raporteze despre acestea.

• Legătura directă cu factorii de decizie, ofițerii de informare și reprezentanții mass-media care lucrează pe probleme umanitare și de politică.

Contacte interne cheie

Acest rol va coordona cu Directorul de țară si echipa de management  FONPC, cat si cu persoane relevante din alte organizatii internationale (ONU, Donatori, CARE International  & CARE France), în special specialiști din sectorul umanitar/situatii de urgenta, manageri mass-media/informații & advocacy, Monitoring & Evaluation,  unități regionale de management. 

Contacte externe cheie

Colegii, factorii de decizie politică, ofițerii de informare și alți oficiali ai guvernului gazdă, donatorilor și guvernelor donatoare, altor agenții ONU/INGO și grupuri și reprezentanți ai mass-media care răspund la situație de urgență.

Liniile de raportare

Această poziție raportează Directorului FONPC. 

Criterii de selecție

Competențe de bază

• 5-10  ani experiență în ajutor umanitar & situatii de urgenta, inclusiv experienta in coordonarea cu entitati internationale (donatori, ONU, ONG-uri internationale)

• Abilități privind oamenii: abilitatea de a lucra independent și ca un jucător de echipă care demonstrează leadership și este capabil să sprijine și să formeze personalul local și internațional și, de asemenea, capabil să lucreze cu comunitățile afectate de dezastre într-o manieră sensibilă și participativă.

• Abilități de comunicare: abilități bine dezvoltate de comunicare scrisă și orală. Capabil să comunice clar și sensibil cu părțile interesate interne și externe, ca reprezentant al FONPC. Aceasta include abilități eficiente de negociere și reprezentare.

• Integritate: lucrează cu încredere și integritate și are un angajament clar față de valorile de bază și principiile umanitare ale FONPC.

• Reziliență/Adaptabilitate și flexibilitate: abilitatea de a opera eficient în circumstanțe extreme, inclusiv stres, riscuri ridicate de securitate și condiții dure de viață. Lucrează și trăiește într-o manieră flexibilă, adaptabilă și rezistentă.

• Conștientizarea și sensibilitatea de sine și a celorlalți: demonstrează conștientizarea și sensibilitatea față de gen și diversitate. Să aibă experiență și capacitatea de a trăi și de a lucra în diverse contexte culturale într-un mod adecvat din punct de vedere cultural. Are capacitatea de a face autoevaluare precisă, în special în contexte de stres ridicat și de securitate ridicată.

• Stilul de lucru: este bine planificat și organizat chiar și într-un mediu de lucru fluid și are o capacitate de inițiativă și de luare a deciziilor, cu abilități competente de analiză și de rezolvare a problemelor.

• Cunoștințe și abilități: cunoștințe despre politicile și procedurile FONPC, Sfera și Codul de conduită al Crucii Roșii/ONG. Necesită abilități generale de finanțe, administrare, managementul informațiilor și telecomunicații și competențe în tehnologia informației/computer.

• De dorit abilități lingvistice multiple.

Competențe tehnice necesare pentru acest post

• Diplomă de licență corespunzătoare.

• 5 ani de experiență în dezvoltarea politicilor publice cu o organizație de ajutor umanitar

• Experiență considerabilă și demonstrabilă în dezvoltarea politicilor, planificarea influenței și advocacy; cu o înțelegere dovedită a practicilor diplomatice și experiență în transmiterea de mesaje complexe într-un mediu sensibil din punct de vedere politic.

• Discreție și raționament sănătos în tratarea problemelor sensibile; capacitatea de a rezolva independent probleme complexe și provocatoare.

• Experiență dovedită și abilități foarte dezvoltate în influența politicilor la nivel național și internațional, cu o serie de audiențe.

• Cunoașterea demonstrabilă și de fond a situației politice și umanitare a problemelor cu care se confruntă țările în tranziție.

Te-ar putea interesa și...

Distribuie