logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

ANUNȚ RECRUTARE  –  SPECIALIST SERVICII DE COORDONARE ȘI MONITORIZARE A COMUNICĂRII, INCLUSIV SUPERVIZAREA ACTIVITĂȚILOR PUBLICITARE ȘI DE PROMOVARE

Stiri

Important!

Data limită pentru transmiterea CV-ului și a scrisorii de intenție: 09.03.2023

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil – FONPC, organizează recrutări, pentru perioada 15.03.2023 – 31.07.2023, pentru ocuparea postului SPECIALIST SERVICII DE COORDONARE ȘI MONITORIZARE A COMUNICĂRII, INCLUSIV SUPERVIZAREA ACTIVITĂȚILOR PUBLICITARE ȘI DE PROMOVARE, un post cu experiență de minim 5 ani. 

Ce oferim:

Salariu atractiv;

Participare la activitățile proiectului proiectului ”FONPC intervention – The refugee crisis in Ukraine”, Cod proiect: CARE/SERA, finanțat de către CARE;

Posibilitatea de a fi integrat într-o echipă dinamică și pluridisciplinară; 

Modalitatea de desfășurare a recrutării

Procesul de recrutare constă în: depunerea CV-ului, scrisoare de intenție și interviu; 

Astfel, persoanele interesate sunt invitate să transmită o scrisoare de intenție, un CV, inclusiv atașarea documentelor care demonstrează studiile absolvite și certificările profesionale obținute la adresa de email daniela.boșca@fonpc.ro.

FONPC invită candidații selectați să susțină un interviu cu reprezentanții Federației. Acest interviu este utilizat ca vehicul pentru evaluarea abilităților interpersonale care derivă din specificațiile postului, în special cele care sunt relevante pentru interactiunea și colaborarea cu reprezentanții părților interesate într-un proces de achiziții publice centralizate. 

Calendar

Data publicării anunțului de recrutare este 23.02.2023;

Data limită pentru transmiterea CV-ului și a scrisorii de intenție este 09.03.2023;

Interviul va avea loc la sediul FONPC din Strada Occidentului 44;

Informații privind orele la care candidații se vor prezenta în vederea susținerii probei scrise și a interviului vor fi comunicate pe e-mail.

Cerințe privind CV-ul și scrisoarea de intenție

CV-ul va fi redactat în limba română sau engleză sau franceză, în format Europass, “cu toate rubricile solicitate completate”, inclusiv atașarea documentelor care demonstrează studiile absolvite și certificările profesionale obținute;

Scrisoarea de intenție va fi redactată în limba română și va avea cel mult o pagină.

Descrierea postului de Specialist servicii de coordonare și monitorizare a comunicării, inclusiv supervizarea activităților publicitare și de promovare

Servicii de coordonare și monitorizare a comunicării pentru activitățile din cadrul proiectului, inclusiv supervizarea activităților publicitare și de promovare (prin posibilități interne sau prin subcontractare), consultanță cu privire la serviciile de creație care au drept scop activitățile de comunicare și publicitate ale proiectului, supervizarea producției de materiale publicitare.

Servicii de facilitare și coordonare a activităților de comunicare internă, asigurarea legăturii cu consultanții, în comunicare și cu alți contractanți.

Servicii de coordonare a evenimentelor publice din cadrul proiectului : conferințe, întâlniri formale și informale din cadrul proiectului.

DESCRIEREA POSTULUI

INFORMAȚII DESPRE POSTUL OCUPAT
Titlul postuluiSpecialist servicii de coordonare și monitorizare a comunicării, inclusiv supervizarea activităților publicitare și de promovareNivelmediu
Proiect”FONPC intervention – The refugee crisis in Ukraine” , Cod proiect: CARE/SERA, finanțat de către CARE
DepartamentProiecte LocațieSediul social
Poziția în organigramăRaportează direct coordonatorului de program Cod CORCOR 2023 – 2431 – Specialisti in publicitate si marketingCOR 2023 – 2432 – Specialisti in relatii publice
Tipul locului de muncăNATIONALTimp de lucruluni – vineri
Perioada contractDeterminată  

Relații funcționale:

Intern: Toți cei din personalul proiectului, inclusiv SERA/ CARE

Extern: parteneri FONPC și SERA/CARE și beneficiarii 

Comunică intern cu partenerii și efectuează vizite pe teren, ține legătura cu echipa mobilă de comunicare a proiectului și cu ceilalțimembri ai echipei de proiect. Această poziție necesită călătorii în interiorul României și eventuale vizite în afara țării.

Responsabilități:

 1. Atribuții generale:
 • Coordonarea și monitorizarea comunicării pentru activitățile proiectului
 • Facilitarea și coordonarea activităților de comunicare internă, asigurarea legăturii cu consultanții, în comunicare și cu alți contractanți
 • Sprijinirea managerului de proiect în activitățile care vizează informarea corectă a publicului; 
 • Programarea și planificarea activităților de comunicare în colaborare cu managerul de proiect și echipa mobilă de proiect ; 
 • Coordonarea evenimentelor publice din cadrul proiectului : conferințe, întâlniri formale și informale din cadrul proiectului; 
 • Aprobă și participă la crearea documentelor publicitare pentru proiect; 
 • Coordonează diemseinarea/publicitatea rezultatelor proiectului; 
 • Asigură orice alte sarcini legate de domeniul său de activitate, conform solicitărilor.
 • Atribuții specifice:
 • Coordoneaza activitatea de comunicare pentru activitățile proiectului, delegând sarcinile echipei de comunicare și colaborând îndeaproape cu colaboratorii implicați;
 • Coordonează echipa de redacție în vederea editării materialelor de presă pentru pagina web, pentru pagina de facebook a FONPC și social media;
 • Monitorizează realizarea materialelor de comunicare, a comunicatelor de presă și distribuirea acestora către jurnaliști, editarea materialele de presă pentru pagina de Facebook, social media și actualizarea paginii web a proiectului; 
 • Facilitează comunicarea dintre colaboratori, parteneri și experți ai organizației și ai partenerilor proiectului ;
 • Se asigură că toate materialele de comunicare realizate în cadrul proiectului respectă prevederile proiectului ;
 • Informează echipa de management cu privire la modul de implementare al activității de comunicare în proiect și împreună cu managerii de proiect asigură implementarea activităților de proiecte, din perspectiva comunicării (poze, materiale de comunicare, elemente de vizibilitate etc.);
 • Recomandă eventuale îmbunătățiri, optimizări ale activității  de comunicare;
 • Coordonarea evenimentelor publice din cadrul proiectului conform graficului de activități, conform cererii de finanțare ;
 • Coordonează organizarea evenimentelor, conferințelor, întalnirilor formale si informale din cadrul proiectului ;
 • Comunica cu furnizorii pentru a planifica evenimente. 

SPECIFICAȚIILE POSTULUI:

Studii: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul comunicare, relaţii publice, filologie, buisnes.  

Experiență: Experiența în domeniul coordonării de programe reprezintă un avataj și de asemnea experiența în facilitatrea de parteneriate. 

Cunoștințe și abilități tehnice:

 • Cunoaşterea reglementărilor legale specifice domeniului de activitate, 
 • Abilităţi de comunicare verbală şi în scris, 
 • Cunoștințe solide de limba română și o limbă de circulație internațională
 • Bune abilități IT, programe de editare;  
 • Abilități de a organiza, planifica şi implementa activităţi adecvate pentru a promova obiectivele proiectului atribuit;

Calități personale:  entuziast, adaptabilitate la un mediul în schimbare, corectitudine, flexibilitate, operativitate, capacitatea de a lucra în echipă, capacitate de analiză și sinteză

Abilități:

 • abilități demonstrate de comunicare
 • abilități interpersonale puternice
 • abilitate de a lucra eficient și independent în cadrul unei echipe multiculturale cu diferite domenii de expertiză
 • abilitatea de a lucra sub presiune și de a prioritiza volumul de muncă în funcție de nevoile în schimbare ale programului
 • abilitate de a face legătura cu comunitățile afectate
 • abilitatea de a respecta termenele limită ale sarcinilor

Te-ar putea interesa și...

Distribuie