logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil își exprimă susținerea pentru o legislație coerentă, servicii și politici în vederea prevenirii separării copilului de familie.

Comunicat de presă

Cercetările privind sistemul de asistență socială și consultările cu profesioniștii în domeniu au subliniat necesitatea unui cadru legislativ care să contribuie la dezvoltarea de servicii comunitare pentru prevenirea separării copilului de familie, astfel încât România să poată să aibă mai multă grijă de copiii săi. 

Nu credem că trebuie să mai amintim nimănui că suntem la coada Europei când vine vorba despre îngrijirea copiilor.

În ciuda faptului că în ultimii ani potrivit Institutul Național de Statistică natalitatea s-a prăbușit efectiv, doar 170.000 de copii s-au născut în 2022, cu peste 25.000 de copii mai puțin decât în 2021. România a înregistrat cea mai scăzută natalitate de după Revoluția din 1989.

 

Țara noastră înregistrează în continuare cel mai ridicat nivel din UE de mortalitate infantilă, un indicator aproape dublu fața de media UE. 

 

Ne întrebăm cu tristețe de ce unii membri ai Parlamentului României sabotează o lege care ar putea aduce schimbări majore în viețile copiilor din România? 

 

Stimați membri ai Parlamentului, stimați reprezentanți aleși ai României, ce le veți spune copiilor noștri când vor fi victimele abandonului și ale violenței? Nu uitați de interesul superior al copilului, atunci când vă exprimați votul în Parlament! Nu mai avem timp de pierdut! 

Copiii României au nevoie de fiecare dintre noi: aleși ai neamului, decidenți politic, părinți, membri ai comunității și mass media! Haideți să construim un cadrul legal care să vină în sprijinul copiilor și al familiilor vulnerabile! 

 

Potrivit ANPDCA la sfârșitul lunii decembrie 2021, erau 45.212 copii în sistemul de protecție specială, un număr de 388 de copii au fost părăsiți în maternități şi în alte unități sanitare în 2021. Familiile din România abandonează copiii din cauza unor vulnerabilități care includ sărăcie extremă, șomajul părinților, starea proastă sau lipsa unei locuințe, absenteismul sau abandonul şcolar, competențe parentale inadecvate, violență domestică, risc crescut de neglijare şi abuz al copilului (pe fondul abuzului de alcool al părinților), părinți tineri sau singuri, instabilitate conjugală, așteptări reduse şi/sau stimă de sine scăzută şi neputință dobândită. 

 

Numărul de copii abuzați în familie a crescut considerabil în ultimii ani pentru că trăim într-o lume încărcată de conflicte interioare și exterioare în care abuzul este deseori un personaj principal. La 30 septembrie 2020 s-au înregistrat 10.656 de cazuri de copii abuzați, neglijați, exploatați, numărul crescând considerabil în următorii doi ani, astfel că în 30 septembrie 2021 s-a constatat un număr de 11.903 cazuri (cu un procent de 11,70% mai Proiect derulat de: 

mare), iar în 30 septembrie 2022 cifrele oficiale indicau 12.761 de cazuri, rezultând o creștere 19,75% față de 30 septembrie 2020 (Potrivit ANPDCA). 

 

Cele mai multe abuzuri se întâmplă în familie! 

 

Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române atrag atenția asupra infracțiunilor privitoare la abuzuri sexuale comise asupra unui minor în perioada 2018-2020 specificând că în anul 2020 s-a înregistrat cel mai mare număr de infracțiuni contra libertății și integrității sexuale asupra unui minor și anume 3394 reprezentând 69,89% din numărul total de infracțiuni de acest gen. 

 

Serviciile de prevenire a separării copilului de familie lipsesc şi/sau sunt într-un stadiu de subdezvoltare la nivel de comunitate! 

 

Sărăcia în rândul copiilor este o chestiune gravă în țara noastră, 2 din 10 copii de la sate nu au suficientă mâncare, mai mult de 1 din 3 adolescenți lipsesc de la școală pentru că trebuie să muncească în gospodărie, 1 din 10 copii nu frecventează în prezent nicio instituție de învățământ, 1 din 2 părinţi (51%) cred că lovirea este pentru binele copilului. 

 

Propunerea legislativă urmărește reducerea numărului de copii care intră în sistemul de protecție specială și sprijinirea familiilor vulnerabile pentru a se evita separarea cu ușurință a copilului de familie. 

 

Legea prevenirii separării familiale e necesară! 

 

Părinții au nevoie de servicii care să-i ajute să nu-și mai abuzeze copiii, să nu-i mai părăsească! Măsurile pe care legea le prevedere pentru anumite categorii vulnerabile, dezavantajate, sunt mai mult decât necesare. 

 

Vă rugăm citiți cu atenție textul propunerii legislative, aceasta oferă un cadru pentru prevenirea separării copilului, cu alte cuvine va ține copiii alături de părinții lor. Legea prevede totodată identificarea familiilor cu risc, este important să știm care sunt categoriile cela mai vulnerabilă și cum le putem ajuta să-și îngrijească copii. 

 

FONPC de peste 25 de ani monitorizează legile, dar și practicile cu privire la drepturile copilului, am schimbat în bine de-a lungul anilor viețile a milioane de copii prin programele dezvoltate de peste 65 de ONG-uri membre ale FONPC, avem expertiză și în domeniul protecției copilului, astfel încât putem să ne exprimăm o opinia avizată cu privire la acest cadru legislativ. ONG-urile noastre au salvat viețile a milioane de copii prin servicii și legi care s-au ameliorat în timp. Una dintre cele mai importante legi pe care FONPC le-a promovat a fost aceea a interzicerii instituționalizării copilului sub 3 ani, apoi sub 7 ani. Am dezvoltate servicii pentru dezinstituționalizarea copiilor și inserția lor în familii sau în servicii de tip familial. Am realizat mii de proiecte pentru sprijinirea familiilor vulnerabile, peste 100 de milioane de euro au fost investite în programe de susținere a parentalității, de sprijinire a copiilor vulnerabili. 

Proiectul “FORMA SCHIMBĂRII – Tinerii și FONPC – dialog pentru schimbare” este derulat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 

 

Proiect derulat de: 

Scopul proiectului este îmbunătățirea capacității FONPC si a organizațiilor membre de a implica active si de a încuraja participarea tinerilor la elaborarea si monitorizarea politicilor publice care privesc copiii, la dialogul cu autoritățile publice si influențarea deciziilor ce vizează drepturile copilului, ale persoanelor vulnerabile sau cu risc de marginalizare/excluziune, cu scopul de a responsabiliza autoritățile, instituțiile si factoriide decizie si de a contribui la o cultura democratica la nivel local/național. 

 

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro. 

 

Daniela Boșca, 

Director executiv 

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil

Proiectul “FORMA SCHIMBĂRII – Tinerii și FONPC – dialog pentru schimbare” este derulat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea capacitații FONPC si a organizațiilor membre de a implica activ si de a încuraja participarea tinerilor la elaborarea si monitorizarea politicilor publice care privesc copiii, la dialogul cu autoritățile publice si influențarea deciziilor ce vizează drepturile copilului, ale persoanelor vulnerabile sau cu risc de marginalizare/excluziune, cu scopul de a responsabiliza autoritățile, instituțiile si factorii de decizie si de a contribui la o cultura democratica la nivel local/național.

 

 

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.