logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Copiii României ajutați să rămână în familia lor!

Dreptul la un nivel de trăi adecvat și dreptul la securitate socială a copiilor este inclus și în Convenția ONU a drepturilor copilului, convenție după care ne ghidăm acțiunile FONPC.

 

➡️NICIUN COPIL NU AR TREBUI SĂ SUFERE DE FOAME SAU SĂ MEARGĂ LA CULCARE FLĂMÂND dar copiii români sunt cei mai expuși riscului de sărăcie și excluziune socială, dintre toate statele UE, aceasta fiind o chestiune gravă: 2 din 10 copii de la sate nu au suficientă mâncare, mai mult de 1 din 3 adolescenți lipsesc de la școală pentru că trebuie să muncească în gospodărie pentru a-și sprijini familia, unu din patru copii trăiește la limita sărăciei. Conform Eurostat, în România, riscul de sărăcie sau de excluziune socială este mult mai mare în zonele rurale decât în mediul urban: în 2021, rata a fost de 16,1% în orașele mari, 30,7% în urbanul mic și suburbii și 50,1% în zonele rurale.

 

➡️Sărăcia are consecințe dintre cele mai nedorite: asupra sănătății fizice și mentale, asupra gradului de educație (1 din 10 copii nu frecventează în prezent nicio instituție de învățământ), asupra incluziunii sociale, asupra psihicului unui copil (prezintă un risc mai mare de a dezvolta tulburări emoționale) etc.

 

➡️ Adoptarea noului cadru legislativ privind prevenirea separării familiale va contribui la dezvoltarea de servicii comunitare pentru prevenirea separării copilului de familie, la sprijinirea familiilor vulnerabile pentru a se evita separarea cu ușurință a copilului de familie, la îmbunătățirea condițiilor economice ale familiilor vulnerabile.

 

➡️Prin această lege România să poată să aibă mai multă grijă de copiii săi. FONPC este pe deplin încrezătoare în acest demers!

 

”Lucrăm împreuna pentru o Europă verde, competitivă si incluziva”

Proiect: ”FORMA SCHIMBĂRII” Tinerii și FONPC – dialog pentru schimbare”

@Active Citizens Fund Romania

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants

Proiectul “FORMA SCHIMBĂRII – Tinerii și FONPC – dialog pentru schimbare” este derulat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea capacitații FONPC si a organizațiilor membre de a implica activ si de a încuraja participarea tinerilor la elaborarea si monitorizarea politicilor publice care privesc copiii, la dialogul cu autoritățile publice si influențarea deciziilor ce vizează drepturile copilului, ale persoanelor vulnerabile sau cu risc de marginalizare/excluziune, cu scopul de a responsabiliza autoritățile, instituțiile si factorii de decizie si de a contribui la o cultura democratica la nivel local/național.

 

 

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.