logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Anunț Recrutare - Expert în vederea documentării, realizării unei analize și a unui raport privind medicina legală versus drepturile copiilor

Anunț

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copii recrutează un expert în vederea documentării, realizării unei analize și a unui raport privind medicina legală versus drepturile copiilor în cadrul Activităţii 5– Crearea în cadrul FONPC a unui departament de semnalare a încălcării drepturilor copilului către autoritățile competente și mass media numit – Departamentul ”Smart justice” asumată prin proiectul “Forma schimbării” Tinerii și FONPC – dialog pentru schimbare derulat prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

 

Expertul va avea sarcina documentării și realizării unei analize a ceea ce se întâmplă la nivel european pe tema – copiii o provocare pentru medicina legală.

 

Expertul trebuie să aibă:

  • Studii juridice sau umaniste
  • Cunoașterea Convenției ONU a drepturilor copilului
  • Cunoștințe de medicină legală
  • Capacitatea de a înțelege obiectivele organizației, respectiv a proiectului
  • Capacitatea de a face research pe teme vizând drepturile copiilor și de a întocmi un raport în urma cercetărilor efectuate
  • Capacitatea de urmări atingerea scopului și rezultatelor prentru activitatea menționată mai sus

 

Candidații vor transmite către FONPC o propunere de colaborare precum și CV-ul până cel târziu la data de 31 mai 2023 orele 17,00, o condiție definitorie este aceea de a avea expertiză profesională.

 

Persoanele selectate vor fi contractate prin contracte de tip drepturi de autor pentru o perioadă de 2 luni.   

Proiectul “FORMA SCHIMBĂRII – Tinerii și FONPC – dialog pentru schimbare” este derulat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea capacitații FONPC si a organizațiilor membre de a implica activ si de a încuraja participarea tinerilor la elaborarea si monitorizarea politicilor publice care privesc copiii, la dialogul cu autoritățile publice si influențarea deciziilor ce vizează drepturile copilului, ale persoanelor vulnerabile sau cu risc de marginalizare/excluziune, cu scopul de a responsabiliza autoritățile, instituțiile si factorii de decizie si de a contribui la o cultura democratica la nivel local/național.

 

 

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.