logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Anunț Recrutare - 2 facilitatori pentru o activitate de teambuilding si programare strategică

Anunț

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copii recrutează doi facilitatori pentru o activitate de teambuilding si programare strategică cu scopul de a întări cooperarea dintre echipa și Consiliul Director, în vederea planificării strategice și a stabilirii obiectivelor pentru perioada 2021-2025 la care vor lua parte 15 de persoane (echipa FONPC și membrii Consiliului Director) în cadrul Activităţii 11– Team building pentru membrii echipei FONPC și Consiliul Director (CD) – dezvoltare organizațională asumată prin proiectul “Forma schimbării” Tinerii și FONPC – dialog pentru schimbare derulat prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

 

Facilitatorii de teambuilding vor organiza activități în perioada 15-17 iunie 2023 totalizând 24 de ore (8h x 3 zile) în vederea atingerii tuturor obiectivelor stabilite în proiect pentru această activitate.

 

Facilitatorul trebuie să aibă:

  • Abilități foarte bune de comunicare
  • Abilități organizatorice și creative
  • Abilități de lucru în echipă
  • Experiență în organizarea de activități de team building organizațional
  • Capacitatea de a înțelege obiectivele organizației, respectiv a proiectului
  • Capacitatea de a alege activitățile de team building corespunzatoare
  • Capacitatea de a stimula gândirea strategică a participanților
  • Capacitatea de urmări atingerea scopului și rezultatelor prentru activitatea menționată mai sus pe durata celor 3 zile

 

Candidații vor transmite către FONPC o propunere de colaborare precum și CV-ul până cel târziu la data de 31 mai 2023 orele 17,00, o condiție definitorie este aceea de a avea expertiză profesională în domeniul pe care urmează să-l coordoneze.

 

Persoanele selectate vor fi contractate prin contracte de tip drepturi de autor pentru perioada solicitată.

Proiectul “FORMA SCHIMBĂRII – Tinerii și FONPC – dialog pentru schimbare” este derulat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea capacitații FONPC si a organizațiilor membre de a implica activ si de a încuraja participarea tinerilor la elaborarea si monitorizarea politicilor publice care privesc copiii, la dialogul cu autoritățile publice si influențarea deciziilor ce vizează drepturile copilului, ale persoanelor vulnerabile sau cu risc de marginalizare/excluziune, cu scopul de a responsabiliza autoritățile, instituțiile si factorii de decizie si de a contribui la o cultura democratica la nivel local/național.

 

 

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.