logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Întâlnirea Consiliului Copiilor și Tinerilor FONPC

De peste 26 de ani, punem bunăstarea copiilor și tinerilor pe primul loc. Aceștia nu sunt numai beneficiari ai proiectelor noastre, ci coordonează alături de noi activitatea federației și se implică în definirea priorităților FONPC, astfel încât să putem răspunde nevoilor lor.

 

Ieri i-am întâlniți pe cei 30 de copii și tineri ce sunt parte din Consiliul Copiilor și Tinerilor FONPC, o inițiativă creată prin proiectul Forma Schimbării – Tinerii și FONPC. Ședința a debutat prin cunoașterea echipei FONPC și a celor care au optat să aplice pentru #CCTFONPC. Tinerii și copiii au făcut cunoștință între ei, și-au expus motivația aplicării în #CCTFONPC, aceea de a milita profund pentru drepturile lor și de a schimba comunitatea în care trăiesc.

 

Cu experiențe diferite în voluntariat, grupul de tineri are în comun curiozitatea, libertatea de exprimare și este un spațiu sigur în care membrii își pot expune părerile. Ei se vor angaja în proiecte de advocacy atât în comunitățile lor, cât și în cadrul FONPC. Membrii #CCTFONPC vor oferi feedback Federației, inclusiv cu privire la modul în care lucrăm, problemele noastre cheie care ne influențează, evenimentele noastre și programele, asigurând o legătură directă între copii, secretariatul FONPC și Consiliul  Director. Ne dorim ca acest Consiliu să influențeze politicile Federației, Strategia și modul de cooperare. #CCTFONPC este coordonat chiar de copii, fiind doar sprijiniți de echipa FONPC.

 

Vocea activiștilor se va auzi de la Bruxelles la Strasbourg și va fi susținută de toți copiii și tinerii care fac parte din FONPC. Consultându-și constant colegii, membrii #CCTFONPC vor fi implicați în diverse activități organizate în jurul unor tematici precum: participarea copiilor și tinerilor la decizii, educația, justiția prietenoasă, serviciile sociale și sănătatea. Momentan, lucrăm împreună la crearea unor versiuni prietenoase copiilor și tinerilor ale documentelor naționale și UE, cu scopul de a promova drepturile lor în toată Europa!

”Lucrăm împreuna pentru o Europă verde, competitivă si incluziva”

Proiect: ”FORMA SCHIMBĂRII” Tinerii și FONPC – dialog pentru schimbare”

@Active Citizens Fund Romania

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants

Proiectul “FORMA SCHIMBĂRII – Tinerii și FONPC – dialog pentru schimbare” este derulat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea capacitații FONPC si a organizațiilor membre de a implica activ si de a încuraja participarea tinerilor la elaborarea si monitorizarea politicilor publice care privesc copiii, la dialogul cu autoritățile publice si influențarea deciziilor ce vizează drepturile copilului, ale persoanelor vulnerabile sau cu risc de marginalizare/excluziune, cu scopul de a responsabiliza autoritățile, instituțiile si factorii de decizie si de a contribui la o cultura democratica la nivel local/național.

 

 

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.