logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Delegația FONPC la European Youth Event la Parlamentul European în Strasbourg

În perioada 9 și 10 iunie, delegația FONPC formată din Dominique Ogreanu, coordonator al departamentului de participare a tinerilor, și Ariana Dudună, membru în Consiliul Copiilor și Tinerilor FONPC (#CCTFONPC) au luat parte la European Youth Event la Parlamentul European în Strasbourg.

 

European Youth Event este cel mai mare eveniment de tineret din Europa, ce a reunit peste 12.000 de tineri din toată lumea pentru a discuta despre viitorul Uniunii Europene, sănătate mintală, schimbări climatice, protecția refugiaților și a activiștilor, reprezentare politică și alte teme importante pentru dezvoltarea cooperării internaționale.

 

Cele două delegate au participat la întâlniri cu europarlamentarii Dragoș Pîslaru și Nicolae Ștefănuță, unde au adus în discuție dezvoltarea programul Erasmus+, integrarea mecanismelor de monitorizare în Planul de Acțiune al Garanției pentru Copil și dezvoltarea unui mediu online sigur. Au promovat la nivel european nevoia de a recunoaște și proteja copiilor apărători ai drepturilor copilului, deoarece ei sunt piloni ai democrației. 

 

Aceasta este prima acțiune întreprinsă de #CCTFONPC și transmite mesajul unității europene, inițiativele tinerilor și copiilor fiind prioritare în viitorul pe care îl construim împreună.

 

”Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”

Proiect: ”FORMA SCHIMBĂRII” Tinerii și FONPC – dialog pentru schimbare”

@Active Citizens Fund Romania

#haide#ActiveCitizensFund#Romania#activecitizens#EEANorwayGrants

Proiectul “FORMA SCHIMBĂRII – Tinerii și FONPC – dialog pentru schimbare” este derulat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea capacitații FONPC si a organizațiilor membre de a implica activ si de a încuraja participarea tinerilor la elaborarea si monitorizarea politicilor publice care privesc copiii, la dialogul cu autoritățile publice si influențarea deciziilor ce vizează drepturile copilului, ale persoanelor vulnerabile sau cu risc de marginalizare/excluziune, cu scopul de a responsabiliza autoritățile, instituțiile si factorii de decizie si de a contribui la o cultura democratica la nivel local/național.

 

 

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.