logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Implicăm copiii și tinerii în luarea deciziilor - GLT

Copiii sunt cetățeni cu drepturi și responsabilități, care au nevoie să fie ascultați și respectați în procesele de luare a deciziilor care îi afectează direct sau indirect. La grupul de lucru al FONPC cu tema “Participarea copiilor și tinerilor” au fost invitati copii&tineri pe care i-am consultat cu privire la intrumentul de monitorizare realizat de specialiști. Am sesizat la acesti tineri un simț al observației extrem de dezvoltat, iar intrebările acestora cu privire la unele aspecte omise de instrument sau de modul în care ar putea fi implicați mai mulți copii și tineri în procesul consultativ și chiar decizional au fost deosebit de utile

 

Este clar, copiii au perspective unice și valoroase despre problemele și nevoile comunității lor, precum soluțiile posibile.

 

Implicarea copiilor în luarea deciziilor este o oportunitate pentru a construi o societate mai democratică, mai incluzivă și mai durabilă. Prin respectarea dreptului copiilor de a-și exprima liber părerea și de a-i fi luate în considerare opiniile, putem contribui la formarea unei generații de cetățeni responsabili, creativi și solidari.

 

Participarea copiilor la viața publică este un drept fundamental prevăzut în Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului, ratificată de toate statele membre ale Uniunii Europene. De asemenea, participarea copiilor este benefică atât pentru ei, cât și pentru societate, deoarece contribuie la dezvoltarea abilităților lor de comunicare, gândire critică, cooperare și cetățenie activă.

 

”Lucrăm împreuna pentru o Europă verde, competitivă si incluziva”

Proiect: ”FORMA SCHIMBĂRII” Tinerii și FONPC – dialog pentru schimbare”

@Active Citizens Fund Romania

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants

Proiectul “FORMA SCHIMBĂRII – Tinerii și FONPC – dialog pentru schimbare” este derulat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea capacitații FONPC si a organizațiilor membre de a implica activ si de a încuraja participarea tinerilor la elaborarea si monitorizarea politicilor publice care privesc copiii, la dialogul cu autoritățile publice si influențarea deciziilor ce vizează drepturile copilului, ale persoanelor vulnerabile sau cu risc de marginalizare/excluziune, cu scopul de a responsabiliza autoritățile, instituțiile si factorii de decizie si de a contribui la o cultura democratica la nivel local/național.

 

 

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.