logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Transportul public în mediul preuniversitar

Recomandări ale grupurilor de lucru ale copiilor și tinerilor din România

Transportul public în mediul preuniversitar este o problemă importantă pentru elevii din România, care au nevoie de acces la educație de calitate, indiferent de locul în care locuiesc. În acest sens, grupurile de lucru au elaborat o serie de recomandări pentru îmbunătățirea situației actuale.

 

Una dintre recomandările principale este respingerea de către Senatul României a Ordonanței de Urgență Nr. 50/2021, care modifica Legea nr. 226/2020 privind asigurarea transportului gratuit al elevilor. Ordonanța prevedea că transportul gratuit al elevilor se asigură numai în limita sumelor alocate de la bugetul de stat, ceea ce ar putea duce la discriminare și inechitate între județe. Prin urmare, grupurile de lucru susțin revenirea la Legea nr. 226/2020, care garantează dreptul tuturor elevilor la transport gratuit, indiferent de distanța parcursă sau de tipul de transport folosit.

 

O altă recomandare este asigurarea la nivelul bugetului de stat de fonduri destinate către județe pentru asigurarea subvențiilor pentru transportul gratuit al elevilor. Astfel, se va evita situația în care unele județe nu au resurse suficiente pentru a acoperi costurile transportului și sunt nevoite să solicite cofinanțare de la părinți sau să reducă numărul de curse disponibile.

 

O a treia recomandare este necondiționarea asigurării transportului județean gratuit al elevilor de primirea sumelor de la bugetul de stat. Astfel, se va asigura continuitatea serviciului și se va evita blocarea lui din cauza întârzierii sau lipsei transferurilor financiare.

 

O ultimă recomandare este implicarea prefecților la nivelul județelor pentru asigurarea încheierii contractelor de delegare a serviciului public de transport județean în termenul prevăzut de către lege. Grupurile de lucru consideră că prefecții au rolul de a verifica respectarea procedurilor legale și de a facilita colaborarea între autorități și operatori.

 

Scopul recomandărilor de mai sus este de a contribui la îmbunătățirea calității vieții și a performanței școlare a elevilor din mediul preuniversitar, prin asigurarea unui transport public sigur, eficient și accesibil. Acestea au și rolul de a preîntâmpina abandonul școlar al elevilor din mediul rural sau a tragediilor precum „cazul Caracal”.

 

„Transportul gratuit este important, pentru că în multe comunități vine un autobuz o dată la 6 ore și atunci copiii trebuie să stea atâtea ore în frig, așteptând. In ultimii 2 ani prețurile au crescut foarte mult. De exemplu biletul pentru un microbuz era 5 lei, acum este triplu 10-15 lei. Unii copii nu pot să-și continue studiile pentru că banii nu sunt suficienți.” (Lavinia, 16 ani)

 

Recomandările au fost extrase din Raportul Tinerilor pentru Universal Periodic Review (UPR) și Lista de priorități a Raportului Alternativ al Copiilor. La scrierea acestora au participat Asociația Elevilor din Constanța (AEC), Federația Tinerilor din Constanța (FTC), Asociația Elevilor Vâlceni (AVE), Uniunea Studenților din România (USR), Girl Up România, Consiliul copiilor si tinerilor FONPC, World Vision România, SOS Satele Copiilor România, Bună Ziua Copii România, SCOP Timișoara și Consiliul Tinerilor Instituționalizați.

 

”Lucrăm împreuna pentru o Europă verde, competitivă si incluziva”

Proiect: ”FORMA SCHIMBĂRII” Tinerii și FONPC – dialog pentru schimbare”

@Active Citizens Fund Romania

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants

Proiectul “FORMA SCHIMBĂRII – Tinerii și FONPC – dialog pentru schimbare” este derulat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea capacitații FONPC si a organizațiilor membre de a implica activ si de a încuraja participarea tinerilor la elaborarea si monitorizarea politicilor publice care privesc copiii, la dialogul cu autoritățile publice si influențarea deciziilor ce vizează drepturile copilului, ale persoanelor vulnerabile sau cu risc de marginalizare/excluziune, cu scopul de a responsabiliza autoritățile, instituțiile si factorii de decizie si de a contribui la o cultura democratica la nivel local/național.

 

 

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.