logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Participarea copiilor la viața comunității și a școlii

„Cred că i-ar motiva foarte mult pe tineri ca atunci când le spun adulților ce vor să schimbe, adulții să ia în considerare propunerile lor. Copiii ar trebui să-și vadă propunerile integrate în strategii, ar trebui să vadă schimbarea reală pe care o produc.” (beneficiar SOS Satele Copiilor)

 

Copiii World Vision au realizat sondaje cu privire la participarea copiilor, astfel încât să putem înțelege mai bine modul în care colegii noștri percep implicarea lor la nivel de comunitate:

 • 55% dintre copii spun că sunt dezamăgiți atunci când nu sunt consultați cu privire la deciziile care îi afectează direct.
 • 27% dintre copii au devenit indiferenți cu privire la participarea la luarea deciziilor. Ei nu au avut de-a lungul anilor contexte în care au fost încurajați să-și exprime ideile, iar încrederea în propriile opinii și decizii nu a fost construită în școală sau promovată de autoritățile locale.
 • Doar 2% au răspuns că au fost consultați în ultimele 12 luni de către autoritatea locală/primărie
 • Mai mult de jumătate (54%) dintre copii spun că nu au fost consultați nici măcar o dată cu privire la deciziile luate în timpul pandemiei în ceea ce privește educația: școală online, vacanțe și context educațional
 • Mai mult de 4 din 10 elevi nu au fost consultați nici măcar o dată anul trecut de către profesori cu privire la predarea și evaluarea la clasă
 • Aproape 1 din 2 copii nu se simte liber să-și exprime opinia în fața profesorilor.

 

Pe baza datelor și informațiilor culese am creat o lista de probleme și întrebări la care am putea să reflectăm împreună:

 • Cum implică guvernul copiii în procesul decizional al fiecărei instituții care le protejează drepturile?
 • Cât cheltuiește guvernul pentru inițiativele copiilor?
 • Cum sunt copiii direct implicați în adoptarea legilor care îi afectează, întrucât sunt rar reprezentați – mai ales că nu au drept de vot?
 • Cum informează statul copiii cu privire la oportunitățile lor? Cum plănuiesc să ajungă chiar și cei mai marginalizați copii?
 • Se va angaja statul să creeze versiuni prietenoase pentru copii ale site-urilor web instituționale, astfel încât copiii să poată ține pasul cu ceea ce se întâmplă în Parlament și alte organe legislative/executive/judiciare?
 • Cum protejează statul copiii apărători ai drepturilor omului?

 

Lista poate continua dar ne dorim ca măcar la o parte din acestea să vedem o mișcare reală din partea autorităților locale și naționale. Copiii de azi sunt viitorul țării, iar implicarea lor în viața comunității nu poate începe mâine ci acum!

 

Informațiile sunt extrase din Lista de priorități a Raportului Alternativ al Copiilor. La scrierea acesteia au participat Consiliul copiilor și tinerilor FONPC, World Vision România, SOS Satele Copiilor România, Bună Ziua Copii România, SCOP Timișoara și Consiliul Tinerilor Instituționalizați.

 

”Lucrăm împreuna pentru o Europă verde, competitivă si incluziva”

Proiect: ”FORMA SCHIMBĂRII” Tinerii și FONPC – dialog pentru schimbare”

@Active Citizens Fund Romania

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants

Proiectul “FORMA SCHIMBĂRII – Tinerii și FONPC – dialog pentru schimbare” este derulat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea capacitații FONPC si a organizațiilor membre de a implica activ si de a încuraja participarea tinerilor la elaborarea si monitorizarea politicilor publice care privesc copiii, la dialogul cu autoritățile publice si influențarea deciziilor ce vizează drepturile copilului, ale persoanelor vulnerabile sau cu risc de marginalizare/excluziune, cu scopul de a responsabiliza autoritățile, instituțiile si factorii de decizie si de a contribui la o cultura democratica la nivel local/național.

 

 

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.