logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Copiii și tinerii în centrul atenției la evenimentul de închidere a proiectului “Forma Schimbării” Tinerii și FONPC - dialog pentru schimbare

După 29 de luni intense, proiectul “Forma Schimbării” Tinerii și FONPC – dialog pentru schimbare derulat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) s-a încheiat pe 22 septembrie, cu o zi de ateliere și discuții dedicate atât copiilor, cât și adulților.

Evenimentul de încheiere a început cu conferința de presă intitulată “Rolul copiilor și tinerilor în ameliorarea politicilor publice cu privire la protecția drepturilor copilului în România” la care au luat parte Cristina Mirela Cuculaș – Secretar general al Autorității Naționale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adopție Reprezentant al Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Alexandra Zara – Consilieră în cadrul Cancelariei Primului Ministru, Bogdan Simion – Președinte FONPC, Ariana Dudună – Președintă AEC și Reprezentantă a Consiliului Tinerilor și Copiilor FONPC, Robert Mihai Nicolae și Alexandra Radu – Reprezentați ai Consiliului Tinerilor și Copiilor FONPC. Invitații au expus problemele de care tinerii se lovesc în interacțiunea cu factorii de decizie și au analizat împreună nevoile locale care, odată îndeplinite, pot spori implicarea civică.


“Ideea nu este de a crea un grup select de tineri care să lucreze la nivel înalt, ci să ne dezicem de viziuni ierarhice și să înțelegem că munca de schimbare a politicilor publice poate să înceapă doar de la nivel local, de la contactul cu persoanele afectate de probleme. Parteneriatele locale sau vizitele locale nu trebuie tratate ca oportunități de campanie electorală sau simple activități de bifat pe platformele sociale, ci ca momente de interacțiune și, cel mai important, acțiune politică, menite să conecteze politicienii și tinerii.” – Alexandra Radu, Consiliul Tinerilor și Copiilor FONPC.


În cadrul aceluiași eveniment FONPC a lansat Carta Albă a Jurnalistului, un document prin care copiii vorbesc în mod direct cu jurnaliștii despre nevoile pe care le au pentru a se simți cu adevărat în siguranță. Trăim într-o lume profund digitalizată, unde pericolele la care copiii sunt expuși evoluează pe zi ce trece. Este responsabilitatea adulților, să creeze un mediu confortabil pentru copii, contribuind simultan la independența lor prin promovarea participării informate la deciziile ce îi privesc. În panelul de lansare a Cartei, Ana Maria Ciobanu, jurnalistă, a împărtășit audienței câteva sfaturi învățate din propria experiență în lucrul cu copiii vulnerabili, iar Alexandra Temea, Reprezentantă a Consiliului Tinerilor și Copiilor FONPC, a expus cele patru criterii importante pentru configurarea unui spațiu sigur în cadrul unui interviu: atmosfera, consimțământul minorului, prezența persoanelor de încredere și parafrazarea pentru a ne asigura că înțelegem contextul poveștii tânărului.


“Suferințele sau dificultățile victimelor minore trebuie tratate cu sensibilitate și nu diminuate sau exagerate. Este important ca jurnalistul să nu le solicite copiilor să spună o poveste sau să joace un rol pentru a stârni reacții din partea publicului.” – Alexandra Temea, Consiliul Tinerilor și Copiilor FONPC.

Carta poate fi semnată în format electronic de jurnaliști și specialiști în comunicare dedicați protejării drepturilor copiilor aici: https://fonpc.ro/2023/09/20/sustine-carta-alba-a-jurnalistului-pentru-protectia-copiilor/.


Evenimentul a conectat Ministerul Justiției, Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție cu adolescenți din Consiliul Tinerilor și Copiilor FONPC. Aceștia au adresat reprezentanților autorităților întrebări pe teme precum starea implementării Garanției pentru Copil în România, implicarea tinerilor în Planul Național de combatere a violenței școlare și  protecția copiilor și tinerilor care apără drepturile omului. Ziua s-a încheiat cu grupuri de lucru în jurul Planului de Acțiune al Garanției pentru Copii, un document care promite un pachet de servicii cuprinzător, astfel încât tinerii să crească în siguranță, să aibă o alimentație sănătoasă, un spațiu de recreere și învățare și o locuință călduroasă și protectivă. Pe 11 septembrie, FONPC a trimis o scrisoare deschisă către Prim-ministrul României și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse în care Federația cere urgentarea măsurilor de adoptare a Planului de Acțiune pentru implementarea Garanției pentru Copii, acesta fiind întârziat de peste un an.

“Ne dorim să copilărim, însă a copilări a devenit un privilegiu. Bunăstarea fizică și emoțională a fiecărui copil din România sau Uniunea Europeană nu ar trebui să depindă de șansă, nu ar trebui să fie condiționate de abilitățile sau mediul în care acesta se naște.” – Robert, Consiliul Tinerilor și Copiilor FONPC

Beneficiind de peste 247.786.000 de euro sprijin financiar din partea Active Citizens Fund România, programul ”Forma Schimbării” finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 și-a atins cele trei mari obiective trasate:  Consolidarea capacității FONPC de a avea reacție rapidă la încălcarea drepturilor copilului elaborând cinci instrumente de monitorizare pe teme precum îngrijirea și protecția copiilor (GTL1), servicii prietenoase pentru copii (GTL 2), participarea copiilor și tinerilor (GTL3), dezvoltarea organizațională (GTL 4)  și combaterea și prevenirea violenței asupra copiilor (GTL 5), Implicarea tinerilor în monitorizarea respectării drepturilor copilului prin crearea Consiliului Tinerilor și Copiilor FONPC și consolidarea cooperării dintre FONPC și tineri prin campanii de advocacy.


Mai mult decât atât, FONPC a reușit să implice 1000 de persoane în activități ale societății civile, peste 50 de persoane care să participe la consultări cu un organism de decizie public și 200 de parteneri (autorități, asociații profesionale, decidenți politici) în monitorizarea respectării drepturilor copilului. Un număr impresionant de peste 40.000 de persoane au conștientizat rolul pe care îl au organizațiile în comunitate. Dincolo de beneficiari, Federația a pus bazele a două noi departamente – departamentul de Smart Justice, ce a trimis peste 22 de sesizări de încălcări ale drepturilor copilului din care 10 dintre acestea soluționate în interesul copiilor și departamentul de Participare a Copiilor, prin care 30 de copii și tineri sunt implicați în stabilirea direcțiilor federației și au participat la peste 10 întâlniri ale  #CTCFONPC. Tot în cadrul acestui proiect și cu ajutorul asociațiilor de tineret partenere, FONPC a organizat Forumul Tinerilor și Copiilor, cu peste 180 de participanți și a elaborat Raportul tinerilor pentru Universal Periodic Review, transmis către Comitetul ONU de la Geneva;

Proiectul “FORMA SCHIMBĂRII – Tinerii și FONPC – dialog pentru schimbare” este derulat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea capacitații FONPC si a organizațiilor membre de a implica activ si de a încuraja participarea tinerilor la elaborarea si monitorizarea politicilor publice care privesc copiii, la dialogul cu autoritățile publice si influențarea deciziilor ce vizează drepturile copilului, ale persoanelor vulnerabile sau cu risc de marginalizare/excluziune, cu scopul de a responsabiliza autoritățile, instituțiile si factorii de decizie si de a contribui la o cultura democratica la nivel local/național.

 

 

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.