logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

ROMÂNIA DIN NOU LA COADA EUROPEIDe ce oare nu poate România să-și îngrijească copiii?

Este o întrebare la care ar trebui să răspundă fiecare Prim Ministru care a ocupat acest post de mai bine de 25 de ani și fiecare Ministru al Muncii, al Familiei, al Educației, al Sănătății, al Justiției și de ce nu al Fondurilor europene.

 

Copiii României sunt din ce în ce mai puțin, conform INS anul 2022 a fost anul celei mai slabe natalități de la 1930 încoace, adică s-au născut cu peste 25.000 de copii mai puțin. Puțin și săraci (sărăcia copiilor a crescut de la 40% în 2019 la 41,5% în 2021 și rămâne cea mai mare din UE) copiilor României li se încalcă drepturile pentru că niciun Guvern nu este capabil să duca la bun sfârșit aprobarea Planului de Acțiune pentru implementarea “Garanției pentru copii”.

 

Ministerul Familiei, Tineretului şi Sportului, afirmă că prin politicile propuse în Strategie se urmărește, între altele, reducerea cu 400.000 a numărului copiilor afectați de sărăcie şi excluziune social, însă demersurile de aprobare a Planului de Acțiune pentru implementarea “Garanției pentru copii” sunt total ineficiente (Planul este documente al Strategiei).

 

Ministerul Muncii consideră că imediat după aprobarea Strategiei naționale pentru protecția şi promovarea drepturilor copilului 2023-2027 ”Copii protejați, România sigură”, se va semna memorandumul prin care România își asumă Planului de Acțiune pentru implementarea “Garanției pentru copii”.

Este important să menționăm faptul că atât Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), cât și alte ONG-uri și parlamentari europeni și-au exprimat de multe ori îngrijorarea legată de faptul că un Memorandul nu este suficient pentru ca acest Plan să fie acceptat de către Comisia europeană și nici măcar ca acesta să fie asumat de către toate Ministerele care ar trebui să se implice.

 

Planul de Acțiune pentru implementarea “Garanției pentru copii” trebuie să fie adoptat printr-un act legislativ, hotărâre guvernamentală, altfel România care este ultima țară din Europa, nereușind să transmită acest document după 2 ani de la adoptarea acestuia. 

 

”A copilări a devenit un privilegiu. Bunăstarea fizică și emoțională a fiecărui copil din România sau Uniunea Europeană nu ar trebui să depindă de șansă, nu ar trebui să fie condiționate de abilitățile sau mediul în care acesta se naște”- Consiliul Copiilor și tinerilor FONPC.

 

FONPC a trimis în luna septembrie Primului Ministru și Ministrului Familiei, Tineretului şi Sportului o scrisoare pe care o puteți vizualiza la acest link: Prin acest document atât copiii, cât și profesioniștii FONPC cereau urgentarea procedurilor pentru punerea în aplicare a Planului. Federația a realizat un film în care puteți vedea unde s-ar duce banii din Garanția pentru copii și câte familii, copii și profesioniști ar beneficia de fondurile pe care România le-ar putea mobiliza.

 

Cine oare va răspunde dacă acești bani nu vor ajunge la copiii și familiile din România?

Proiectul “FORMA SCHIMBĂRII – Tinerii și FONPC – dialog pentru schimbare” este derulat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea capacitații FONPC si a organizațiilor membre de a implica activ si de a încuraja participarea tinerilor la elaborarea si monitorizarea politicilor publice care privesc copiii, la dialogul cu autoritățile publice si influențarea deciziilor ce vizează drepturile copilului, ale persoanelor vulnerabile sau cu risc de marginalizare/excluziune, cu scopul de a responsabiliza autoritățile, instituțiile si factorii de decizie si de a contribui la o cultura democratica la nivel local/național.

 

 

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.